Európai Unió

Az Európai Unió története - 1973

Az Európai Unió története - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Belgium átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. Dánia, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozik az Európai Közösségekhez. Hatályba lép az Ausztriával, Svájccal, Portugáliával és Svédországgal kötött közösségi szabadkereskedelmi megállapodás.

6

François Xavier Ortoli tölti be az Európai Bizottság elnöki tisztségét.

Február

8

Létrejön az Európai Szakszervezetek Szövetsége.

21

Ítélet a Continental Can ügyében. Az Európai Bíróság megállapítja, hogy az EGK-Szerződés értelmében a vállalkozások nem vonhatják össze erejüket olyan mértékben, amely gyakorlatilag megszüntetné a versenyt, mert ez visszaélésnek minősül.

Március

13

Cornelis Berkhouwert választják az Európai Parlament elnökévé.

Április

1

Hatályba lép a Közösség és Izland közötti, ipari termékekre vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás.

6

Az EGT–Spanyolország vegyesbizottság harmadik ülése Madridban (Spanyolország). A spanyol küldöttség ismerteti a kormány nézőpontját az ország Közösséggel kialakított kapcsolatainak jövőjére vonatkozóan: Spanyolország új megállapodásról kíván tárgyalni.

Június

1

Hatályba lép a Közösség és Ciprus közötti társulási megállapodás és az azt kiegészítő jegyzőkönyv.

Július

1

Dánia átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. Hatályba lép a Közösség és Norvégia közötti, ipari termékekre vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás.

3-7

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) nyitóülése Helsinkiben (Finnország).

Szeptember

12-14

Az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) miniszteri értekezlete Tokióban (Japán). A részt vevő felek megegyeznek abban, hogy olyan monetáris rendszert kell létrehozni, amely megvédi a világgazdaságot a megrázkódtatásoktól és az egyensúly felborulásától. Felismerik emellett, hogy a kereskedelem liberalizációjának új szakasza hozzájárulhat a monetáris rendszer szabályos működéséhez.

Október

5

Finnország szabadkereskedelmi megállapodást ír alá a Közösségekkel az ipari termékekre vonatkozóan.

6-27

Jóm kippuri háború. A kőolaj-termelő országok elhatározzák, hogy csökkentik vagy beszüntetik bizonyos nyugati országok felé irányuló exportjukat. A Kőolaj Exportáló Országok Szervezete a kőolajárak nagyarányú növeléséről határoz.

15

A Tanács egy sor intézkedést fogad el az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatainak javítása céljából. Az intézkedések értelmében a Tanács nagyobb részt vállal a kereskedelmi megállapodások megkötésére irányuló parlamenti munkában, illetve javítja a Parlamenttel történő konzultációt.

November

6

Az EK-országok állást foglalnak a közel-keleti konfliktus békés megoldása mellett.

20

A Tanács megvitatja a Bizottság által javasolt intézkedéseket, amelyek szerint a közös agrárpolitika (KAP) átszervezését 1977 végéig végre kell hajtani.

December

14-15

Csúcstalálkozó Koppenhágában (Dánia). Az energiaválság arra készteti a tagállamokat, hogy megegyezzenek a közös energiapolitika bevezetéséről. Nyilatkozat az európai identitásról. A külügyminiszterek által jóváhagyott dokumentum a politikai együttműködéssel kapcsolatos intézkedések részét képezi.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak
Back to top