Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1976

Eiropas Savienības vēsture - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Luksemburga pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

7

Pēc valstu vai to valdību vadītāju lūguma Beļģijas premjerministrs Leo Tindemans publicē ziņojumu par ES.

7-8

Kingstonā (Jamaikā) tiekas Starptautiskā Valūtas fonda pagaidu komiteja. Attiecībā uz starptautiskās monetārās sistēmas reformu tiek panākta vienošanās par kvotām, zelta statusu, valūtas maiņas kursa sistēmu un plašāku piekļuvi fonda līdzekļiem.

21

Itālija atliek ārvalstu valūtu oficiālo kotēšanu pret liru.

Februāris

2-16

Komisija piedalās konferencē Barselonā (Spānijā), kur tiek pieņemts konvencijas projekts par Vidusjūras aizsardzību.

4

Cenšoties atbalstīt liru, Itālijas valdība veic pasākumus, lai palielinātu noguldījumus Centrālajā bankā un samazinātu periodu, kurā atļauts konvertēt eksportētāju rīcībā esošās ārvalstu valūtas.

9

Padome atbalsta Grieķijas pieteikumu dalībai Kopienā.

Marts

1

Itālija atsāk ārvalstu valūtu oficiālo kotēšanu pret liru.

4

Tiek parakstīti divi protokoli ar Maltu. 1970. gada asociācijas nolīgums tiek paplašināts, ietverot lauksaimniecību un sadarbību.

15

Padome izvērtē Kopienas ekonomisko situāciju, pamatojoties uz diviem Komisijas izdotiem dokumentiem — kopsavilkuma pārskatu par 1975. gadā īstenoto ekonomikas politiku un paziņojumu par 1976. gada ekonomikas politikas pamatnostādņu pielāgošanu.

17-18

Itālijas valdība pieņem pasākumus, lai apturētu liras vērtības krišanos un uzlabotu situāciju valsts finanšu jomā.

Aprīlis

1

Stājas spēkā 1975. gada 28. februārī Lomē parakstītā EEK un ĀKK konvencija.

1-2

Eiropadomes sanāksme Luksemburgā. Notiek valstu vai to valdību vadītāju sākotnējā viedokļu apmaiņa par Leo Tindemana 7. janvāra ziņojumu par ES.

6

VVTT daudzpusējo tirdzniecības sarunu Tokijas kārtas ietvaros Komisija nāk klajā ar piedāvājumu jaunattīstības valstīm piešķirt koncesijas attiecībā uz tropu produktiem.

8

Spriedums lietā “Defrenne”. Eiropas Kopienu Tiesa uzskata, ka vienlīdzīgas darba samaksas princips sievietēm un vīriešiem ir piemērojams tieši.

14

Komisija pieņem oficiālu lēmumu noraidīt Īrijas valdības pieteikumu atbrīvot to no tāda principa piemērošanas, kas paredz vienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem.

25-27

Komisija paraksta sadarbības nolīgumus ar trim Magribas valstīm (Alžīriju, Maroku un Tunisiju).

Maijs

5

Komisija atļauj Itālijai veikt liras aizsardzības pasākumus. Lai iegādātos ārvalstu valūtu un noguldītu liras ārvalstu kontos, Itālija drīkst pieprasīt skaidras naudas noguldījumu Itālijas Bankā uz trim mēnešiem bez procentiem.

6-7

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda administratīvās valdes pirmā sanāksme.

11

Atsaucoties uz Itālijas lūgumu, dalībvalstu centrālo banku vadītāji nolemj sniegt Itālijai īstermiņa monetāro atbalstu.

31

Noslēdzas ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) ceturtā sesija. Konferencē nolemj pieņemt integrētu programmu, kas paredz veikt izpēti un risināt sarunas par individuāliem patēriņa preču nolīgumiem un kopēju fondu, lai koordinētu izlīdzinošo krājumu finansēšanu, ieviest tehnoloģiju nodošanas rīcības kodeksu un grozīt Parīzes konvenciju par rūpniecisko īpašumu, lai ņemtu vērā jaunattīstības valstu intereses. Līdz 1976. gada beigām būs jānoformulē pamatnostādnes attiecībā uz jaunattīstības valstu parādu atmaksāšanu individuālā kārtībā.

Jūnijs

1

EEK un Pakistāna paraksta tirdzniecības un sadarbības nolīgumu.

16

Parlaments izskata priekšlikumu izteikt neuzticību Komisijai, kas tika iesniegts 13. maijā saistībā ar to, kā notika apspriešanās ar Parlamentu par kādu konkrētu jautājumu. Tas ir pirmais šāds priekšlikums, kas izvirzīts balsošanai, un to noraida ar 109 balsīm "pret", 18 "par" un 4 deputātiem atturoties.

24

Luksemburgā notiek trīspusēja konference par ekonomisko un sociālo situāciju. Konferencē piedalās Komisija un dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji.

Jūlijs

1

Nīderlande pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

6

Kanāda un EEK Otavā (Kanādā) paraksta pamatnolīgumu par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību.

12-13

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā vienojas par vietu skaitu un sadalījumu Parlamentā, ko 1979. gadā ievēlēs vispārējās tiešās vēlēšanās. Padome arī ieceļ Roju Dženkinsu par Komisijas priekšsēdētāju.

14

Spriedums lietā “Kramer”. Eiropas Kopienu Tiesa definē Kopienas un tās dalībvalstu attiecīgās lomas starptautiskajā zivsaimniecības struktūrā.

27

Tiek oficiāli sāktas sarunas par Grieķijas iestāšanos Kopienā.

Septembris

13

Kopiena paraksta Barselonas konvenciju par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu.

17

Noslēdzas ANO Konferences par jūras tiesībām piektā sesija. Kopienas delegācija pieprasa, lai gaidāmā konvencija ietver pantu, kas ļauj Kopienai tai pievienoties.

20

Tiek pieņemti instrumenti attiecībā uz Eiropas Parlamenta ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās.

22

Francijas valdība pieņem Barra plānu cīņai pret inflāciju. Viens no tajā paredzētajiem pasākumiem ir PVN samazināšana.

Oktobris

1

Itālijas valdība pieņem Andreoti plānu, lai apturētu liras vērtības krišanos, veicot pasākumus nodokļu, monetārajā un sociālajā jomā.

Novembris

3

Padome nolemj, ka no 1977. gada 1. janvāra dalībvalstis paplašinās savas zvejas robežas līdz 200 jūdzēm no Ziemeļjūras un Ziemeļatlantijas piekrastes. Šie lēmumi iezīmē kopējās zivsaimniecības politikas sākumu.

29-30

Hāgā (Nīderlandē) notiek Eiropadomes sanāksme. Padome izvērtē ekonomisko situāciju, vēlreiz apstiprina savu ieinteresētību problēmās, kas attiecas uz ziemeļu un dienvidu dialogu, un publicē paziņojumu par Eiropas Savienības izveidi.

Decembris

13

Dalībvalstu valdību pārstāvji ieceļ jaunās Komisijas locekļus uz laika periodu no 1977. gada 6. janvāra līdz 1981. gada 5. janvārim. Tiek iesniegts priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai, jo tā atsakās iesala nozares finanšu kontroles sniegto ziņojumu nosūtīt Parlamenta Kontroles apakškomitejai. Priekšlikumu atsauc bez izvirzīšanas balsošanai.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī: 
Back to top