Európai Únió

Az Európai Unió története - 1974

Az Európai Unió története - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Németország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. Hatályba lépnek az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK), valamint Ausztria, Portugália, Svájc és Svédország között létrejött megállapodások. Hatályba lép a Finnország és a Közösségek közötti, ipari termékekre vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás.

31

A Bizottság nyilatkozatot intéz a kormányfőkhöz a Közösség helyzetéről. A nyilatkozat szerint az európai integrációnak a tagállami politikák egymáshoz közelítésével és közös szakpolitikák kidolgozásával kell új lendületet adni. A Parlament kijelenti, hogy csak akkor jöhet létre egységes Európa, ha a közösségi intézmények képesek valódi európai szolidaritásra épülő politikát folytatni.

Február

11-12

A Tanács hivatalosan elismeri, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság saját kezdeményezésére véleményt bocsáthat ki.

Április

1

Az Egyesült Királyságban bekövetkezett kormányváltást követően a külügyi és nemzetközösségi miniszter nyilatkozatot intéz a Tanácshoz, amelyben felvázolja a Közösséggel szembeni új kormányzati politikát. A közös agrárpolitika (KAP) nagyszabású módosítását, a „közösségi költségvetés igazságosabb finanszírozását” és a monetáris problémák megoldását sürgeti.

2

Együttes nyilatkozat a Közösség helyzetéről. A Tanácshoz benyújtott dokumentumban a Tanács és a Bizottság elnöke elismeri, hogy javítani kell a döntéshozatali folyamatot, amennyiben a fontos területeken előrehaladást kívánunk elérni és a Közösség cselekvési képességét hosszú távon szeretnénk biztosítani. A nyilatkozat emellett konkrét javaslatokat is tartalmaz.

Május

29-30

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tanácsának (miniszteri szintű) ülése. A Bizottság alelnöke, Sir Christopher Soames hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a nemzetközi együttműködést és folytatni kell a világkereskedelem liberalizálását. Az OECD tanácsa nyilatkozatot fogad el, amelyben rámutat a tagállamokban jelentkező gazdasági nehézségek – és különösen a nemzetközi kifizetések jelentette deficit – súlyosságára.

Június

4

A Tanács mérlegeli, milyen eljárásokat fogadjon el az Egyesült Királyság által felvetett problémák vizsgálatára, emellett megvitatja a közösségi intézmények működésének módját. Megállapodások születnek a döntéshozatali folyamat javításáról.

10

A Tanács két új határozatot fogad el, amellyel az Európai Szociális Alap pénzeszközeiből a fogyatékkal élő személyek és a migráns munkavállalók érdekében hozott bizonyos konkrét intézkedéseknek ítél meg támogatást.

21

Ítélet a Reyners-ügyben. Az Európai Bíróság kijelenti, hogy amennyiben egy adott tagállamban egy más EK-állampolgárságú személy kíván vállalkozást indítani, a fogadó ország semmilyen törvényi, rendeleti vagy adminisztratív rendelkezéssel, illetve gyakorlattal nem különböztetheti meg a kérdéses személyt az ország állampolgáraitól.

Július

1

Franciaország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

15

Az Európai Bizottság nyilatkozatot ad át a többi közösségi intézménynek az Európai Közösségekről: ezzel elsőként reagált az 1972-es párizsi csúcstalálkozón elhangzott felkérésre.

25-26

EK–AKCS (az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országai) közös miniszteri konferencia Kingstonban (Jamaica). A találkozón az AKCS-országok és a Közösség megerősítik arra vonatkozó politikai elhatározásukat, hogy a Yaoundéi Egyezmény és az Arushai Megállapodás hatályvesztéséből adódó határidőkig elfogadják az egyezményt. A résztvevők emellett számos témában a további előrelépéshez szükséges politikai irányvonalakról is megegyeznek..

Szeptember

17

A Tanács hivatalosan jóváhagyja a Spanyolországgal, Izraellel, Algériával, Marokkóval és Tunéziával folytatandó, átfogó megállapodások megkötésére irányuló tárgyalások megindításáról szóló irányelveket. Jóváhagy emellett egy dokumentumot, amely a Máltával már megkötött megállapodást terjeszti ki az együttműködésre és a mezőgazdaságra.

November

14-16

Élelmezési Világkoferencia Rómában (Olaszország). A Közösség vezetői tudatában vannak annak, hogy számos fejlődő ország súlyos élelmiszerválsággal küzd. A Közösség tehát részt vesz a konferencián, amely közép- és hosszú távú megoldásokat hivatott találni az élelmezési problémára. A Közösség emellett élelmiszersegély-programokat is támogat.

26

A Tanács az Európai Bíróság eljárásainak javítása érdekében a Szerződés rendelkezéseinek kiigazításáról dönt. A cél az, hogy a bíróság képes legyen ellátni a megnövekedett munkateherből fakadó feladatait. A módosítás értelmében a Bíróság tanácsokban járhat el olyan előzetes döntéshozatali ügyekben, amelyek technikai jellegűek vagy amelyekre már van kialakult ítélkezési gyakorlat. Ennek feltétele, hogy a tagállamok ne hozzanak fel ellene kifogást, és hogy egyik intézmény se kérje, hogy a Bíróság teljes ülésben járjon el.

30

A Közösség valamennyi tagállama jóváhagyja az Európai Szén- és Acélközösség, valamint Norvégia és Finnország között létrejött megállapodásokat, amelyek 1975. január 1-jén lépnek hatályba.

December

3

A Tanács megállapodik a Parlament költségvetési jogköréről és a Számvevőszék létrehozásáról szóló szerződéstervezet tartalmáról. Ítélet a Binsbergen-ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó közösségi jogi rendelkezés érvényesíthető közvetlenül a nemzeti bíróságok előtt, amennyiben a rendelkezés célja a szolgáltatóval szemben az állampolgárság vagy a letelepedési hely (ha ez nem a szolgáltatásnyújtás szerinti ország) alapján történő valamennyi megkülönböztetés eltörlése.

9-10

Csúcstalálkozó Párizsban (Franciaország). Az EK állam-, illetve kormányfői elhatározzák, hogy évente háromszor tartanak ún. európai tanácsi üléseket, zöld utat adnak a közvetlen európai parlamenti választásoknak és megegyeznek az Európai Regionális Fejlesztési Alap felállításáról. A csúcstalálkozón emellett döntenek a gazdasági és monetáris unió megteremtéséről is. Felkérik a belga miniszterelnököt, Leo Tindemans-t, hogy 1975 végére készítsen összefoglaló jelentést az Európai Közösségről.

19

A tagállami kormányok képviselői elhatározzák, hogy 1977. január 5-ig meghosszabbítják a Bizottság elnökének, François-Xavier Ortoli-nak a mandátumát.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak: