Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1975

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Η Ιρλανδία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15-16

Το Συμβούλιο των Διοικητών της προσωρινής επιτροπής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) συνέρχεται στην Ουάσινγκτον DC, ΗΠΑ. Συμφωνεί να αυξηθεί η συνολική ποσόστωση των κρατών μελών, να καταργηθεί η επίσημη τιμή του χρυσού και να αποκτήσουν εξέχουσα θέση τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

22

Το Συμβούλιο συμφωνεί να αποδεσμεύσει δεύτερη δόση ποσού 100 εκατ. δολλαρίων βάσει των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα να χορηγήσει συνολικό ποσό 500 εκατ. δολλαρίων για την επείγουσα δράση υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των διεθνών τιμών.

Φεβρουάριος

28

Η Κοινότητα και 46 χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) υπογράφουν στη Λομέ, Τόγκο, σύμβαση με την ονομασία Λομέ I, η οποία αντικαθιστά τις συμβάσεις Γιαουντέ.

Μάρτιος

10/11

Πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις που παρέχουν στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τη δυνατότητα να προτείνει να παραμείνει μέλος της Κοινότητας. Εγκρίνεται δήλωση για τη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη.

11

Ο κ. Georges Spenale εκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

18

Το Συμβούλιο ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Το Συμβούλιο θεσπίζει ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα η οποία βασίζεται σε δέσμη που περιλαμβάνει το σύνολο των κοινοτικών νομισμάτων. Αρχικά θα χρησιμοποιηθεί για τις πράξεις της σύμβασης Λομέ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στη συνέχεια θα ενταχθεί σταδιακά και σε άλλους τομείς κοινοτικών δραστηριοτήτων.Ο κ. Harold Wilson, Βρετανός πρωθυπουργός, δηλώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρότεινε στον βρετανικό λαό να ψηφίσει «ναι» στο δημοψήφισμα για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κοινότητα.

20

Δημιουργείται επίσημα το ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Φλωρεντίας κατά την πρώτη συνεδρίαση του ανώτατου συμβουλίου και διορίζεται ο Διευθυντής του.

27

Η βρετανική κυβέρνηση εκδίδει Λευκό Βιβλίο για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Απρίλιος

9

Στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, 369 μέλη ψηφίζουν υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κοινότητα και 170 ψηφίζουν κατά.

14

Το Συμβούλιο εγκρίνει προκαταρκτικό πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών και την πολιτική ενημέρωσης.

28

Υπογράφονται στις Βρυξέλλες το συμπληρωματικό πρωτόκολλο για την επέκταση της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης ΕΟΚ-Ελλάδας στα τρία νέα κράτη μέλη και ενδιάμεση συμφωνία για τη συνέχιση της εφαρμογής των εμπορικών διατάξεων του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου.

Μάιος

9

Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης επετείου της "Διακήρυξης Σουμάν".

11

Υπογράφεται στις Βρυξέλλες νέα συμφωνία ΕΟΚ-Ισραήλ. Αντικαθιστά τη συμφωνία του 1970 και περιέχει, εκτός από τις εμπορικές διατάξεις, ρήτρες συνεργασίας.

Ιούνιος

5

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία, το 67,2% των ψηφοφόρων τάσσονται υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κοινότητα.

12

Η Ελλάδα υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

23-27

Η Κοινότητα συμμετέχει στην πρώτη σύνοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Τροφίμων που πραγματοποιείται στη Ρώμη, Ιταλία, το οποίο συστάθηκε μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Τροφίμων του 1974.

24-25

Το Συμβούλιο ή οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνεδριάζουν στο Συμβούλιο, εκδίδει ορισμένους κανονισμούς οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη της Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) να επωφεληθούν, από την 1η Ιουλίου, από τις εμπορικές διατάξεις της σύμβασης Λομέ, πριν να τεθεί επίσημα σε ισχύ η σύμβαση.

Ιούλιος

1

Η Ιταλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15

Η Κοινότητα και το Μεξικό υπογράφουν εμπορική συμφωνία.

16-17

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να υποβάλει έκθεση για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία. Η έκθεση πρέπει να υποβληθεί πριν από το τέλος του έτους.

22

Υπογράφεται συνθήκη που παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρύτερες δημοσιονομικές εξουσίες και θεσπίζει Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο 1977.

Αύγουστος

1

Η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη υπογράφεται στο Ελσίνκι, Φινλανδία, από 35 κράτη.

30

Συνέρχεται στην Ουάσινγκτον DC, ΗΠΑ, το συμβούλιο των διοικητών της προσωρινής επιτροπής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Εγκρίνει νέες ρυθμίσεις για τις συναλλαγές χρυσού.

Σεπτέμβριος

15

Οι διοικητές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΔΤΑΑ) πραγματοποιούν την ετήσια σύνοδό τους. Η Επιτροπή συμμετέχει ως παρατηρητής και ο κ. Colombo, πρόεδρος του Συμβουλίου, προβαίνει σε δήλωση εξ ονόματος της Κοινότητας.

16

Θεσπίζονται επίσημες σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Κοινότητας.

Οκτώβριος

13-16

Η Κοινότητα συμμετέχει σε προπαρασκευαστική συνεδρίαση για τη διάσκεψη για τη διεθνή οικονομική συνεργασία που πραγματοποιείται στο Παρίσι, Γαλλία. Η έναρξη της διάσκεψης καθορίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου.

Νοέμβριος

15-17

Πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής στο Rambouillet, Γαλλία. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη για οικονομική ανάκαμψη στις βιομηχανικές χώρες και δηλώνουν την πρόθεσή τους να εντείνουν τη διεθνή συνεργασία.

18

Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, τριμερής διάσκεψη για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντιπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών των κρατών μελών και της Επιτροπής. Ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικότερα τα θέματα που συζητήθηκαν και να προετοιμάσει την επόμενη διάσκεψη.

26

Η Επιτροπή ασκεί προσφυγή στο Δικαστήριο κατά της Γαλλίας για παράβαση της συνθήκης, λόγω της επιβολής εισαγωγικού δασμού στα ιταλικά κρασιά.

Δεκέμβριος

1-2

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Ρώμη, Ιταλία. Λαμβάνει αποφάσεις για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, για την καθιέρωση ευρωπαϊκού διαβατηρίου και για την ενιαία εκπροσώπηση της Κοινότητας στον διάλογο βορρά-νότου.

15

Υπογράφεται η κοινοτική σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κοινή αγορά (κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

16

Απόφαση για τη βιομηχανία ζαχάρεως. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει τα στοιχεία που συνθέτουν μια εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων και κανόνες για ορισμένα σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού.

16-19

Πραγματοποιείται στο Παρίσι, Γαλλία, η υπουργική διάσκεψη για τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Κατά το κλείσιμο της διάσκεψης, τα 27 μέλη (7 βιομηχανικές χώρες και η Κοινότητα με αυτή της την ιδιότητα συν 19 αναπτυσσόμενες χώρες) συστήνουν τέσσερις επιτροπές, για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες, την ανάπτυξη και την οικονομία.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top