Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1976

Istoria Uniunii Europene - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Luxemburg preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

7

Prim-ministrul belgian, Leo Tindemans, publică un raport privind UE la cererea şefilor de stat şi de guvern.

7-8

Comitetul interimar al Fondului Monetar Internaţional se reuneşte la Kingston (Jamaica). În contextul reformei sistemului monetar internaţional, se încheie un acord privind cotele, statutul aurului, regimul ratei de schimb şi sporirea accesului la resursele fondului.

21

Italia suspendă cotarea oficială a valutelor străine în raport cu lira.

Februarie

2-16

Comisia participă la o conferinţă la Barcelona (Spania), unde este adoptat un proiect de convenţie privind protecţia Mării Mediterane.

4

Într-o încercare de a sprijini lira, guvernul italian creşte depozitele de la Banca Centrală şi reduce perioada permisă pentru conversia monedelor străine deţinute de exportatori.

9

Consiliul aprobă solicitarea Greciei de aderare la Comunitate.

Martie

1

Italia revine la cotarea oficială a valutelor străine în raport cu lira.

4

Sunt semnate două protocoale cu Malta. Acordul de asociere din 1970 este extins pentru a include agricultura şi cooperarea.

15

Consiliul examinează situaţia economică a Comunităţii pe baza a două documente ale Comisiei - un raport de sinteză privind politicile economice aplicate în 1975 şi o comunicare privind modificarea orientărilor de politică economică în 1976.

17-18

Guvernul italian adoptă măsuri de frânare a deprecierii lirei şi de îmbunătăţire a situaţiei finanţelor publice.

Aprilie

1

Intră în vigoare Convenţia CEE-ACP semnată la Lomé la 28 februarie 1975.

1-2

La Luxemburg are loc o reuniune a Consiliului European. Şefii de stat şi de guvern dezbat raportul Tindemans privind UE, publicat la data de 7 ianuarie.

6

În runda Tokyo a negocierilor comerciale multilaterale GATT, Comisia le prezintă ţărilor în curs de dezvoltare oferta de concesiuni cu privire la produsele tropicale.

8

Hotărârea Defrenne. Curtea Europeană de Justiţie afirmă că principiul egalităţii de remunerare între femei şi bărbaţi se aplică în mod direct.

14

Comisia decide oficial să respingă solicitarea guvernului irlandez de exceptare de la aplicarea principiului egalităţii de remunerare între femei şi bărbaţi.

25-27

Comunitatea semnează acorduri de cooperare cu trei ţări din Magreb (Algeria, Maroc şi Tunisia).

Mai

5

Comisia permite Italiei să adopte măsuri pentru protecţia lirei, autorizând-o să-i solicite Băncii Italiei un depozit fără dobândă pe termen de trei luni, la achiziţionarea de valută străină şi pentru depunerea de lire italiene în conturi străine.

6-7

La Dublin (Irlanda) are loc prima reuniune a consiliului de administraţie a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă.

11

Ca răspuns la solicitarea Italiei, guvernatorii băncilor centrale din statele membre decid să acorde Italiei sprijin financiar pe termen scurt.

31

Se încheie cea de-a patra sesiune a Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD). Conferinţa decide că este necesară adoptarea unui program integrat de studiu şi de negociere a acordurilor individuale pentru produse de bază şi a unui fond comun de coordonare a finanţării rezervelor, adoptarea unui cod de conduită pentru transferul tehnologiilor şi modificarea convenţiei de la Paris pentru proprietate industrială, în vederea respectării intereselor ţărilor în curs de dezvoltare. Se stabileşte că orientările privind stingerea, caz cu caz, a datoriilor ţărilor în curs de dezvoltare trebuie să fie elaborate înainte de sfârşitul anului 1976.

Iunie

1

CEE şi Pakistan semnează un acord de cooperare comercială.

16

Parlamentul dezbate o moţiune de cenzură împotriva Comisiei, prezentată la 13 mai, privind maniera în care Parlamentul a fost consultat într-o anumită chestiune. Moţiunea, prima care a fost supusă unui vot, este respinsă cu 109 voturi la 18 şi 4 abţineri.

24

La Luxemburg a fost organizată o conferinţă tripartită privind situaţia economică şi socială. La conferinţă au participat Comisia, reprezentanţii guvernelor şi reprezentanţi ai patronatului şi sindicatelor din statele membre.

Iulie

1

Ţările de Jos preiau preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

6

Canada şi CEE semnează la Ottawa (Canada) un acord cadru pentru cooperare economică şi comercială.

12-13

Consiliul European se reuneşte la Bruxelles (Belgia). Acesta stabileşte numărul şi distribuţia locurilor din Parlamentul care urmează a fi ales prin sufragiu universal în 1979. De asemenea, Consiliul îl desemnează pe Roy Jenkins ca preşedinte al Comisiei.

14

Hotărârea Kramer. Curtea Europeană de Justiţie defineşte rolurile Comunităţii şi ale statelor membre în contextul cadrului internaţional în domeniul pescuitului.

27

Se deschid oficial negocierile de aderare a Greciei la Comunitate.

Septembrie

13

Comunitatea semnează Convenţia de la Barcelona pentru protecţia Mării Mediterane împotriva poluării.

17

Se încheie cea de a cincea sesiune a Conferinţei ONU privind dreptul mărilor. Delegaţia comunitară solicită ca viitoarea convenţie să conţină o clauză care să permită Comunităţii, în forma sa curentă, să adere la convenţie.

20

Sunt semnate instrumentele privind alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct.

22

Guvernul francez adoptă planul Barre de combatere a inflaţiei; una dintre măsuri prevede reducerea TVA.

Octombrie

1

Guvernul italian adoptă planul Andreotti, menit să oprească declinul lirei prin măsuri fiscale, monetare şi sociale.

Noiembrie

3

Consiliul decide că, începând de la 1 ianuarie 1977, statele membre vor extinde limitele zonelor de pescuit la 200 de mile în largul coastelor Mării Nordului şi Atlanticului de Nord. Această decizie marchează începuturile politicii comune în domeniul pescuitului.

29-30

La Haga (Ţările de Jos) are loc un o reuniune a Consiliului European. Consiliul examinează situaţia economică, îşi reafirmă interesul în problema legată de dialogul nord-sud şi publică o declaraţie privind construcţia Uniunii Europene.

Decembrie

13

Reprezentanţii guvernelor statelor membre desemnează membrii noii Comisii pentru perioada 6 ianuarie 1977 - 5 ianuarie 1981. Este prezentată o moţiune de cenzură ca urmare a refuzului Comisiei de a transmite subcomisiei de control a Parlamentului un raport emis în urma controlului financiar de pe piaţa malţului. Moţiunea este retrasă fără a fi supusă votului.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri: 
Back to top