Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1977 r.

Историята на Европейския съюз - 1977 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Обединеното кралство поема председателството на Съвета на Европейските общности. Влиза в сила решението на държавите-членки на ЕС да разширят риболовните си зони до 200 мили навътре от бреговете на Северно море и Атлантическия океан.

6

Започва работа новата Комисия, назначена през декември 1976 г., с председател Рой Дженкинс.

18

Подписва се споразумение за сътрудничество с три държави от Машрек (Египет, Йордания и Сирия) след споразуменията с държавите от Магреб (Алжир, Мароко, Тунис), сключени през април 1976 г.

Март

23

Предложението за вот на недоверие срещу Комисията, внесено в Парламента на 10 март, не получава необходимото мнозинство.

25

Общността чества двадесетгодишнината от подписването на Договорите от Рим.

25-26

В Рим, Италия, се провежда заседание на Европейския съвет.

28

Португалия официално подава молба за присъединяване към Европейските общности. Сао Томе и Принсипи, Кабо Верде и Папуа-Нова Гвинея подписват няколко споразумения с Общността за присъединяване към Конвенцията от Ломе.

Април

5

Европейският парламент, Съветът и Комисията подписват съвместна декларация за спазването на основните права.

Май

3

Общността и Ливан подписват споразумение за сътрудничество в контекста на общия подход към Средиземноморието.

7-8

Среща на високо на равнище на Даунинг Стрийт. Общността участва за пръв път в някои от разискванията на икономическата среща на високо равнище на западните индустриализирани държави.

17

Съветът официално приема шестата Директива за ДДС относно създаването на единна данъчна основа за ДДС.

23

В Ню Йорк, САЩ, се провежда шестото заседание на Конференцията на ООН по морско право.

30-2/6

След разисквания, продължили осемнадесет месеца, Конференцията за международно икономическо сътрудничество завършва с конференция на равнище министри. Двадесет и седемте участници се договарят за прехвърлянето на ресурси, качеството и размера на официалната помощ за развитие и суровините. Продължават активните усилия в областите на селското стопанство, храните, инфраструктурата и индустриализацията.

Юни

1

Влиза в сила Договорът за засилване на бюджетните правомощия на Парламента.

15

Комисията предлага създаването на нов инструмент на Общността за заеми, който да финансира структурните инвестиции.

29-30

В Лондон, Обединеното кралство, се провежда заседание на Европейския съвет.

Юли

1

Белгия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Разширяване на Общата митническа тарифа (ОМТ), която се прилага за новите държави-членки – Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

28

Испания официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Септември

19-23

Комисията участва като наблюдел на Световната конференция по енергетика в Истанбул, Турция.

26

На 32-рото заседание на Общото събрание на ООН председателят на Съвета Анри Симоне очертава външната политика на Общността.

Октомври

4

Откриване на срещата в Белград относно последващите действия след Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, проведена в Хелзинки.

25

В Люксембург се провежда учредителното заседание на Сметната палата на Европейските общности, която заменя Одиторския съвет (ЕИО и Евратом) и одиторът на ЕОВС. Съветът взема решение проектът Joint European Torus (JET) за контролиран ядрен синтез да бъде с централа в Кълам, Обединеното кралство.

Ноември

9

Майкъл Мърфи е избран за председател на Сметната палата.

Декември

5-6

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет.

13

В Рим, Италия, се провежда първото заседание на Международния фонд за земеделско развитие, създаден по препоръка на световната конференция по прехраната, проведена през 1974 г.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top