Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1974 m.

Europos Sąjungos istorija - 1974 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Įsigaliojo Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) susitarimai su Austrija, Portugalija, Šveicarija ir Švedija. Įsigaliojo Suomijos pramoninis laisvosios prekybos susitarimas su Bendrijomis.

31 d.

Komisija kreipėsi į vyriausybių vadovus deklaracija dėl Bendrijos padėties. Deklaracijoje pabrėžiama, kad Europai reikia suteikti naują postūmį labiau suderinant nacionalines politikos kryptis ir formuojant bendrą politiką. Parlamentas pareiškė, kad Europa gali tapti vieninga tik tuo atveju, jei Bendrijos institucijos galės vykdyti politiką, grindžiamą tikru Europos solidarumu.

Vasaris

11–12 d.

Taryba oficialiai pripažino Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (ESRK) teisę savo iniciatyva teikti nuomones ir jas skelbti.

Balandis

1 d.

Pasikeitus Jungtinės Karalystės vyriausybei, Didžiosios Britanijos užsienio ir Tautų Sandraugos reikalų valstybės sekretorius Taryboje padarė pareiškimą dėl naujosios vyriausybės politikos Bendrijos atžvilgiu. Jis paragino iš esmės keisti bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), imtis teisingesnių Bendrijos biudžeto finansavimo būdų ir spręsti pinigų problemas.

2 d.

Tarybai pateikta bendroji deklaracija dėl Bendrijos padėties. Tarybos ir Komisijos pirmininkai pripažino, kad sprendimų priėmimo procesą privalu gerinti, jei siekiama pažangos esminiais klausimais ir norima ilgainiui užtikrinti Bendrijos gebėjimą veikti. Jie taip pat pateikė nemažai praktinių pasiūlymų.

Gegužė

29–30 d.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarybos susitikimas (ministrų lygmeniu). Komisijos pirmininko pavaduotojas seras Christopheris Soamesas pabrėžė, kad reikia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir toliau siekti didesnio pasaulinės prekybos liberalizavimo. EBPO Taryba priėmė deklaraciją, kurioje pabrėžiamas valstybių narių ekonominių sunkumų, ypač susijusių su tarptautinių mokėjimų deficitu, rimtumas.

Birželis

4 d.

Taryba svarstė, kokią tvarką nustatyti problemoms, kurias iškėlė Jungtinė Karalystė, nagrinėti ir aptarė Bendrijos institucijų darbo būdą. Pasiektas tam tikras sutarimas dėl sprendimų priėmimo proceso patobulinimų.

10 d.

Taryba priėmė du sprendimus dėl paramos suteikimo iš Europos socialinio fondo tam tikroms konkrečioms priemonėms, skirtoms neįgaliesiems ir darbuotojams migrantams.

21 d.

Sprendimas Reynerso byloje. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad jei kurios nors valstybės narės pilietis nusprendžia pradėti verslą kitoje ES šalyje, priimančioji šalis negali taikyti jokio įstatymo ar kito teisės akto arba praktikos, kurie galėtų jį diskriminuoti tos šalies piliečių atžvilgiu.

Liepa

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

15 d.

Europos Teisingumo Teismas kitoms Bendrijos institucijoms perdavė dokumentą dėl ES. Teismas – pirma institucija, atsiliepusi į 1972 m. aukščiausiojo lygio susitikime Paryžiuje (Prancūzija) pateiktą raginimą.

25–26 d.

Kingstone (Jamaika) surengta bendra ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ministrų konferencija. Joje pabrėžtas politinis AKR valstybių ir Bendrijos ryžtas priimti konvenciją iki Jaundės konvencijos ir Arušos susitarimo galiojimo pabaigos termino. Be to, sutarta dėl politikos gairių siekiant tolesnės pažangos daugeliu klausimų.

Rugsėjis

17 d.

Taryba oficialiai patvirtino derybų dėl visapusiškų susitarimų su Ispanija, Izraeliu, Alžyru, Maroku bei Tunisu ir dėl to, kad galiojantis susitarimas su Malta būtų taikomas ir bendradarbiavimo bei žemės ūkio srityse, nurodymus.

Lapkritis

14–16 d.

Pasaulinė maisto konferencija Romoje (Italija). Suvokdama maisto krizės, su kuria susiduria daugelis besivystančių šalių, rimtumą Bendrija ėmėsi dėti daugiau pastangų pagalbos maistu srityje ir dalyvavo konferencijoje padėdama rasti vidutiniojo laikotarpio arba ilgalaikį aprūpinimo maistu problemos sprendimą.

26 d.

Taryba nusprendė pakoreguoti Sutarties nuostatas, susijusias su Europos Teisingumo Teismu, kad Teismo procedūros būtų patobulintos ir jis galėtų susitvarkyti su padidėjusiu darbo krūviu. Nuspręsta, kad tam tikrus prašymus priimti prejudicinius sprendimus techninio pobūdžio klausimais arba tokiais klausimais, kuriais jau yra nusistovėjusi teismų praktika, Teismas gali perduoti savo kolegijai, jei tam neprieštarauja jokia valstybė narė ir jokia institucija neprašo, kad šią bylą nagrinėtų visos sudėties Teismas.

30 d.

Visos Bendrijos valstybės narės ratifikavo Europos anglių ir plieno bendrijos susitarimus su Norvegija ir Suomija. Šie susitarimai įsigalios 1975 m. sausio 1 d.

Gruodis

3 d.

Taryba sutarė dėl Sutarties dėl Parlamento biudžeto vykdymo galių ir Audito Rūmų steigimo projekto turinio. Sprendimas Binsbergeno byloje. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad laisve teikti paslaugas pagal Bendrijos teisę gali būti tiesiogiai remiamasi nacionaliniuose teismuose, kai siekiama panaikinti bet kokią paslaugų teikėjo diskriminaciją dėl jo pilietybės arba dėl to, kad jis gyvena kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje teikiamos paslaugos.

9–10 d.

Aukščiausiojo lygio susitikimas Paryžiuje (Prancūzija). ES valstybių arba vyriausybių vadovai nusprendė susitikimus rengti tris kartus per metus kaip Europos Vadovų Taryba. Jie pritarė tiesioginiams Europos Parlamento rinkimams, sutarė įsteigti Europos regioninės plėtros fondą ir sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Be to, jie paprašė Belgijos ministro pirmininko L. Tindemanso iki 1975 m. pabaigos pateikti suvestinę Europos Sąjungos ataskaitą.

19 d.

Valstybių narių vyriausybių atstovai nusprendė pratęsti Komisijos Pirmininko François-Xavier Ortoli kadenciją iki 1977 m. sausio 5 d.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija: 
Back to top