Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1975 r.

Историята на Европейския съюз - 1975 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Ирландия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

15-16

Временният комитет към Съвета на гуверньорите на Международния валутен фонд (МВФ) заседава във Вашингтон, САЩ. Постигнато е съгласие за увеличаване на квотата на държавите-членки, за премахване на официалната цена на златото и за осигуряване на централно значение на специалното право на тираж в международната парична система.

22

Съветът се съгласява да отпусне втора вноска от 100 млн. долара съгласно ангажиментите на Общността да предостави общо 500 млн. долара за извънредни операции в полза на развиващите се страни, пострадали най-тежко от увеличението на международните цени.

Февруари

28

В Ломе, Того, Общността и 46-те страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) подписват конвенция, известна като Ломе I, която ще замени Конвенциите от Яунде.

Март

10-11

В Дъблин, Ирландия, се провежда първото заседание на Европейския съвет. Взети за важни решения, които предоставят възможност на правителството на Обединеното кралство да препоръча продължение на членството си в Общността. Приета е декларация относно Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

11

Жорж Спенал е избран за председател на Европейския парламент.

18

Съветът създава Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и комисия по регионална политика. Съветът приема европейска разчетна единица, основана на комбинация, или „кошница“, от валутите на Общността. Първоначално тя ще се използва съгласно Конвенцията от Ломе и за операциите на Европейската инвестиционна банка. Постепенно ще бъде въведена и в другите сектори на дейност на Общността. Британският министър-председател Харолд Уилсън заявява пред Камарата на общините становището си, че правителството ще препоръча на британския народ да гласува положително на референдума за продължаване на членството на Обединеното кралство в Общността.

20

На първата среща на Висшия съвет официално е създаден Европейски университетски институт във Флоренция и е назначен негов директор.

27

Британското правителство публикува Бяла книга за резултата от подновените преговори.

Април

9

В Камарата на общините на Британския парламент 369 членове гласуват в подкрепа на продължаване на членството на Обединеното кралство в Общността, а 170 гласуват против.

14

Съветът приема предварителна програма за защита на потребителите и за информационна политика.

28

В Брюксел са подписани допълнителният протокол, разширяващ приложението на споразумението за асоцииране между ЕИО и Гърция към трите нови държави-членки, и временно споразумение относно напредъка в изпълнението на търговските разпоредби в допълнителния протокол.

Май

9

Чествания на 25-ата годишнина от декларацията „Шуман”.

11

В Брюксел се подписва ново споразумение между ЕИО и Израел. То заменя споразумението от 1970 г. и освен търговските разпоредби съдържа и клаузи за сътрудничество.

Юни

5

Резултатите от референдума във Великобритания показват, че 67,2 % от гласувалите подкрепят продължаването на членството на Обединеното кралство в Общността.

12

Гърция официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

23-27

В Рим, Италия, Общността взема участие в първото заседание на Световния продоволствен съвет, създаден след Световната конференция по прехраната през 1974 г.

24-25

На заседанието на правителствените представители на държавите-членки в Съвета се приемат редица регламенти, които дават възможност на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) да се възползват от търговските разпоредби на Конвенцията от Ломе, считано от 1-ви юли, т.е. преди официалното влизане в сила на конвенцията.

Юли

1

Италия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

15

Общността и Мексико подписват търговско споразумение.

16-17

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. Европейският съвет изисква от Съвета по външни работи да изготви доклад относно избирането на Европейски парламент чрез всеобщи преки избори. Докладът трябва да бъде публикуван до края на годината.

22

Подписан е договор, който предоставя по-широки бюджетни правомощия на Европейския парламент и създава Сметна палата. Той ще влезе в сила през юни 1977 г.

Август

1

В Хелзинки, Финландия, 35 държави подписват Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ).

30

Временният комитет към Съвета на гуверньорите на Международния валутен фонд (МВФ) заседава във Вашингтон, САЩ. Той приема нови правила за обмена на злато.

Септември

15

Гуверньорите на Международния валутен фонд (МВФ) и на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) провеждат годишното си заседание. Комисията участва като наблюдател, председателят на Съвета Емилио Коломбо прави изявление от името на Общността.

16

Между Общността и Китай се установяват официални отношения.

Октомври

13-16

В Париж, Франция, Общността участва в подготвителна среща за Конференцията за международно икономическо сътрудничество. Откриването на конференцията е насрочено за 16 декември.

Ноември

15-17

В Рамбуйе, Франция, се състои среща на високо равнище. Държавните и правителствени ръководители на Федерална република Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство, Съединените щати и Япония подчертават спешната нужда от икономическо възстановяване на индустриализираните държави и изразяват готовността си да засилят международното сътрудничество.

18

В Брюксел, Белгия, се провежда тристранна конференция относно икономическото и социалното положение, в която участие вземат министрите на икономиката и социалните въпроси, представители на профсъюзите и работодателите от деветте държави-членки и Комисията. От Комисията се изисква да проучи задълбочено разискваните въпроси и да се подготви за следващата конференция.

26

Комисията завежда в Съда на Европейските общности дело срещу Франция за нарушение на Договора, облагайки италиански вина с данък върху вноса.

Декември

1-2

В Рим, Италия, се провежда заседание на Европейския съвет. Той взема решение Европейският парламент да се избира чрез всеобщи избори, както и за паспортен съюз и за единно представителство на Общността в диалога Север-Юг.

15

Подписва се конвенцията на Общността за европейски патент за общия пазар (патент на Общността).

16

Решение по делото за захарната промишленост. Съдът на Европейските общности дава определение за съгласувана практика и се произнася по редица въпроси, които са от значение за развитието на общностното право в областта на конкуренцията.

16-19

В Париж, Франция, се провежда конференция за международно икономическо сътрудничество на равнище министри. Като резултат двадесет и седемте членове (седем индустриализирани държави и Общността, заедно с деветнадесет развиващи се държави) създават комисии по енергетика, суровини, развитие и финанси.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top