Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1975

Istoria Uniunii Europene - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Irlanda preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

15-16

Consiliul guvernatorilor comitetului interimar al Fondului Monetar Internaţional (FMI) se reuneşte la Washington DC (SUA). Acesta creşte cota alocată ţărilor membre, elimină preţul oficial al aurului şi plasează dreptul special de tragere în centrul sistemului monetar internaţional.

22

Consiliul acceptă să elibereze o a doua tranşă în valoare de 100 de milioane de dolari din fondurile comunitare pentru a contribui la suma totală de 500 de milioane de dolari pentru ajutorul de urgenţă destinat ţărilor în curs de dezvoltare cele mai afectate de creşterea preţurilor internaţionale.

Februarie

28

La Lomé (Togo), Comunitatea şi cele 46 de ţări din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) semnează convenţia Lomé I, care va înlocui Convenţiile de la Yaoundé.

Martie

10-11

La Dublin (Irlanda) este organizată prima reuniune a Consiliului European. Sunt adoptate decizii importante, care permit guvernului britanic să recomande menţinerea statutului de membru al Comunităţii. Este adoptată o declaraţie privind Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

11

Georges Spénale este ales preşedinte al Parlamentului European.

18

Consiliul instituie Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi un Comitet pentru politică regională. Consiliul adoptă o unitate europeană de cont bazată pe un coş compus din toate monedele comunitare. Pentru început, acesta va fi utilizat în scopurile Convenţiei de la Lomé şi ale operaţiunilor Băncii Europene de Investiţii. Ulterior, va fi introdus şi în alte sectoare ale activităţilor comunitare. Prim-ministrul britanic, Harold Wilson, declară în Camera Comunelor că guvernul Regatului Unit recomandă poporului britanic să voteze „Da” la referendumul privind menţinerea statutului de membru al Comunităţii.

20

Are loc înfiinţarea oficială a Institutului Universitar European din Florenţa, printr-o primă reuniune a Înaltului Consiliu şi prin numirea unui director.

27

Guvernul britanic publică o carte albă privind rezultatul renegocierilor.

Aprilie

9

În Camera britanică a Comunelor, 369 de membri au votat în favoarea rămânerii Regatului Unit în Comunitate, iar 170 au votat împotrivă.

14

Consiliul adoptă un program preliminar privind politica de protecţie şi informare a consumatorului.

28

La Bruxelles sunt semnate protocolul suplimentar de extindere a acordului de asociere CEE-Grecia la cele trei noi state membre şi un acord interimar privind aplicarea anticipată a dispoziţiilor comerciale din protocolul adiţional.

Mai

9

Sunt organizate ceremonii cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a „Declaraţiei Schuman”.

11

La Bruxelles este semnat un nou Acord CEE-Israel. Acesta înlocuieşte acordul din 1970 şi conţine clauze de cooperare pe lângă dispoziţiile comerciale.

Iunie

5

Rezultatul referendumului britanic arată că 67.2% dintre alegători sunt în favoarea rămânerii Regatului Unit în Comunitate.

12

Grecia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.

23-27

Comunitatea participă la prima sesiune a Consiliului mondial pentru alimentaţie organizat la Roma (Italia), creat în urma Conferinţei mondiale privind alimentaţia (1974).

24-25

Reprezentanţii guvernelor statelor membre se reunesc în cadrul Consiliului şi adoptă regulamente care permit statelor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) să beneficieze de dispoziţiile comerciale ale Convenţiei de la Lomé începând de la 1 iulie, înainte de intrarea oficială în vigoare a convenţiei.

Iulie

1

Italia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

15

Este semnat un acord comercial între Comunitate şi Mexic.

16-17

Consiliul European se întruneşte la Bruxelles (Belgia). Consiliul European solicită Consiliului miniştrilor de externe un raport privind alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct. Raportul trebuie să fie emis până la sfârşitul anului.

22

Este semnat un tratat prin care se acordă competenţe bugetare mai largi Parlamentului European şi se instituie o Curte de Conturi. Acesta va intra în vigoare în iunie 1977.

August

1

La Helsinki (Finlanda), 35 de state semnează Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

30

Consiliul guvernatorilor comitetului interimar al Fondului Monetar Internaţional (FMI) se reuneşte la Washington DC (SUA). Acesta stabileşte noi acorduri privind bursa aurului.

Septembrie

15

Guvernatorii Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) participă la reuniunea lor anuală. Comisia participă în calitate de observator, iar Emilio Colombo, preşedintele Consiliului, susţine o declaraţie în numele Comunităţii.

16

Sunt stabilite relaţii oficiale între China şi Comunitate.

Octombrie

13-16

Comunitatea participă la o reuniune pregătitoare a Conferinţei pentru cooperare economică internaţională organizată la Paris (Franţa). Deschiderea conferinţei este fixată pentru 16 decembrie.

Noiembrie

15-17

La Rambouillet (Franţa) este organizat un summit. Şefii de stat sau de guvern din Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Regatul Unit, Statele Unite şi Japonia subliniază nevoia urgentă de refacere economică în ţările industrializate şi îşi exprimă intenţia de a intensifica cooperarea internaţională.

18

La Bruxelles (Belgia) are loc o conferinţă tripartită privind situaţia economică şi socială, reunind miniştrii pentru afaceri economice şi sociale, reprezentanţi ai lucrătorilor şi angajatorilor din cele 9 state membre şi Comisia. Comisiei i se solicită să examineze în detaliu aspectele dezbătute şi să se pregătească pentru următoarea conferinţă.

26

Comisia iniţiază o procedură privind încălcarea Tratatului de către Franţa, întrucât aceasta a impus o taxă asupra importurilor de vinuri italiene.

Decembrie

1-2

La Roma (Italia) are loc o reuniune a Consiliului European, în cadrul căreia se iau decizii privind alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, o viitoare uniune a paşapoartelor şi reprezentarea unică a Comunităţii pentru dialogul nord-sud.

15

Este semnată Convenţia privind brevetul european pentru piaţa comună (patentul comunitar).

16

Hotărârea privind industria zahărului. Curtea Europeană de Justiţie defineşte noţiunea de practici concertate şi emite hotărâri într-un număr de aspecte importante pentru dezvoltarea dreptului comunitar în materie de concurenţă.

16-19

La Paris (Franţa) are loc o conferinţă ministerială privind cooperarea economică internaţională. La sfârşitul acesteia, cei 27 de membri (şapte ţări industrializate şi Comunitatea plus 19 ţări în curs de dezvoltare) înfiinţează comisii pentru energie, materii prime, dezvoltare şi finanţe.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri
Back to top