Európai Unió

Az Európai Unió története - 1976

Az Európai Unió története - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Luxemburg átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

7

Az állam-, illetve kormányfők kérésére Belgium miniszterelnöke, Leo Tindemans jelentést tesz közzé az EK-ról.

7-8

A Nemzetközi Valutaalap ideiglenes bizottságának ülése Kingstonban (Jamaica). A nemzetközi monetáris rendszer reformjával összhangban megállapodás születik a kvótákról, az arany helyzetéről, az árfolyamrendszerről és az alapok forrásainak könnyebb igénybevételéről.

21

Olaszország felfüggeszti a külföldi valuták és a líra közötti hivatalos árfolyamot.

Február

2-16

A Bizottság Barcelonában (Spanyolország) konferencián vesz részt, ahol elfogadják a Földközi-tenger védelméről szóló egyezménytervezetet.

4

A líra védelme érdekében az olasz kormány intézkedéseket hoz a Központi Bank tartalékainak növelésére, illetve az exportőröktől származó külföldi valuták megengedett átváltási időtartamának csökkentésére.

9

A Tanács elfogadja Görögország csatlakozási kérelmét.

Március

1

Olaszország újból felállítja a külföldi valuták és a líra közötti hivatalos árfolyamot.

4

Két jegyzőkönyv aláírása Máltával. Az 1970-es társulási megállapodást kiterjesztik a mezőgazdaságra és az együttműködésre.

15

A Tanács megvizsgálja a Közösség gazdasági helyzetét. A vizsgálat alapját két bizottsági dokumentum képezi: az 1975-ös gazdaságpolitikák összefoglalása és az 1976-os gazdaságpolitikai iránymutatások korrekciójáról szóló közlemény.

17-18

Az olasz kormány intézkedéseket fogad el a líra csökkenésének megakadályozása, illetve az államháztartási helyzet javítása érdekében.

Április

1

Hatályba lép az 1975. február 28-án Loméban aláírt AKCS–EGK egyezmény.

1-2

Az Európai Tanács ülése Luxembourgban. Az állam-, illetve kormányfők első véleménycserét tartanak az EK-ról szóló, január 7-i Tindemans-jelentésről.

6

A GATT többoldalú kereskedelmi tárgyalásain (tokiói forduló) a Bizottság bemutatja, milyen engedményeket ajánl fel a fejlődő országoknak a trópusi termékek vonatkozásában.

8

Ítélet a Defrenne-ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy a nők és a férfiak egyenlő bérezése közvetlenül alkalmazandó.

14

A Bizottság hivatalos döntést hoz, amelyben elutasítja az ír kormány arra irányuló kérelmét, hogy kivételt tehessen a nők és a férfiak egyenlő bérezésének elve alól.

25-27

A Közösség együttműködési megállapodást ír alá három északnyugat-afrikai országgal (Algéria, Marokkó és Tunézia).

Május

5

A Bizottság engedélyezi Olaszországnak, hogy intézkedésekkel védje a lírát: az országnak lehetősége nyílik arra, hogy külföldi valuta vásárlása, vagy a lírának külföldi számlákon történő elhelyezése esetén három hónapos nem kamatozó készpénzletét elhelyezését kérje az olasz nemzeti bankban.

6-7

Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány igazgatótanácsának első ülése Dublinban (Írország).

11

A tagállamok nemzeti bankjainak elnökei elhatározzák, hogy Olaszország kérésére rövid távú pénzügyi támogatást nyújtanak az országnak.

31

Véget ér az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának negyedik ülése. A résztvevők olyan integrált program jóváhagyásáról határoznak, amelynek keretében tanulmányok készülnek és tárgyalások kezdődnek az egyedi árukereskedelmi megállapodásokról, valamint a kiegyenlítő készletek finanszírozásának összehangolására szolgáló közös alapról. A konferencián döntenek emellett a technológiatranszfer magatartási kódexének kidolgozásáról is, valamint arról, hogy a fejlődő országok érdekeinek megfelelően módosítani kell az ipari tulajdonjogokról szóló Párizsi Egyezményt. A fejlődő országok adóságainak egyedi rendezésére vonatkozó iránymutatásokat 1976 vége előtt le kell fektetni.

Június

1

Az EGK és Pakisztán kereskedelmi megállapodást ír alá.

16

A Parlament első ízben bocsát szavazásra bizalmatlansági indítványt a Bizottság ellen. Az indítványt egy konkrét ügyben történő parlamenti konzultáció kapcsán május 13-án nyújtották be. Az indítványt 109 ellenszavazattal, 18 igen és 4 tartózkodás mellett leszavazzák.

24

Háromoldalú konferencia Luxembourgban a gazdasági és társadalmi helyzetről. A konferencián jelen van a Bizottság, a kormányok képviselői és a tagállami szociális partnerek.

Július

1

Hollandia átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

6

Kanada és az EGT keretmegállapodást ír alá a gazdasági és kereskedelmi együttműködésről Ottawában (Kanada).

12-13

Az Európai Tanács ülése Brüsszelben (Belgium). Döntés születik az 1979-től közvetlen és általános választójog alapján választott parlamenti képviselők számáról és elosztásáról. A Tanács emellett Roy Jenkins-t a Bizottság elnökévé nevezi ki.

14

Ítélet a Kramer-ügyben. Az Európai Bíróság megállapítja a Közösség és a tagállamok szerepét a nemzetközi halászati keret kapcsán.

27

Hivatalosan megindulnak a csatlakozási tárgyalások Görögország és a Közösség között.

Szeptember

13

A Közösség aláírja a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezményt.

17

Véget ér az ENSZ tengerjogi konferenciájának ötödik ülése. A Közösség képviselete azt kéri, hogy a jövőbeli egyezmény tartalmazzon olyan záradékot, amely lehetővé teszi a Közösség egésze számára, hogy csatlakozzon az egyezményhez.

20

A közvetlen és általános választójog alapján történő európai parlamenti választásról szóló dokumentumok aláírása.

22

A francia kormány elfogadja a Barre-tervet az infláció leküzdésére. A terv egyik intézkedése a héa (áfa) csökkentését írja elő.

Október

1

Az olasz kormány elfogadja az Andreotti-tervet, amely a líra csökkenésének megállítására adóügyi, pénzügyi és szociális intézkedéseket vezetne be.

November

3

A Tanács elhatározza, hogy a tagállamok 1977. január 1-jétől 200 mérfölddel meghosszabbítják az Északi-tenger és az észak-atlanti tengerpart halászati területeit. A döntés a közös halászati politika kezdetét jelzi.

29-30

Az Európai Tanács ülése Hágában (Hollandia). A Tanács megvizsgálja a gazdaság helyzetet és megerősíti, hogy szándékában áll foglalkozni az észak–dél párbeszédhez kapcsolódó problémákkal. A Tanács emellett nyilatkozatot tesz közzé az Európai Unióról.

December

13

A tagállamok kormányainak képviselői kinevezik az új Bizottság tagjait az 1977. január 6. és 1981. január 5. közötti időszakra Bizalmatlansági indítvány a Bizottság ellen, mivel az intézmény megtagadta a Parlament ellenőrzési albizottságától a malátaágazat pénzügyi ellenőrzéséről szóló jelentést. Az indítványt szavazásra bocsátás előtt visszavonják.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top