Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1973

Istoria Uniunii Europene - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Belgia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit aderă la Comunităţile Europene. Intră în vigoare acordul comunitar de liber schimb cu Austria, Elveţia, Portugalia şi Suedia.

6

François Xavier Ortoli devine preşedinte al Comisiei Europene.

Februarie

8

Este înfiinţată Confederaţia Europeană a Sindicatelor.

21

Hotărârea Continental Can. Curtea Europeană de Justiţie decide că, în sensul Tratatului CEE, concentrarea întreprinderilor şi extinderea la un nivel care elimină practic concurenţa reprezintă un abuz.

Martie

13

Cornelis Berkhouwer este ales preşedinte al Parlamentului European.

Aprilie

1

Intră în vigoare acordul industrial de liber schimb între Comunitate şi Islanda.

6

La Madrid (Spania) este organizată cea de-a treia reuniune a comitetului comun CEE-Spania. Delegaţia spaniolă prezintă punctul de vedere al guvernului său în privinţa viitorului relaţiilor dintre Spania şi Comunitate, în special în ceea ce priveşte negocierile pentru un nou acord.

Iunie

1

Intră în vigoare acordul de asociere şi protocolul adiţional dintre Comunitate şi Cipru.

Iulie

1

Danemarca preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Intră în vigoare acordul industrial de liber schimb între Comunitate şi Norvegia.

3-7

La Helsinki (Finlanda) are loc sesiunea de deschidere a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE).

Septembrie

12-14

La Tokyo (Japonia) are loc o reuniune ministerială a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT). Participanţii acceptă necesitatea înfiinţării unui sistem monetar care să protejeze economia mondială împotriva şocurilor şi dezechilibrelor; de asemenea, aceştia admit că noua etapă de liberalizare a comerţului trebuie să faciliteze buna funcţionare a sistemului monetar.

Octombrie

5

Finlanda semnează un acord industrial de liber schimb cu Comunităţile.

6-27

Războiul de Yom Kippur. Ţările producătoare de petrol decid să reducă sau să interzică exporturile către unele ţări occidentale, iar ţările din Organizaţia Producătorilor de Petrol (OPEP) decid să mărească masiv preţul la petrol.

15

Consiliul adoptă un set de măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor cu Parlamentul European. Acestea presupun o participare sporită a Consiliului la activitatea Parlamentului de încheiere a acordurilor comerciale, precum şi ameliorarea procedurii de consultare cu Parlamentul.

Noiembrie

6

Ţările UE îşi declară angajamentul pentru o soluţionare paşnică a crizei din Orientul Mijlociu.

20

Consiliul dezbate măsurile propuse de Comisie privind reorganizarea politicii agricole comune (PAC), care urmează a fi realizată până la sfârşitul lui 1977.

Decembrie

14-15

La Copenhaga (Danemarca) este organizat un summit. Criza energetică determină statele membre să introducă o politică energetică comună. Este publicată o declaraţie privind identitatea europeană, redactată în cadrul acordurilor de cooperare politică şi aprobată de miniştrii de externe.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri
Back to top