Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1973

Eiropas Savienības vēsture - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Beļģija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Apvienotā Karaliste, Dānija un Īrija iestājas Eiropas Kopienās. Stājas spēkā Kopienas brīvās tirdzniecības nolīgums ar Austriju, Portugāli, Šveici un Zviedriju.

6

Fransuā Ksavjē Ortolī stājas Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatā.

Februāris

8

Tiek izveidota Eiropas Arodbiedrību konfederācija.

21

Spriedums lietā “Continental Can”. Eiropas Kopienu Tiesa piekrīt, ka saskaņā ar EEK līgumu uzņēmumi, kas koncentrējas uz tāda varas līmeņa sasniegšanu un nostiprināšanu, kas patiesībā ierobežo konkurenci, ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli.

Marts

13

Par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju tiek ievēlēts Kornēlijs Berkhauers.

Aprīlis

1

Stājas spēkā rūpnieciskais brīvās tirdzniecības nolīgums starp Kopienu un Īslandi.

6

Madridē (Spānijā) notiek EEK un Spānijas apvienotās komitejas trešā sanāksme. Spānijas delegācija pauž savas valdības viedokli par Spānijas un Kopienas attiecību nākotni, jo īpaši tādēļ, lai sāktu sarunas par jaunu nolīgumu.

Jūnijs

1

Stājas spēkā asociācijas nolīgums un papildu protokols starp Kopienu un Kipru.

Jūlijs

1

Dānija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Stājas spēkā rūpnieciskais brīvās tirdzniecības nolīgums starp Kopienu un Norvēģiju.

3-7

Helsinkos (Somijā) notiek Eiropas Drošības un sadarbības konferences atklāšanas sēde.

Septembris

12-14

Tokijā (Japānā) notiek Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) ministru sanāksme. Iesaistītās puses vienojas par nepieciešamību izveidot monetāro sistēmu, kas pasaules ekonomiku pasargātu no satricinājumiem un nelīdzsvarotības. Puses arī atzīst, ka jaunajai tirdzniecības liberalizācijas fāzei jāveicina pienācīga monetārās sistēmas darbība.

Oktobris

5

Somija paraksta rūpniecisko brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kopienām.

6-27

“Grēkatlaides dienas” karš. Naftas ražotājvalstis nolemj samazināt vai aizliegt naftas eksportu uz dažām rietumvalstīm, un Naftas eksportētājvalstu organizācija (OPEC) nolemj masveidā paaugstināt naftas cenas.

15

Padome pieņem pasākumu kopumu, lai uzlabotu attiecības ar Eiropas Parlamentu. Šie pasākumi paredz palielināt Padomes ieguldījumu Parlamenta darbā, slēdzot tirdzniecības nolīgumus, kā arī uzlabot konsultāciju procedūru ar Parlamentu.

Novembris

6

ES valstis pauž apņemšanos mierīgā ceļā atrisināt Tuvo Austrumu krīzi.

20

Padome apspriež Komisijas ierosinātos pasākumus attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pārkārtošanu, kas jāīsteno līdz 1977. gada beigām.

Decembris

14-15

Kopenhāgenā (Dānijā) notiek augstākā līmeņa sanāksme. Enerģētikas krīze liek dalībvalstīm vienoties par kopējas enerģētikas politikas ieviešanu. Klajā nāk paziņojums par Eiropas identitāti, kas izstrādāts politiskās sadarbības pasākumu ietvaros un ko apstiprinājuši ārlietu ministri.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī: 
Back to top