Europska unija

Povijest Europske unije - 1975.

Povijest Europske unije - 1975.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Siječanj

1.

Irska preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica.

15. – 16.

U Washingtonu (SAD) sastaje se Privremeni pododbor Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Pododbor postiže dogovor o povećanju ukupne kvote država članica, ukidanju službene cijene zlata i davanju središnjeg mjesta u međunarodnom monetarnom sustavu posebnom pravu vučenja.

22.

Vijeće odlučuje uplatiti drugu ratu u iznosu od 100 milijuna dolara u skladu s preuzetom obavezom Zajednice da će uplatiti ukupno 500 milijuna dolara za hitnu pomoć u korist zemalja u razvoju najviše pogođenih povećanjem međunarodnih cijena.

Veljača

28.

Zajednica i 46 afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP) u Loméu (Togo) potpisuju konvenciju poznatu pod nazivom Prva konvencija iz Loméa kojom se zamjenjuje Konvencija iz Yaoundéa.

Ožujak

10. – 11.

U Dublinu (Irska) Europsko vijeće održava svoj prvi sastanak. Donose se glavne odluke koje omogućuju vladi Ujedinjene Kraljevine da potvrdi daljnje članstvo u Zajednici. Donosi se izjava vezana uz Konferenciju o sigurnosti i suradnji u Europi.

11.

Georges Spénale izabran za predsjednika Europskog parlamenta.

18.

Vijeće osniva Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) te Odbor za regionalnu politiku. Na temelju košarice valuta Zajednice utvrđuje i europsku obračunsku jedinicu, koja će se u početku koristiti u okviru Konvencije iz Loméa i za operacije Europske investicijske banke. Potom će se postupno uvesti u druge sektore djelovanja Zajednice. Britanski premijer Harold Wilson izjavljuje u Donjem domu da će vlada Ujedinjene Kraljevine savjetovati britanskom narodu da na referendumu o daljnjem članstvu Ujedinjene Kraljevine u Zajednici glasa „za“.

20.

Na prvom sastanku Visokog vijeća imenovanjem rektora službeno osnovan Europski sveučilišni institut u Firenci.

27.

Britanska vlada objavljuje Bijelu knjigu o rezultatima ponovljenih pregovora.

Travanj

9.

U britanskom Donjem domu 369 zastupnika glasa u korist ostanka Ujedinjene Kraljevine u Zajedinici, a 170 članova glasa protiv.

14.

Vijeće donosi uvodni program politike za zaštitu i informiranje potrošača.

28.

U Bruxellesu potpisani dodatni protokol o proširenju Sporazuma o pridruživanju između EEZ-a i Grčke na tri nove države članice te privremeni sporazum o daljnjoj provedbi trgovinskih odredaba dodatnog protokola.

Svibanj

9.

Održavaju se svečanosti povodom obilježavanja 25. godišnjice Schumanove deklaracije.

11.

U Bruxellesu potpisan novi sporazum između EEZ-a i Izraela. Njime se zamjenjuje sporazum iz 1970. te uz trgovinske odredbe sadrži i klauzule o suradnji.

Lipanj

5.

Rezultati britanskog referenduma pokazuju da je 67,2 % glasača glasalo za ostanak Ujedinjene Kraljevine u Zajednici.

12.

Grčka službeno podnosi zahtjev za pristupanje Europskim zajednicama.

23. – 27.

Zajednica sudjeluje na prvom zasjedanju Svjetskog vijeća za prehranu u Rimu (Italija) osnovanog nakon Svjetske konferencije o hrani 1974.

24. – 25.

Na sastanku Vijeća koje čine predstavnici vlada država članica donosi se niz odredaba na temelju kojih afričke, karipske i pacifičke zemlje (AKP) mogu koristiti trgovinske odredbe Konvencije iz Loméa od 1. srpnja, prije nego što konvencija službeno stupi na snagu.

Srpanj

1.

Italija preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica.

15.

Zajednica i Meksiko potpisuju sporazum o trgovini.

16. – 17.

U Bruxellesu (Belgija) održan sastanak Europskog vijeća. Europsko vijeće od Vijeća za vanjske poslove traži izvješće o biranju zastupnika u Europskom parlamentu izravnim općim izborima. Izvješće treba objaviti do kraja godine.

22.

Potpisan ugovor kojim se Europskom parlamentu daju veće proračunske ovlasti i kojim se osniva Revizorski sud. Ugovor će stupiti na snagu 1. lipnja 1977.

Kolovoz

1.

U Helsinkiju (Finska) 35 država potpisuje Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi.

30.

U Washingtonu (SAD) sastaje se Privremeni pododbor Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Dogovaraju se novi uvjeti za konvertibilnu cijenu zlata.

Rujan

15.

Guverneri Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (MBOR) održavaju svoj godišnji sastanak. Komisija sudjeluje u ulozi promatrača, a predsjednik Vijeća Emilio Colombo daje izjavu uime Zajednice.

16.

Kina i Zajednica uspostavljaju službene odnose.

Listopad

13. – 16.

Zajednica sudjeluje na pripremnom sastanku Konferencije o međunarodnoj gospodarskoj suradnji održanom u Parizu (Francuska). Početak konferencije planiran je za 16. prosinca.

Studeni

15. – 17.

U Rambouilletu (Francuska) održan sastanak na vrhu. Šefovi država ili vlada Savezne Republike Njemačke, Francuske, Italije, Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država i Japana naglašavaju potrebu za hitnim gospodarskim oporavkom u industrijskim zemljama te izražavaju svoju spremnost za jačanje međunarodne suradnje.

18.

U Bruxellesu (Belgija) održana trostrana konferencija o stanju u gospodarstvu i društvu, koja okuplja ministre gospodarstva i socijalnih pitanja, predstavnike radnika i poslodavaca iz devet država članica te predstavnike Komisije. Od Komisije se traži da detaljnije istraži pitanja o kojima se raspravljalo i da ih pripremi za sljedeću konferenciju.

26.

Komisija pred Sudom pokreće postupak protiv Francuske zbog kršenja Ugovora uvođenjem poreza na uvoz talijanskih vina.

Prosinac

1. – 2.

U Rimu (Italija) održan sastanak Europskog vijeća. Vijeće donosi odluku o biranju zastupnika u Europskom parlamentu izravnim izborima, o uniji putnih isprava i o jedinstvenom zastupanju Zajednice u dijalogu sjevera i juga.

15.

Potpisana konvencija Zajednice o europskom patentu za jedinstveno tržište (patent Zajednice).

16.

Presuda Europskog suda u predmetu industrije šećera. Sud definira usklađenu praksu i propise o nizu pitanja važnih za razvoj prava Zajednice o tržišnom natjecanju.

16. – 19.

U Parizu (Francuska) održana ministarska konferencija o međunarodnoj gospodarskoj suradnji. Kao zaključak, dvadeset sedam članica (sedam industrijskih zemalja, Zajednica i devetnaest zemalja u razvoju) osnivaju povjerenstva za energiju, sirovine, razvoj i financije.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vidi također: 
Back to top