Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1974

Istoria Uniunii Europene - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Germania preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Intră în vigoare acordurile dintre Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi Austria, Portugalia, Elveţia şi Suedia. Intră în vigoare acordul industrial de liber schimb dintre Finlanda şi Comunităţi.

31

Comisia se adresează şefilor de guvern în cadrul unei declaraţii privind starea Comunităţii. Declaraţia subliniază necesitatea progresului Europei prin alinierea politicilor naţionale şi stabilirea de politici comune. Parlamentul declară că unitatea Europei poate fi înfăptuită doar dacă instituţiile comunitare sunt capabile să urmeze o politică bazată pe o autentică solidaritate europeană.

Februarie

11-12

Consiliul recunoaşte oficial dreptul Comitetului Economic şi Social (CES) de a emite şi publica avize din proprie iniţiativă.

Aprilie

1

În urma schimbării guvernului din Regatul Unit, secretarul de stat britanic pentru afaceri externe şi Commonwealth prezintă Consiliului politica noului guvern cu privire la Comunitate. Acesta solicită modificări majore ale politicii agricole comune (PAC), „metode mai corecte de finanţare a bugetului comunitar” şi găsirea unor soluţii la problemele monetare.

2

Consiliului îi este prezentată o declaraţie comună privind starea Comunităţii. Preşedinţii Consiliului şi Comisiei recunosc faptul că procesul decizional trebuie să fie îmbunătăţit, dacă se doreşte înregistrarea unor progrese reale în aspecte fundamentale şi garantarea funcţionării pe termen lung a Comunităţii. De asemenea, aceştia aduc un număr de propuneri practice.

Mai

29-30

Organizarea unei reuniuni la nivel ministerial a Consiliului pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Sir Cristopher Soames, vicepreşedinte al Comisiei, evidenţiază nevoia de a întări cooperarea internaţională şi de a continua eforturile pentru liberalizarea comerţului mondial. Consiliul OCDE adoptă o declaraţie care subliniază gravitatea dificultăţilor economice cu care se confruntă statele membre, în special în ceea ce priveşte deficitele balanţelor externe.

Iunie

4

Consiliul analizează procedurile pe care trebuie să le adopte pentru examinarea problemelor semnalate de Regatul Unit şi discută despre modul de funcţionare al instituţiilor comunitare. Se ajunge la un acord relativ privind ameliorarea procesului decizional.

10

Consiliul adoptă două decizii privind acordarea, prin Fondul social european, de asistenţă pentru anumite măsuri specifice de sprijinire a persoanelor cu handicap şi a lucrătorilor migranţi.

21

Hotărârea Reyners. Curtea de Justiţie hotărăşte că, în situaţia în care un cetăţean al unui stat membru doreşte să demareze o afacere într-o altă ţară UE, ţara gazdă nu are dreptul să aplice legi, regulamente, dispoziţii sau practici administrative care să-l discrimineze în raport cu proprii cetăţeni.

Iulie

1

Franţa preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

15

Curtea Europeană de Justiţie transmite celorlalte instituţii comunitare un document privind UE. Este prima instituţie care răspunde invitaţiei formulate în 1972 în cadrul summitului de la Paris (Franţa).

25-26

La Kingston (Jamaica) este organizată o conferinţă ministerială comună UE-ACP (statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific). Aceasta subliniază voinţa politică a statelor ACP şi a Comunităţii de a adopta convenţia în termenul limită impus de expirarea Convenţiei de la Yaoundé şi a acordului de la Arusha. În plus, sunt convenite orientări politice care să conducă la progrese într-un număr de domenii.

Septembrie

17

Consiliul aprobă în mod formal directivele privind negocierea unor acorduri ample cu Spania, Israel, Algeria, Maroc şi Tunisia şi privind extinderea acordului existent cu Malta în ceea ce priveşte cooperarea şi agricultura.

Noiembrie

14-16

La Roma (Italia) este organizată o Conferinţă mondială privind alimentaţia. Comunitatea, conştientă de criza alimentară acută cu care se confruntă mai multe ţări în curs de dezvoltare, îşi accelerează eforturile în domeniul ajutoarelor alimentare şi participă la conferinţă pentru a contribui la găsirea unei soluţii pe termen mediu sau lung la problema alimentaţiei.

26

Consiliul decide să modifice prevederile Tratatului cu privire la Curtea Europeană de Justiţie, în vederea îmbunătăţirii procedurilor acesteia, pentru a-i permite să gestioneze volumul de lucru în creştere. Se decide că anumite solicitări pentru hotărâri preliminare în aspecte de natură tehnică sau pentru care există deja o jurisprudenţă consacrată pot fi transmise de către Curte Camerei sale, cu condiţia ca niciun stat membru să nu ridice obiecţii şi ca nicio instituţie să nu solicite audierea cauzei în faţa Curţii.

30

Acordurile dintre Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Norvegia şi Finlanda sunt ratificate de către toate statele membre ale Comunităţii. Aceste acorduri vor intra în vigoare la 1 ianuarie 1975.

Decembrie

3

Consiliul ajunge la un acord privind conţinutul unui proiect de tratat referitor la competenţele bugetare ale Parlamentului şi înfiinţarea unei Curţi de Conturi. Hotărârea Binsbergen. Curtea Europeană de Justiţie hotărăşte că libertatea de prestare a serviciilor, astfel cum este prevăzută de dreptul comunitar, poate fi invocată în mod direct în faţa instanţelor naţionale, atunci când obiectul procedurii este de a elimina discriminarea împotriva unui prestator de servicii pe baza naţionalităţii sale sau a faptului că acesta are reşedinţa într-un stat membru altul decât cel în care sunt prestate serviciile.

9-10

La Paris (Franţa) are loc un summit în cadrul căruia şefii de stat sau de guvern din UE decid să se reunească de trei ori pe an în cadrul Consiliului European, aprobă organizarea de alegeri directe pentru Parlamentul European, convin înfiinţarea unui Fond european de dezvoltare regională şi hotărăsc instituirea uniunii economice şi monetare. De asemenea, aceştia îi solicită prim-ministrului belgian, Leo Tindemans, să prezinte până la finele anului 1975 un raport de sinteză privind UE.

19

Reprezentanţii guvernelor statelor membre decid să prelungească mandatul preşedintelui Comisiei, François-Xavier Ortoli, până la 5 ianuarie 1977.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri: 
Back to top