Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1973 m.

Europos Sąjungos istorija - 1973 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Belgija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė įstojo į Europos Bendrijas. Įsigaliojo Bendrijos laisvosios prekybos susitarimas su Austrija, Šveicarija, Portugalija ir Švedija.

6 d.

François Xavieras Ortoli pradėjo eiti Europos Komisijos pirmininko pareigas.

Vasaris

8 d.

Įsteigta Europos profesinių sąjungų konfederacija.

21 d.

Sprendimas „Continental Can“ byloje. Europos Teisingumo Teismas pripažino, kad pagal EEB sutartį įmonių koncentracija, kai įgyjama galia, kuria iš esmės panaikinama konkurencija, yra piktnaudžiavimas.

Kovas

13 d.

Cornelis Berkhouweris išrinktas Europos Parlamento pirmininku.

Balandis

1 d.

Įsigaliojo Bendrijos ir Islandijos pramoninis laisvosios prekybos susitarimas.

6 d.

EEB ir Ispanijos bendras komitetas surengė trečią susitikimą Madride (Ispanija). Ispanijos delegacija pristatė savo vyriausybės poziciją dėl Ispanijos ir Bendrijos santykių ateities, visų pirma atsižvelgiant į derybas dėl naujo susitarimo.

Birželis

1 d.

Įsigaliojo Bendrijos ir Kipro asociacijos susitarimas bei papildomas protokolas.

Liepa

1 d.

Danija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Įsigaliojo Bendrijos ir Norvegijos pramoninis laisvosios prekybos susitarimas.

3–7 d.

Helsinkyje (Suomija) surengta Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK) įžanginė sesija.

Rugsėjis

12–14 d.

Tokijuje (Japonija) surengtas Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) šalių ministrų susitikimas. Susitarimo šalys sutarė dėl būtinybės įsteigti pinigų sistemą, kuri apsaugotų pasaulio ekonomiką nuo sukrėtimų ir disbalanso. Be to, jos pripažino, kad naujuoju prekybos liberalizavimo etapu turėtų būti sudarytos geresnės sąlygos sklandžiam pinigų sistemos veikimui.

Spalis

5 d.

Suomija pasirašė pramoninį laisvosios prekybos susitarimą su Bendrijomis.

6–27 d.

Jom Kipuro karas. Naftą išgaunančios šalys nusprendė sumažinti arba uždrausti eksportą į kai kurias Vakarų šalis, o Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) šalys nusprendė smarkiai padidinti naftos kainas.

15 d.

Taryba priėmė ryšių su Europos Parlamentu gerinimo priemones. Jomis numatomas didesnis Tarybos dalyvavimas Parlamento darbe sudarant prekybos susitarimus ir geresnė konsultavimosi su Parlamentu procedūra.

Lapkritis

6 d.

ES šalys pareiškė įsipareigojančios siekti taikaus Artimųjų Rytų krizės sprendimo.

20 d.

Taryba aptarė Komisijos pasiūlytas bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) pertvarkymo priemones. Pertvarka turėtų būti įgyvendinta iki 1977 m. pabaigos.

Gruodis

14–15 d.

Aukščiausiojo lygio susitikimas Kopenhagoje (Danija). Energetikos krizė paskatino valstybes nares sutarti įgyvendinti bendrą energetikos politiką. Paskelbiamas pareiškimas dėl Europos tapatybės, parengtas kaip politinio bendradarbiavimo dalis ir patvirtintas užsienio ministrų.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija
Back to top