Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1975

Euroopan unionin historia - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Irlannista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

15.-16.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) väliaikaiskomitea kokoontuu Washington D.C:ssä. Se sopii jäsenmaiden jäsenosuuksien kokonaismäärän lisäämisestä, kullan virallisesta hinnasta luopumisesta ja erityisten nosto-oikeuksien asettamisesta kansainvälisen valuuttajärjestelmän perustaksi.

22.

Neuvosto hyväksyy 100 miljoonan dollarin avustuserän osana hätäapuohjelmaa, jolla tuetaan maailmanmarkkinahintojen nousun vuoksi suurimpiin vaikeuksiin joutuneita kehitysmaita. Kyseessä on toinen maksuerä yhteensä 500 miljoonan dollarin kokonaissummasta, jolla yhteisö on sitoutunut osallistumaan ohjelmaan.

Helmikuu

28.

Yhteisö ja 46 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtiota allekirjoittavat Loméssa (Togo) Lomén ensimmäiseksi yleissopimukseksi kutsutun sopimuksen, joka korvaa Yaoundén yleissopimukset. 

Maaliskuu

10.-11.

Eurooppa-neuvoston ensimmäinen kokous pidetään Dublinissa. Sen kuluessa tehdään merkittäviä päätöksiä, joiden ansiosta Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi suositella maalleen yhteisön jäsenenä jatkamista. Kokouksessa annetaan myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssia koskeva julistus. 

11.

Georges Spénale valitaan Euroopan parlamentin puhemieheksi. 

18.

Neuvosto perustaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja aluepoliittisen valiokunnan (Regional Policy Committee). Neuvosto ottaa käyttöön yhteisön valuutoista muodostettuun valuuttakoriin perustuvan Euroopan laskentayksikön, jota sovelletaan aluksi Lomén yleissopimuksen nojalla ja käytetään Euroopan investointipankin toimien yhteydessä. Myöhemmin laskentayksikkö on tarkoitus ottaa käyttöön myös muilla yhteisön toiminnan alueilla. Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Harold Wilson lausuu parlamentin alahuoneessa, että hallitus toivoo Britannian kansalaisten äänestävän kansanäänestyksessä yhteisön jäsenenä jatkamisen puolesta.

20.

Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin toiminta alkaa virallisesti johtokunnan ensimmäisellä kokouksella ja rehtorin nimittämisellä.

27.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus julkaisee jäsenyyden jatkamisneuvottelujen tuloksia käsittelevän valkoisen kirjan. 

Huhtikuu

9.

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen jäsenistä 369 äänestää Euroopan yhteisössä pysymisen puolesta ja 170 vastaan. 

14.

Neuvosto hyväksyy kuluttajansuojaa ja kuluttajavalistusta koskevan alustavan toimintaohjelman. 

28.

Brysselissä allekirjoitetaan lisäpöytäkirja, jolla ETY:n ja Kreikan välinen assosiaatiosopimus laajennetaan koskemaan kolmea uutta jäsenvaltiota, sekä väliaikainen sopimus, jolla kauppaa koskevan lisäpöytäkirjan määräyksiä sovelletaan ennalta.

Toukokuu

9.

Schumanin julistuksen vuosipäivää vietetään asianmukaisin juhlallisuuksin.

11.

Brysselissä allekirjoitetaan uusi ETY:n ja Israelin välinen sopimus. Se korvaa vuoden 1970 sopimuksen ja sisältää kauppaa koskevien määräysten lisäksi yhteistyötä koskevia lausekkeita.

Kesäkuu

5.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestetyn kansanäänestyksen tulokset osoittavat, että 67,2 prosenttia äänestäjistä kannattaa maan pysymistä Euroopan yhteisön jäsenenä. 

12.

Kreikka hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

23.-27.

Yhteisö osallistuu Roomassa pidettyyn Maailman elintarvikeneuvoston ensimmäiseen istuntoon. Neuvosto perustettiin 1974 järjestetyn Maailman elintarvikekonferenssin jälkeen. 

24.-25.

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat hyväksyvät joukon asetuksia, joiden ansiosta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtiot pystyvät hyötymään Lomén yleissopimuksen kauppaa koskevista määräyksistä 1. heinäkuuta alkaen, eli ennen kuin yleissopimus tulee virallisesti voimaan.

Heinäkuu

1.

Italiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

15.

Euroopan yhteisö ja Meksiko allekirjoittavat kauppasopimuksen.

16.-17.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Neuvosto pyytää ulkoasiain neuvostoa laatimaan raportin Euroopan parlamentin valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla ja luovuttamaan sen vuoden loppuun mennessä.

22.

Euroopan parlamentin budjettivaltaa lisäävä ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen perustava sopimus allekirjoitetaan. Sopimus tulee voimaan kesäkuussa 1977. 

Elokuu

1.

Helsingissä järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan allekirjoittaa 35 valtiota. 

30.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) väliaikaiskomitea kokoontuu Washington D.C:ssä. Se sopii kultakaupan uusista järjestelyistä. 

Syyskuu

15.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (IBRD) johtokunnat pitävät vuosikokouksensa. Komissio osallistuu kokouksiin tarkkailijana, ja neuvoston puheenjohtaja Colombo antaa lausunnon yhteisön puolesta. 

16.

Kiina ja Euroopan yhteisö solmivat viralliset suhteet.

Lokakuu

13.-16.

Yhteisö osallistuu kansainvälistä talousyhteistyökonferenssia valmistelevaan kokoukseen Pariisissa. Konferenssin avajaispäivämääräksi sovitaan 16. joulukuuta.

Marraskuu

15.-17.

Rambouillet'n huippukokous Ranskassa. Italian, Ranskan, Saksan liittotasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen ja Japanin valtion- ja hallitusten päämiehet korostavat teollisuusmaiden talouksien nopean elpymisen välttämättömyyttä ja ilmaisevat halunsa kansainvälisen yhteistyön tehostamiseen.

18.

Brysselissä pidetään talous- ja sosiaalipoliittista tilannetta käsittelevä kolmenvälinen kokous, johon osallistuvat yhdeksän jäsenvaltion talous- ja sosiaaliministerit sekä työntekijöiden ja työnantajien edustajat ja komission edustajat. Komissiota pyydetään tutkimaan yksityiskohtaisimmin käsiteltyjä aiheita ja valmistelemaan seuraavaa konferenssia.

26.

Komissio nostaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa Ranskaa vastaan kanteen perustamissopimuksen rikkomisesta, sillä Ranska on säätänyt tuontiveron italialaisille viineille.

Joulukuu

1.-2.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Roomassa. Se tekee päätökset Euroopan parlamentin valitsemisesta yleisillä vaaleilla, passiliitosta ja yhteisön yhteisestä edustuksesta pohjoisen ja etelän välisessä vuoropuhelussa.

15.

Yhteisön yhteismarkkinoiden Euroopan patentista tehty yleissopimus (yhteisöpatenttisopimus) allekirjoitetaan.

16.

Tuomio asiassa Sokeriteollisuus. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin määrittelee yhdenmukaistetun menettelytavan käsitteen sekä ratkaisee eräitä yhteisön kilpailulainsäädännön kehittämiseen oleellisesti liittyviä kysymyksiä.

16.-19.

Kansainvälistä talousyhteistyötä käsittelevä ministerikonferenssi kokoontuu Pariisissa. Sen 27 osallistujaa (seitsemän teollisuusmaan ja Euroopan yhteisön sekä 19 kehitysmaan edustajat) päättävät energia-, raaka-aine-, kehitysyhteistyö- ja talousvaliokuntien muodostamisesta.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top