Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1975

Zgodovina Evropske unije - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Irska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

15-16

Začasni odbor guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada se je sestal v ameriški prestolnici Washington. Guvernerji so se dogovorili o povečanju skupne kvote držav članic, odpravi uradne cene zlata in večjemu pomenu posebne pravice črpanja v mednarodnem denarnem sistemu.

22

Svet je za namen izplačila nadomestil državam v razvoju, ki jih je najbolj prizadel dvig cen na mednarodnem trgu, odobril plačilo drugega obroka v znesku 100 milijonov USD od skupaj 500 milijonov USD, ki se jih je zavezala izplačati Evropska skupnost.

Februar

28

Evropska skupnost in 46 afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) so v Loméju, Togo, podpisale prvo Loméjsko konvencijo, ki je nadomestila konvencijo iz Yaoundéja.

Marec

10-11

Na prvem zasedanju Evropskega sveta, ki je potekalo v irski prestolnici Dublin, so voditelji držav članic sprejeli pomembna zagotovila, ki so vladi Združenega kraljestva omogočile državljanom predlagati nadaljevanje članstva v Skupnosti. Sprejeli so tudi izjavo o Konferenci o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE).

11

Francoski politik Georges Spénale je bil izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta.

18

Svet je ustanovil Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Odbor za regionalno politiko. Uvedel je tudi evropsko obračunsko enoto, ki je temeljila na košarici valut Skupnosti ter se je sprva uporabljala v okviru Loméjske konvencije in v operacijah Evropske investicijske banke. Obračunsko enoto so pozneje postopoma uvedli tudi na druga področja delovanja Skupnosti. Britanski ministrski predsednik Harold Wilson je v govoru v spodnjem domu parlamenta britanskim državljanom priporočil, naj v načrtovanem referendumu podprejo nadaljnje članstvo Združenega kraljestva v Evropski skupnosti.

20

Ustanovno zasedanje visokega sveta Evropskega univerzitetnega inštituta v italijanskih Firencah in imenovanje predstojnika inštituta.

27

Britanska vlada je objavila belo knjigo o ponovnih pogajanjih o pogojih članstva v Evropski skupnosti.

April

9

V spodnjem domu britanskega parlamenta je 369 poslancev glasovalo v podporo nadaljnjemu članstvu Združenega kraljestva v Evropski skupnosti (170 glasov proti).

14

Svet je sprejel predhodni program politike varstva in obveščanja potrošnikov.

28

V Bruslju podpis dodatnega protokola, s katerim so k pridružitvenem sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo (EGS) in Grčijo pristopile tudi tri nove države članice, ter vmesnega sporazuma o predčasni uporabi trgovinskih določb dodatnega protokola.

Maj

9

Slovesnost ob 25. obletnici Schumanove deklaracije.

11

V Bruslju so podpisali nov sporazum med EGS in Izraelom, ki je nadomestil sporazum iz leta 1970 in je poleg trgovinskih določb vseboval tudi določbe o sodelovanju.

Junij

5

Na britanskem referendumu je 67,2 % volivcev izrazilo podporo nadaljnjemu članstvu Združenega kraljestva v Evropski skupnosti.

12

Grčija je uradno vložila prošnjo za članstvo v Evropski skupnosti.

23-27

Evropska skupnost je v italijanski prestolnici Rim sodelovala na prvem zasedanju Svetovnega sveta za prehrano, ki je bil ustanovljen po svetovni konferenci o hrani leti 1974.

24-25

Svet, sestavljen iz predstavnikov vlad držav članic, je sprejel številne uredbe, s katerimi so s 1. julijem afriškim, karibskim in pacifiškim državam omogočili predčasno uporabo trgovinskih določb iz Loméjske konvencije.

Julij

1

Italija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

15

Evropska skupnost in Mehika sta podpisali trgovinski sporazum.

16-17

V Bruslju je potekalo zasedanje Evropskega sveta. Evropski svet je Svet za zunanje zadeve zaprosil za poročilo o splošnih neposrednih volitvah v Evropski parlament. Poročilo naj bi bilo pripravljeno do konca leta.

22

Podpis pogodbe o širših proračunskih pooblastilih Evropskega parlamenta in o ustanovitvi Računskega sodišča. Veljati je začela junija 1977.

Avgust

1

V finski prestolnici Helsinki je 35 držav podpisalo sklepno listino Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE).

30

Začasni odbor guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada se je v ameriški prestolnici Washington dogovoril o novi ureditvi glede cene zlata.

September

15

Vsakoletno srečanje guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada in Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Evropska komisija je sodelovala kot opazovalka, predsednik Sveta, italijanski politik Emilio Colombo, pa je v imenu Evropske skupnosti podal izjavo.

16

Uradni začetek odnosov med Kitajsko in Evropsko skupnostjo.

Oktober

13-16

Evropska skupnost je v francoski prestolnici Pariz sodelovala v pripravljalnem sestanku za konferenco o mednarodnem gospodarskem sodelovanju, ki naj bi se začela 16. decembra.

November

15-17

Srečanje na vrhu v francoskem mestu Rambouillet. Voditelji Zvezne republike Nemčije, Francije, Italije, Združenega kraljestva, ZDA in Japonske so poudarili nujnost gospodarskega okrevanja industrijskih držav in izrazili pripravljenost za tesnejše mednarodno sodelovanje.

18

V Bruslju je potekala tristranska konferenca o ekonomsko-socialnih razmerah, na kateri so sodelovali ministri za gospodarstvo in socialne zadeve, predstavniki združenj delojemalcev in delodajalcev iz devetih držav članic in Komisija. Komisijo so zaprosili, naj podrobneje prouči vprašanja s konference in pripravi naslednjo konferenco.

26

Komisija je pred Sodiščem Evropskih skupnosti sprožila postopek proti Franciji, ki naj bi z uvoznimi dajatvami na italijanska vina kršila določbe Pogodbe.

December

1-2

Evropski svet je na zasedanju v italijanski prestolnici Rim potrdil uvedbo splošnih neposrednih volitev v Evropski parlament, enotne potne listine in enotnega predstavnika Evropske skupnosti v sodelovanju Sever-Jug.

15

Podpis Konvencije Evropske skupnosti o evropskem patentu za skupni trg (patent Skupnosti).

16

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi o sladkorni industriji opredelilo pojem usklajenega ravnanja in razsodilo o številnih vprašanjih, pomembnih za razvoj prava Skupnosti o konkurenci.

16-19

Na ministrski konferenci o mednarodnem gospodarskem sodelovanju v Parizu, Francija, je 27 udeleženk (sedem industrijskih držav, Evropska skupnost in 19 držav v razvoju) ustanovilo komisije za energijo, surovine, razvoj in finance.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi
Back to top