Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1973

Zgodovina Evropske unije - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Belgija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Danska, Irska in Združeno kraljestvo so pristopili k Evropskim skupnostim. Začetek veljavnosti sporazuma Evropske skupnosti o prosti trgovini z Avstrijo, Švico, Portugalsko in Švedsko.

6

Francoski politik François Xavier Ortoli je začel svoj mandat predsednika Komisije Evropskih skupnosti.

Februar

8

Ustanovitev Evropske konfederacije sindikatov.

21

Sodišče Evropskih skupnosti je v razsodbi zadeve Continental Can pojasnilo pomen zlorabe prevladujočega položaja na trgu iz Pogodbe Evropskih skupnosti: za zlorabo velja, če podjetje s prevladujočim položajem okrepi svoj položaj z združitvijo tako, da je dejanska ali potencialna konkurenca praktično izključena.

Marec

13

Nizozemski politik Cornelis Berkhouwer je bil izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta.

April

1

Začetek veljavnosti sporazuma o prosti trgovini za industrijske proizvode med Evropsko skupnostjo in Islandijo.

6

Tretje srečanje skupnega odbora EGS-Španija v Madridu, Španija. Španska delegacija je predstavila stališče vlade o razvoju odnosov med Španijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo (EGS), zlasti glede pogajanj o novem sporazumu.

Junij

1

Začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma in dodatnih protokolov med Evropsko skupnostjo in Ciprom.

Julij

1

Danska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Začetek veljavnosti sporazuma o prosti trgovini za industrijske proizvode med Evropsko skupnostjo in Norveško.

3-7

V finski prestolnici Helsinki je potekalo ustanovno zasedanje Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE).

September

12-14

Ministrsko srečanje podpisnic Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) v japonski prestolnici Tokio. Udeleženci so se dogovorili o nujnosti vzpostavitve monetarnega sistema, ki bi zaščitil svetovno gospodarstvo pred pretresi in neravnovesji. Strinjali so se tudi o novi stopnji liberalizacije trgovine, ki naj bi olajšala delovanje monetarnega sistema.

Oktober

5

Podpis sporazuma o prosti trgovini za industrijske proizvode med Evropsko skupnostjo in Finsko.

6-27

Arabsko-izraelska vojna. Države izvoznice nafte so se odločile, da bodo znižale ali prepovedale izvoz nafte v nekatere zahodne države. Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC) pa se je odločila, da bo močno dvignila cene nafte.

15

Svet je sprejel ukrepe za izboljšanje odnosov z Evropskim parlamentom. Med njimi so bili okrepitev sodelovanja Sveta s Parlamentom pri sklepanju trgovinskih sporazumov ter izboljšanje posvetovalnega postopka s Parlamentom.

November

6

Države članice so izrazile podporo miroljubni rešitvi spora na Bližnjem vzhodu.

20

Svet je razpravljal o predlaganih ukrepih za reorganizacijo skupne kmetijske politike (SKP), ki naj bi jo izvedli do konca leta 1977.

December

14-15

Srečanje na vrhu v Københavnu, Danska. Zaradi naftne krize so se države članice sporazumele o uvedbi skupne energetske politike. V okviru političnega sodelovanja je bila pripravljena tudi izjava o evropski identiteti, ki so jo potrdili zunanji ministri.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi
Back to top