Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1976

Zgodovina Evropske unije - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Luksemburg je prevzel predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

7

Belgijski ministrski predsednik Leo Tindemans je na prošnjo voditeljev držav članic pripravil poročilo o stanju v Evropski skupnosti.

7-8

Začasni odbor Mednarodnega denarnega sklada se je glede reforme mednarodnega denarnega sistema na srečanju v jamajškem Kingstonu dogovoril o kvotah, zlatem standardu, sistemu menjalnih tečajev in dostopnosti sredstev sklada.

21

Italijanska vlada je začasno ustavila kotiranje tujih valut.

Februar

2-16

Evropska komisija je sodelovala na konferenci v španski Barceloni, kjer so sprejeli osnutek konvencije o varstvu Sredozemskega morja.

4

Italijanska vlada je za okrepitev lire uvedla ukrepe za povečanje depozitov pri centralni banki in skrajšanje roka za menjavo deviz, ki jih imajo izvozniki.

9

Svet je podprl prošnjo Grčije za članstvo v Evropski skupnosti.

Marec

1

Italija je znova vzpostavila kotiranje tujih valut.

4

Podpis dveh protokolov z Malto: pridružitveni sporazum iz leta 1970 so razširili še na kmetijstvo in sodelovanje.

15

Svet je proučil gospodarske razmere v Evropski skupnosti na podlagi dveh dokumentov Komisije: zbirnega poročila o gospodarskih politikah v letu 1975 in sporočila o prilagoditvi smernic gospodarske politike za leto 1976.

17-18

Italijanska vlada je sprejela ukrepe, da bi zaustavila padec lire in izboljšala stanje javnih financ.

April

1

Začetek veljavnosti konvencije, ki so jo Evropska gospodarska skupnost (EGS) ter afriške, karibske in pacifiške države podpisale v Loméju 28. februarja 1975.

1-2

Na zasedanju Evropskega sveta v Luxembourgu so se voditelji držav pogovarjali o Tindemansovem poročilu s 7. januarja.

6

V tokijskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) je Evropska skupnost državam v razvoju ponudila koncesije za tropske proizvode.

8

V zadevi Defrenne je Sodišče Evropskih skupnosti razsodilo, da se načelo enakega plačila za ženske in moške iz Pogodbe EGS neposredno uporablja v pravu držav članic.

14

Komisija Evropskih skupnosti je uradno zavrnila prošnjo irske vlade za izvzetje iz uporabe načela enakega plačila za ženske in moške.

25-27

Evropska skupnost je podpisala sporazume o sodelovanju s tremi državami Magreba: Alžirijo, Marokom in Tunizijo.

Maj

5

Komisija Evropskih skupnosti je Italiji dovolila uvedbo ukrepov za zaščito lire, med drugim zahteve po trimesečnem brezobrestnem gotovinskem pologu pri centralni banki ob nakupu deviz in pologu lir na račune v tujini.

6-7

Ustanovno zasedanje upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v Dublinu, Irska.

11

Na prošnjo italijanske vlade so guvernerji centralnih bank držav članic Italiji odobrili kratkoročno denarno podporo.

31

Zaključek četrtega zasedanja Konference ZN o trgovini in razvoju. Na njej so predvideli sprejem enotnega programa za pripravo in pogajanja o posameznih sporazumih o osnovnih proizvodih ter skupnega sklada za financiranje varnostnih zalog. Dogovorili so se tudi o uvedbi pravil ravnanja pri prenosu tehnologij in o spremembi pariške konvencije o industrijski lastnini, ki naj bi poslej upoštevala tudi interese držav v razvoju. Odločili so se tudi, da leta 1976 sprejmejo smernice za posamično obravnavo dolgov držav v razvoju.

Junij

1

Evropska gospodarska skupnost in Pakistan sta podpisala trgovinski sporazum.

16

Evropski parlament je razpravljal o nezaupnici Komisiji, ki je bila predlagana 13. maja, ter o načinu posvetovanja s Parlamentom o tem vprašanju. Nezaupnico, sicer prvo, o kateri je glasoval Parlament, so zavrnili s 109 glasovi proti in 18 za (4 vzdržani).

24

V Luxembourgu je potekala tristranska konferenca o ekonomsko-socialnih razmerah, ki so se je udeležili predstavniki Komisije, vlad in socialnih partnerjev iz držav članic.

Julij

1

Nizozemska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

6

Kanada in Evropska gospodarska skupnost sta v kanadski prestolnici Ottawa podpisali okvirni sporazum o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju.

12-13

Evropski svet je na zasedanju v Bruslju določil število poslancev in razdelitev poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu po splošnih neposrednih volitvah leta 1979. Svet je tudi imenoval britanskega politika Roya Jenkinsa za predsednika Komisije.

14

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Kramer opredelilo pristojnosti Evropske skupnosti in držav članic glede mednarodnih ribolovnih sporazumov.

27

Uradni začetek pristopnih pogajanj z Grčijo.

September

13

Evropska skupnost je podpisala Barcelonsko konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem.

17

Zaključek petega zasedanja Konference ZN o pomorskem pravu. Na njem je delegacija Evropske skupnosti zaprosila, naj prihodnja konvencija vsebuje določbo, ki bo omogočila pristop Evropske skupnosti.

20

Podpis dokumentov o splošnih neposrednih volitvah v Evropski parlament.

22

Francoska vlada je sprejela Barrov načrt za premagovanje inflacije. Med ukrepi je bilo tudi znižanje stopnje DDV.

Oktober

1

Italijanska vlada je sprejela Andreottijev načrt za rešitev lire, ki je predvideval davčne, denarne in socialne ukrepe.

November

3

Svet se je odločil, da bodo države članice s 1. januarjem 1977 svoje ribolovne meje razširile na 200 milj od severnomorske in atlantske obale. To je bil začetek skupne ribiške politike.

29-30

Na zasedanju Evropskega sveta v nizozemskem mestu Haag je Svet proučil gospodarske razmere in potrdil pomen sodelovanja Sever-Jug. Objavil je tudi izjavo o oblikovanju Evropske unije.

December

13

Predstavniki vlad držav članic so imenovali člane nove Komisije z mandatom od 6. januarja 1977 do 5. januarja 1981. V Evropskem parlamentu so predlagali nezaupnico Komisiji, ker parlamentarnemu pododboru za nadzor ni hotela poslati poročila o finančnem nadzoru sektorja slada. Predlog so umaknili brez glasovanja.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi: 
Back to top