Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1975 m.

Europos Sąjungos istorija - 1975 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Airija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

15–16 d.

Vašingtone (JAV) susirinko Tarptautinio valiutos fondo (TVF) laikinasis valdytojų tarybos komitetas. Jis sutarė didinti bendrą valstybių narių kvotą, atsisakyti oficialios aukso kainos ir pagrindinį vaidmenį tarptautinėje pinigų sistemoje skirti specialiajai skolinimosi teisei.

22 d.

Taryba sutiko skirti antrą 100 mln. USD dalį pagal skubios pagalbos programą besivystančioms šalims, kurios labiausiai nukentėjo padidėjus tarptautinėms kainoms, laikydamasi Bendrijos įsipareigojimų iš viso tam skirti 500 mln. USD.

Vasaris

28 d.

Bendrija ir 46 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalys (AKR) Lomėje (Togas) pasirašė pirmąją Lomės konvenciją, pakeitusią Jaundės konvencijas.

Kovas

10–11 d.

Pirmas Europos Vadovų Tarybos susitikimas Dubline (Airija). Priimti svarbūs sprendimai, dėl kurių Jungtinės Karalystės vyriausybė gali rekomenduoti tolesnę šalies narystę Bendrijoje. Priimta deklaracija dėl Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos.

11 d.

Georges'as Spénale'is išrinktas Europos Parlamento pirmininku.

18 d.

Taryba įsteigė Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir Regioninės politikos komitetą. Ji patvirtino Europos apskaitos vienetą, grindžiamą Bendrijos valiutų krepšeliu. Iš pradžių jis bus naudojamas pagal Lomės konvenciją ir Europos investicijų banko operacijoms. Vėliau jis bus imtas palaipsniui naudoti ir kituose Bendrijos veiklos sektoriuose. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Haroldas Wilsonas Bendruomenių rūmuose pareiškė, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė šalies piliečiams rekomenduotų referendume balsuoti už tolesnę Jungtinės Karalystės narystę Bendrijoje.

20 d.

Surengus pirmą Aukščiausiosios tarybos posėdį ir paskyrus rektorių, Florencijoje oficialiai pradėjo veikti Europos universitetinis institutas.

27 d.

Didžiosios Britanijos vyriausybė paskelbė Baltąją knygą dėl pakartotinių derybų rezultatų.

Balandis

9 d.

Didžiosios Britanijos Bendruomenių rūmuose 369 nariai balsavo už tai, kad Jungtinė Karalystė liktų Bendrijoje, o 170 balsavo prieš.

14 d.

Taryba priėmė preliminarią vartotojų apsaugos ir informavimo politikos programą.

28 d.

Briuselyje pasirašytas papildomas protokolas, kuriuo į EEB ir Graikijos asociacijos susitarimo taikymo sritį įtraukiamos trys naujos valstybės narės, ir laikinasis susitarimas dėl papildomo protokolo prekybos nuostatų išankstinio įgyvendinimo.

Gegužė

9 d.

Renginiai Šumano deklaracijos 25-osioms metinėms paminėti.

11 d.

Briuselyje pasirašytas naujas EEB ir Izraelio susitarimas. Juo pakeistas 1970 m. susitarimas ir, greta prekybos, įtraukiamos ir bendradarbiavimo nuostatos.

Birželis

5 d.

Didžiosios Britanijos referendume 67,2 % balsavusiųjų pritarė tam, kad Jungtinė Karalystė liktų Bendrijos nare.

12 d.

Graikija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Bendrijas.

23–27 d.

Bendrija dalyvavo pirmojoje Pasaulio maisto tarybos sesijoje, surengtoje Romoje (Italija). Ši Taryba įsteigta po 1974 m. surengtos Pasaulio maisto konferencijos.

24–25 d.

Valstybių narių vyriausybių atstovai, susitikę Taryboje, priėmė reglamentus, pagal kuriuos Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės įgijo galimybę naudotis Lomės konvencijos prekybos nuostatomis nuo liepos 1 d. – t. y. dar iki jai oficialiai įsigaliojant.

Liepa

1 d.

Italija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

15 d.

Bendrija ir Meksika pasirašė prekybos susitarimą.

16–17 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Europos Vadovų Taryba paprašė Užsienio reikalų tarybos pateikti tiesioginių visuotinių Europos Parlamento rinkimų ataskaitą. Ataskaita turėjo būti paskelbta iki metų pabaigos.

22 d.

Pasirašyta Sutartis, kuria Europos Parlamentui suteikiama platesnių biudžeto valdymo galių ir įsteigiami Audito Rūmai. Ji įsigalios 1977 m. birželį.

Rugpjūtis

1 d.

Helsinkyje (Suomija) 35 valstybės pasirašė Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Baigiamąjį aktą.

30 d.

Vašingtone (JAV) susitiko Tarptautinio valiutos fondo (TVF) laikinasis valdytojų tarybos komitetas. Jis sutarė dėl naujos prekybos auksu tvarkos.

Rugsėjis

15 d.

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko (TRPB) valdytojai surengė metinį susitikimą. Komisija jame dalyvavo stebėtojos teisėmis. Tarybos pirmininkas E. Colombo Bendrijos vardu padarė pareiškimą.

16 d.

Kinija ir Bendrija užmezgė oficialius ryšius.

Spalis

13–16 d.

Bendrija dalyvavo Paryžiuje (Prancūzija) surengtame Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo konferencijos parengiamajame susitikime. Nustatyta konferencijos pradžios data – gruodžio 16 d.

Lapkritis

15–17 d.

Aukščiausiojo lygio susitikimas Rambujė (Prancūzija). Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Japonijos vadovai pabrėžė, jog būtina, kad pramoninių šalių ekonomika atsigautų kuo greičiau, ir pareiškė norą intensyvinti tarptautinį bendradarbiavimą.

18 d.

Briuselyje (Belgija) surengta trišalė konferencija ekonominės ir socialinės padėties tema, kurioje dalyvavo devynių valstybių narių ūkio ir socialinių reikalų ministrai, darbuotojų ir darbdavių bei Komisijos atstovai. Komisijos buvo paprašyta nuodugniau išnagrinėti aptartus klausimus ir parengti kitą konferenciją.

26 d.

Už Sutarties pažeidimą Komisija Teisingumo Teisme pradėjo bylą prieš Prancūziją, nustačiusią importo mokestį Italijos vynams.

Gruodis

1–2 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Romoje (Italija). Taryba priėmė sprendimus dėl visuotinių tiesioginių Europos Parlamento rinkimų, pasų sąjungos ir bendro atstovavimo Bendrijai Šiaurės ir Pietų dialoge.

15 d.

Pasirašyta Bendrijos konvencija dėl bendrosios rinkos Europos patento (Bendrijos patento).

16 d.

Sprendimas cukraus sektoriaus byloje. Europos Teisingumo Teismas apibrėžė, kas laikoma suderintais veiksmais, ir priėmė sprendimus keliais klausimais, svarbiais rengiant Bendrijos konkurencijos teisės aktus.

16–19 d.

Paryžiuje (Prancūzija) įvyko Ministrų konferencija tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo tema. Dvidešimt septynios narės (septynios pramoninės šalys, Bendrija ir devyniolika besivystančų šalių) įsteigė energetikos, žaliavų, vystymosi ir finansų komitetus.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija
Back to top