Európai Unió

Az Európai Unió története - 1975

Az Európai Unió története - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Írország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

15-16

A Nemzetközi Valutaalap kormányzótanácsának ideiglenes bizottsága Washingtonban (Egyesült Államok) ülésezik. A résztvevők megegyeznek a tagállamok összkvótáinak növeléséről, az arany hivatalos árának eltörléséről, és a különleges lehívási jognak a nemzetközi pénzügyi rendszerben játszott központi szerepéről.

22

A Tanács beleegyezik abba, hogy a Közösség – második részletként – 100 millió dollárt bocsásson a nemzetközi árrobbanás által leginkább sújtott fejlődő országok rendelkezésére. A Közösség összesen 500 millió eurót különített el erre a célra.

Február

28

Az I. Loméi Egyezmény aláírása Loméban (Togo) a Közösség és a 46 AKCS-ország (az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országai) között. Az egyezmény a Yaoundéi Egyezmények helyébe lép.

Március

10-11

Az Európai Tanács első ülése Dublinban (Írország). Rendkívül fontos határozatok elfogadására kerül sor, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyság kormánya számára, hogy továbbra is a közösségi tagság mellett törjön lándzsát. Nyilatkozatot fogadnak el az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferenciával kapcsolatban.

11

Georges Spénale-t választják az Európai Parlament elnökévé.

18

A Tanács létrehozza a Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) és a regionális politikai bizottságot. A Tanács elfogadja a Közösség valutáin alapuló közös (ún. kosár-) elszámolási egységet, amely használata kezdetben a Loméi Egyezmény keretében végrehajtott műveletekre, illetve az Európai Beruházási Bank műveleteire korlátozódik. Később fokozatosan bevezetik a közösségi tevékenységek egyéb ágazataiba is. Harold Wilson brit miniszterelnök beszéde az alsóházban. Az Egyesült Királyság kormánya arra buzdítja a briteket, hogy szavazzanak igennel azon a népszavazáson, amely azt hivatott eldönteni, maradjon-e az ország a Közösség tagja.

20

Hivatalosan megalakul a firenzei Európai Egyetemi Intézet: első ízben összeül az igazgatótanács, kinevezik az igazgatót.

27

A brit kormány fehér könyvet tesz közzé az újratárgyalások eredményeiről.

Április

9

A brit alsóházban 369 képviselő szavaz igennel és 170 képviselő szavaz nemmel arra kérdésre, hogy az Egyesült Királyság maradjon-e a Közösség tagja.

14

A Tanács elfogadja a fogyasztóvédelemmel és a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos szakpolitikára vonatkozó előzetes programot.

28

Aláírják Brüsszelben az EGT–Görögország közötti társulási megállapodásnak a három új tagállamra történő kiterjesztésére vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvét, illetve a kiegészítő jegyzőkönyv kereskedelmi rendelkezéseinek előzetes végrehajtásáról szóló ideiglenes megállapodást.

Május

9

Megemlékezés a Schuman-nyilatkozat 25. évfordulójáról.

11

Az új EGT–Izrael megállapodás aláírása Brüsszelben, amely az 1970-es megállapodás helyébe lép. Az új megállapodás a kereskedelmi rendelkezéseken kívül együttműködési záradékokat is tartalmaz.

Június

5

A brit népszavazás eredménye: a szavazók 67,2%-a egyetért azzal, hogy az Egyesült Királyság maradjon a Közösség tagja.

12

Görögország hivatalosan beadja csatlakozási kérelmét.

23-27

A Közösség Rómában (Olaszország) részt vesz az Élelmezési Világtanács első ülésszakán, amely az 1974-es Élelmezési Világkonferenciát követően jött létre.

24-25

A Tanács ülése. A tagállamok kormányainak képviselői rendeletekkel teszik lehetővé, hogy a Loméi Egyezmény kereskedelmi rendelkezései július 1-jén (azaz az egyezmény hivatalos hatálybalépése előtt) lépjenek érvénybe az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országok (AKCS-országok) vonatkozásában.

Július

1

Olaszország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

15

A Közösség és Mexikó kereskedelmi megállapodást ír alá.

16-17

Az Európai Tanács ülése Brüsszelben (Belgium). Az Európai Tanács jelentést kér a Külügyek Tanácsától a közvetlen és általános választójog alapján történő európai parlamenti választásról. A jelentés közzétételének időpontja 1975 vége.

22

Aláírják az Európai Parlament költségvetési jogkörét kiszélesítő és a Számvevőszéket létrehozó szerződést, amely 1977 júniusában lép majd hatályba.

Augusztus

1

35 állam aláírja Helsinkiben (Finnország) az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) záróokmányát.

30

A Nemzetközi Valutaalap kormányzótanácsának ideiglenes bizottsága Washingtonban (Egyesült Államok) ülésezik. A résztvevők új megállapodásokat kötnek az aranyárfolyamról.

Szeptember

15

A Nemzetközi Valutaalap és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank vezetőinek éves ülése. A Bizottság megfigyelőként vesz részt az eseményen, ahol Colombo tanácsi elnök a Közösség nevében szólal fel.

16

Hivatalos kapcsolatfelvétel Kína és a Közösség között.

Október

13-16

A Közösség részt vesz a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Konferencia Párizsban (Franciaország) tartott előkészítő ülésén. A tervek szerint a konferencia december 16-án kezdődik.

November

15-17

Csúcstalálkozó Rambouillet-ben (Franciaország). A Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Japán állam-, illetve kormányfői rámutatnak arra, hogy az iparosodott államok gazdaságát haladéktalanul fel kell lendíteni, aminek érdekében hajlandók fokozni a nemzetközi együttműködést.

18

A gazdasági és szociális miniszterek, a 9 tagállam munkavállalói és munkáltatói képviseletei, valamint a Bizottság háromoldalú konferenciát tart Brüsszelben (Belgium) a gazdasági és társadalmi helyzet témakörében. A résztvevők felkérik a Bizottságot, hogy a következő konferenciára részletesen vizsgálja meg az elhangzottakat és készítsen róla jelentést.

26

A Bizottság bírósági eljárást indít Franciaországgal szemben, mert véleménye szerint az ország megszegi a Szerződésből származó kötelezettségeit azáltal, hogy importvámot vet ki az olasz borokra.

December

1-2

Az Európai Tanács ülése Rómában (Olaszország). Az állam-, illetve kormányfők határoznak az általános választójog alapján történő európai parlamenti választásról és az útlevélunióról, valamint arról, hogy az észak–dél párbeszédben a Közösség egységesen képviselteti magát.

15

A közös piaci európai szabadalomról szóló közösségi egyezmény (Közösségi Szabadalmi Egyezmény) aláírása.

16

Cukoripari ítélet. Az Európai Bíróság meghatározza az összehangolt magatartás és szabályok fogalmát a közösségi versenyjog fejlődésére vonatkozó számos kérdés kapcsán.

16-19

Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Miniszteri Konferencia Párizsban (Franciaország). A konferencia eredményeképpen a 27 tag (7 iparosodott ország, a Közösség és 19 fejlődő ország) bizottságokat hoz létre az energiával, a nyersanyaggal, a fejlesztéssel és a pénzügyekkel kapcsolatban.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak
Back to top