Europska unija

Povijest Europske unije - 1974.

Povijest Europske unije - 1974.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Siječanj

1.

Njemačka preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica. Na snagu stupaju sporazumi između Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ) i Austrije, Portugala, Švicarske i Švedske. Na snagu stupa i sporazum o slobodnoj trgovini u industriji između Finske i Zajednica.

31.

Komisija se izjavom o stanju u Zajednici obraća šefovima vlada. U izjavi se naglašava potreba da se Europa ponovno pokrene približavanjem nacionalnih i izradom zajedničkih politika. Parlament izjavljuje da se jedinstvo Europe može postići samo ako institucije Zajednice budu mogle slijediti politiku utemeljenu na stvarnoj europskoj solidarnosti.

Veljača

11. – 12.

Vijeće službeno priznaje pravo Gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) da na vlastitu inicijativu daje mišljenja te da ih objavljuje.

Travanj

1.

Nakon smjene vlade u Ujedinjenoj Kraljevini britanski državni tajnik za vanjske poslove i poslove Commonwealtha daje izjavu Vijeću o politici nove vlade prema Zajednici. Poziva na unošenje većih izmjena u zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), predlaže „pravednije metode financiranja proračuna Zajednice" i rješenja za monetarne probleme.

2.

Predsjednici Vijeća i Komisije Vijeću podnose zajedničku izjavu o stanju u Zajednici. Uviđaju da se postupak donošenja odluka mora unaprijediti ako se želi ostvariti napredak vezano uz temeljna pitanja i ako se želi jamčiti dugoročan uspješan rad Zajednice. Daju i niz praktičnih prijedloga.

Svibanj

29. – 30.

Održan sastanak (na ministarskoj razini) Vijeća Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Potpredsjednik Komisije sir Christopher Soames naglašava potrebu za jačanjem međunarodne suradnje i daljnjom liberalizacijom svjetske trgovine. Vijeće OECD-a objavljuje izjavu kojom naglašava ozbiljnost gospodarskih poteškoća u državama članicama, posebice poteškoća vezanih uz deficite u međunarodnim platnim transakcijama.

Lipanj

4.

Vijeće razmatra postupke koje mora donijeti kako bi se ispitali problemi koje je iznijela Ujedinjena Kraljevina te raspravlja o načinu rada institucija Zajednice. Postižu se dogovori o potrebnim poboljšanjima postupka donošenja odluka.

10.

Vijeće donosi dvije odluke o izdvajanju sredstava iz Europskog socijalnog fonda za određene posebne mjere u korist osoba s invaliditetom i radnika migranata.

21.

Presuda Europskog suda u predmetu Reyners. Sud odlučuje da kad god državljanin države članice želi pokrenuti posao u drugoj državi članici EU-a, zemlja domaćin ne smije primjenjivati zakone i druge propise ili prakse kojima bi ga mogla diskriminirati u odnosu na vlastite državljane.

Srpanj

1.

Francuska preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica.

15.

Europski sud drugim institucijama Zajednice šalje službeni dokument o EU-u. Sud je prva institucija koja se odazvala na poziv upućen 1972. na sastanku na vrhu održanom u Parizu (Francuska).

25. – 26.

U Kingstonu (Jamajka) održana zajednička ministarska konferencija EU-a i AKP-a (afričke, karipske i pacifičke zemlje). Na konferenciji je naglašena odlučnost zemalja AKP-a i Zajednice da donesu konvenciju u roku utvrđenom istekom Konvencije iz Yaoundéa i sporazuma iz Arushe. Dogovorene su i političke smjernice o budućem napretku u nizu pitanja.

Rujan

17.

Vijeće formalno odobrava direktive o pregovorima o sveobuhvatnim sporazumima sa Španjolskom, Izraelom, Alžirom, Marokom i Tunisom te o proširenju postojećeg sporazuma s Maltom na suradnju i poljoprivredu.

Studeni

14. – 16.

U Rimu (Italija) održana Svjetska konferencija o hrani. Svjesna teške krize u prehrambenom sektoru koja je pogodila mnoge zemlje u razvoju, Zajednica pojačava svoje napore što se tiče pomoći u hrani te sudjeluje na konferenciji kojom se želi naći srednjoročno ili dugoročno rješenje problema opskrbe hranom.

26.

Vijeće odlučuje prilagoditi odredbe Ugovora vezane uz Europski sud u cilju unapređenja postupaka Suda kako bi se mogao nositi s povećanim obimom posla. Odlučeno je da određene zahtjeve za donošenje odluka o prethodnom pitanju tehničke prirode ili za koje već postoji sudska praksa, Sud može dodijeliti svojem Vijeću uz uvjet da se tomu ne protivi nijedna država članica te da nijedna institucija ne zahtijeva da se predmet sasluša pred Sudom u punom sastavu.

30.

Sve države članice Zajednice ratificiraju sporazume između Europske zajednice za ugljen i čelik i Norveške i Finske. Ti će sporazumi stupiti na snagu 1. siječnja 1975.

Prosinac

3.

Vijeće postiže sporazum o sadržaju nacrta Ugovora o proračunskim ovlastima Parlamenta i osnivanju Revizorskog suda. Presuda Europskog suda u predmetu Binsbergen. Sud odlučuje da se na slobodu pružanja usluga u skladu s pravom Zajednice može izravno pozivati pred nacionalnim sudovima u svrhu suzbijanja diskriminacije pružatelja usluga na temelju njegova državljanstva ili njegova boravka u drugoj državi članici od one u kojoj pruža usluge.

9. – 10.

U Parizu (Francuska) održan sastanak na vrhu. Šefovi država ili vlada EU-a odlučuju da će kao Europsko vijeće održavati sastanke tri puta godišnje, daju zeleno svjetlo izravnim izborima za Europski parlament, dogovaraju se o osnivanju Europskog fonda za regionalni razvoj i odlučuju uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju. Također traže od belgijskog premijera Lea Tindemansa da do kraja 1975. pripremi sažeto izvješće o EU-u.

19.

Predstavnici vlada država članica odlučuju produljiti mandat predsjednika Komisije Françoisa-Xaviera Ortolija do 5. siječnja 1977.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vidi također
Back to top