Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1976

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7

Ο κ. Leo Tindemans, πρωθυπουργός του Βελγίου, δημοσιεύει έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήσεως των αρχηγών κυβερνήσεων.

7-8

Συνέρχεται στο Kingston, Τζαμάικα, η προσωρινή επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος, διαμορφώνεται συμφωνία για τις ποσοστώσεις, το καθεστώς του χρυσού, το σύστημα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στους πόρους του Ταμείου.

21

Η Ιταλία αναστέλλει τον επίσημο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των ξένων νομισμάτων και της λιρέτας.

Φεβρουάριος

2-16

Η Επιτροπή συμμετέχει σε διάσκεψη στη Βαρκελώνη, Ισπανία, η οποία εγκρίνει σχέδιο σύμβασης για την προστασία της Μεσογείου.

4

Στην προσπάθειά της να στηρίξει τη λιρέτα, η ιταλική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αύξηση των υποχρεωτικών καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα και τη μείωση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας υποχρεούνται οι εξαγωγείς να μετατρέπουν σε λιρέτες το ξένο συνάλλαγμα.

9

Το Συμβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για προσχώρηση στην Κοινότητα.

Μάρτιος

1

Η Ιταλία επαναφέρει τον επίσημο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των ξένων νομισμάτων και της λιρέτας.

4

Υπογράφονται δύο πρωτόκολλα με τη Μάλτα. Η συμφωνία συνδέσεως του 1970 επεκτείνεται στους τομείς της γεωργίας και της συνεργασίας.

15

Το Συμβούλιο εξετάζει την οικονομική κατάσταση της Κοινότητας βάσει δύο εγγράφων της Επιτροπής: μιας συνοπτικής καταγραφής των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν το 1975 και μιας ανακοίνωσης για την προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του 1976 για τις οικονομικές πολιτικές.

17-18

Η ιταλική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να αναχαιτίσει την υποτίμηση της λιρέτας και να βελτιώσει την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών.

Απρίλιος

1

Τίθεται σε ισχύ η σύμβαση ΕΟΚ-ΑΚΕ, που υπεγράφη στη Λομέ στις 28 Φεβρουαρίου 1975.

1-2

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων πραγματοποιούν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση Tindemans, της 7ης Ιανουαρίου, για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6

Στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της GATT, του Γύρου του Τόκιο, η Επιτροπή υποβάλλει την προσφορά παραχωρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τα τροπικά προϊόντα.

8

Απόφαση Defrenne. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι άμεσα εφαρμοστή.

14

Η Επιτροπή αποφασίζει επίσημα να απορρίψει την αίτηση της ιρλανδικής κυβέρνησης για απαλλαγή από την αρχή της ίσης αμοιβής για τις γυναίκες και τους άνδρες.

25-27

Η Κοινότητα υπογράφει συμφωνίες συνεργασίας με τρεις χώρες του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο και Τυνησία).

Μάιος

5

Η Επιτροπή επιτρέπει στην Ιταλία να λάβει μέτρα για την προστασία της λιρέτας, παρέχοντάς της άδεια να απαιτεί τη σύσταση τρίμηνων άτοκων καταθέσεων χρηματικών διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα πριν την αγορά ξένου συναλλάγματος και την κατάθεση λιρετών σε ξένους λογαριασμούς.

6-7

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας συνεδριάζει για πρώτη φορά στο Δουβλίνο, Ιρλανδία.

11

Ικανοποιώντας το ιταλικό αίτημα, οι κυβερνήτες των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών αποφασίζουν να παράσχουν στην Ιταλία βραχυπρόθεσμη νομισματική στήριξη.

31

Ολοκληρώνεται η τέταρτη σύνοδος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Η Διάσκεψη αποφασίζει να εγκριθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη μελέτη και τη διαπραγμάτευση χωριστών συμφωνιών ανά προϊόν και να δημιουργηθεί ένα κοινό ταμείο για τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση των ρυθμιστικών αποθεμάτων, να τεθεί σε εφαρμογή κώδικας δεοντολογίας για τις μεταφορές τεχνολογίας και να τροποποιηθεί η Σύμβαση των Παρισίων για τη βιομηχανική ιδιοκτησία, με στόχο να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών και να καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές πριν από τα τέλη 1976 για να υπάρξει χωριστή ρύθμιση του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών για κάθε περίπτωση χωριστά.

Ιούνιος

1

Η ΕΟΚ και το Πακιστάν υπογράφουν συμφωνία εμπορικής συνεργασίας.

16

Το Κοινοβούλιο συζητεί και θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση δυσπιστίας κατά της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 13 Μαΐου όσον αφορά την πρόταση κανονισμών για τη φορολογία στις εισαγωγές πρωτεϊνούχων προϊόντων και την εξάλειψη των πλεονασματικών αποθεμάτων γάλακτος σε σκόνη, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου. Η πρόταση δυσπιστίας, που ήταν η πρώτη που τέθηκε σε ψηφοφορία, απορρίφθηκε με 109 ψήφους έναντι 18 και 4 αποχές.

24

Πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο τριμερής διάσκεψη για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Στη διάσκεψη συμμετέχουν η Επιτροπή και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων των κρατών μελών.

Ιούλιος

1

Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6

Ο Καναδάς και η ΕΟΚ υπογράφουν, στην Οττάβα, συμφωνία πλαίσιο οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

12-13

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Αποφασίζει τον αριθμό και την κατανομή των εδρών του Κοινοβουλίου, οι οποίες θα καλυφθούν με άμεση καθολική ψηφοφορία. Το Συμβούλιο διορίζει επίσης τον κ. Roy Jenkins πρόεδρο της Επιτροπής.

14

Απόφαση Kramer. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσδιορίζει τις αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών της στο πλαίσιο της διεθνούς αλιείας.

27

Επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Κοινότητα.

Σεπτέμβριος

13

Η Κοινότητα υπογράφει στη Βαρκελώνη σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση.

17

Ολοκληρώνεται η πέμπτη σύνοδος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η αντιπροσωπεία της Κοινότητας ζητεί η επόμενη σύμβαση να περιέχει ρήτρα που να επιτρέπει στην Κοινότητα να προσχωρήσει στη σύμβαση με αυτή της την ιδιότητα.

20

Υπογράφονται τα έγγραφα για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία.

22

Η γαλλική κυβέρνηση υιοθετεί το Σχέδιο Barre για την καταπολέμηση του πληθωρισμού· ένα από τα μέτρα που προβλέπει η έκθεση είναι η μείωση του ΦΠΑ.

Οκτώβριος

1

Η ιταλική κυβέρνηση εγκρίνει το Σχέδιο Αντρεόττι για να ανακοπεί η υποτίμηση της λιρέτας, με τη λήψη φορολογικών, νομισματικών και κοινωνικών μέτρων.

Νοέμβριος

3

Το Συμβούλιο αποφασίζει να επεκτείνουν τα κράτη μέλη, από 1ης Ιανουαρίου 1977, την αλιευτική τους ζώνη στα 200 μίλια από τις ακτές τους στη Βόρειο Θάλασσα και στον βόρειο Ατλαντικό. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

29-30

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Χάγη, Κάτω Χώρες. Το Συμβούλιο εξετάζει την οικονομική κατάσταση και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για τα προβλήματα που σχετίζονται με τον διάλογο βορρά-νότου και εκδίδει δήλωση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκέμβριος

13

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διορίζουν τα μέλη της νέας Επιτροπής για την περίοδο από 6 Ιανουαρίου 1977 έως 5 Ιανουαρίου 1981.

Κατατίθεται πρόταση δυσπιστίας λόγω της άρνησης της Επιτροπής να υποβάλει στην υποεπιτροπή ελέγχου του Κοινοβουλίου έκθεση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου για τον τομέα της βύνης. Η πρόταση δυσπιστίας αποσύρεται χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top