Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1975

Eiropas Savienības vēsture - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Īrija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

15-16

Vašingtonā (ASV) notiek Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) valdes pagaidu komitejas sanāksme. Tajā tiek panākta vienošanās palielināt dalībvalstu kopējo kvotu, atcelt oficiālo zelta cenu un noteikt īpašo aizņēmumtiesību centrālo lomu starptautiskajā monetārajā sistēmā.

22

Padome, īstenojot Kopienas apņemšanos ārkārtas operācijām kopumā piešķirt 500 miljonus ASV dolāru to jaunattīstības valstu labā, kuras starptautisko cenu palielinājums skar vissmagāk, vienojas par otro maksājumu, kura apjoms ir 100 miljoni ASV dolāru.

Februāris

28

Kopiena un 46 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstis Lomē (Togo) paraksta pirmo Lomes konvenciju, kas aizstāj Jaundes konvenciju.

Marts

10-11

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropadomes pirmā sanāksme. Tajā tiek pieņemti svarīgi lēmumi, kas Apvienotās Karalistes valdībai ļauj ieteikt turpināt dalību Kopienā. Tiek pieņemta deklarācija attiecībā uz Eiropas Drošības un sadarbības konferenci.

11

Par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju tiek ievēlēts Žoržs Spenāls.

18

Padome izveido Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Reģionālās politikas komiteju. Padome pieņem Eiropas norēķinu vienību, pamatojoties uz jaukto Kopienas valūtu grozu. Sākumā to izmantos Lomes konvencijas ietvaros un Eiropas Investīciju bankas operācijās. Vēlāk to pakāpeniski ieviesīs arī citās Kopienas darbības jomās. Lielbritānijas premjerministrs Harolds Vilsons parlamenta apakšnamā paziņo, ka Apvienotās Karalistes valdība aicinās tās pilsoņus referendumā par Apvienotās Karalistes dalības turpināšanu Kopienā balsot apstiprinoši.

20

Tiek oficiāli izveidots Eiropas Universitātes institūts Florencē, notiek Institūta padomes pirmā sanāksme, un tiek iecelts tās rektors.

27

Apvienotās Karalistes valdība izdod Balto grāmatu par atkārtoto sarunu rezultātiem.

Aprīlis

9

369 Lielbritānijas parlamenta apakšnama deputāti nobalso par Apvienotās Karalistes palikšanu Kopienā, un 170 deputāti nobalso pret.

14

Padome pieņem patērētāju aizsardzības un informācijas politikas sākotnējo programmu.

28

Briselē tiek parakstīts papildu protokols, ar ko paplašina EEK un Grieķijas asociācijas nolīgumu, tajā ietverot trīs jaunās dalībvalstis, un pagaidu nolīgums par papildu protokola tirdzniecības noteikumu ātrāku ieviešanu.

Maijs

9

Notiek svinīgi pasākumi, lai atzīmētu Šūmana deklarācijas 25. gadadienu.

11

Briselē tiek parakstīts jauns EEK un Izraēlas nolīgums. Tas aizstāj 1970. gada nolīgumu un papildus tirdzniecības noteikumiem ietver sadarbības klauzulas.

Jūnijs

5

Lielbritānijas referenduma rezultāti rāda, ka 67,2 % balsotāju atbalsta Apvienotās Karalistes palikšanu Kopienā.

12

Grieķija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

23-27

Kopiena piedalās pēc 1974. gada Pasaules Pārtikas konferences izveidotās Pasaules Pārtikas padomes pirmajā sesijā, kas notiek Romā (Itālijā).

24-25

Dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, pieņem vairākas regulas, kas Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm ļauj piemērot Lomes konvencijā paredzētos tirdzniecības noteikumus jau no 1. jūlija, pirms konvencija ir oficiāli stājusies spēkā.

Jūlijs

1

Itālija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

15

Kopiena un Meksika paraksta tirdzniecības nolīgumu.

16-17

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Eiropadome lūdz Ārlietu padomi sniegt ziņojumu par Eiropas Parlamenta ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās. Ziņojums jāsniedz līdz gada beigām.

22

Tiek parakstīts līgums, ar ko tiek paplašinātas Eiropas Parlamenta budžeta pilnvaras un izveidota Revīzijas palāta. Tas stāsies spēkā 1977. gada jūnijā.

Augusts

1

Helsinkos (Somijā) 35 valstis paraksta Nobeiguma aktu par Eiropas Drošības un sadarbības konferenci.

30

Vašingtonā (ASV) notiek Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Valdes pagaidu komitejas sanāksme. Tajā vienojas par jaunu kārtību attiecībā uz zelta maiņu.

Septembris

15

Notiek Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Valdes un Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (SRAB) Valdes ikgadējā sanāksme. Komisija tajā piedalās kā novērotāja, un Padomes priekšsēdētājs Emilio Kolombo sniedz paziņojumu Kopienas vārdā.

16

Starp Ķīnu un Kopienu tiek nodibinātas oficiālas attiecības.

Oktobris

13-16

Kopiena piedalās Konferences par starptautisko ekonomisko sadarbību sagatavošanas sanāksmē, kas notiek Parīzē (Francijā). Konferences atklāšana ir paredzēta 16. decembrī.

Novembris

15-17

Rambujē (Francijā) notiek augstākā līmeņa sanāksme. Apvienotās Karalistes, Francijas, Itālijas, Vācijas Federatīvās Republikas, Amerikas Savienoto Valstu un Japānas valstu vai to valdību vadītāji uzsver ekonomiskā uzplaukuma nepieciešamību industrializētajās valstīs un pauž gatavību pastiprināt starptautisko sadarbību.

18

Briselē (Beļģijā) notiek trīspusēja konference par ekonomisko un sociālo situāciju, tajā piedalās ekonomikas un sociālo lietu ministri, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvji no visām deviņām dalībvalstīm un Komisija. Komisija tiek lūgta aplūkotos jautājumus izpētīt sīkāk un gatavoties nākamajai konferencei.

26

Komisija ceļ prasību Tiesā pret Franciju par Līguma pārkāpšanu, piemērojot importa nodokli Itālijas vīniem.

Decembris

1-2

Eiropadomes sanāksme Romā (Itālijā). Tajā tiek pieņemti lēmumi par Eiropas Parlamenta ievēlēšanu vispārējās vēlēšanās, par pasu savienību un vienotu Kopienas pārstāvību ziemeļu un dienvidu dialogā.

15

Tiek parakstīta Kopienas konvencija par Eiropas kopējā tirgus patentu (Kopienas patentu).

16

Spriedums cukura rūpniecības lietā. Eiropas Kopienu Tiesa nosaka, kas ir saskaņota darbība un noteikumi vairākos jautājumos, kuri ir svarīgi Kopienas tiesību normu izstrādei konkurences jomā.

16-19

Parīzē (Francijā) notiek Ministru konference par starptautisko ekonomisko sadarbību. Noslēgumā 27 dalībnieki (septiņas industrializētās valstis, Kopiena un 19 jaunattīstības valstis) izveido enerģētikas, izejvielu, attīstības un finanšu komisijas.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī
Back to top