an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1973

Stair an Aontais Eorpaigh - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann an Bheilg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Téann an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe isteach sna Comhphobail Eorpacha. Tagann comhaontú saorthrádála an Chomhphobail leis an Ostair, leis an Eilvéis, leis an bPortaingéil agus leis an tSualainn i bhfeidhm.

6

Téann François Xavier Ortoli i mbun oifige mar uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach.

Feabhra

8

Bunaítear Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann.

21

Rialú Continental Can. Aontaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, laistigh de bhrí Chonradh an CEE, go bhfuil mí-úsáid i gceist má dhíríonn gnóthais leibhéal cumhachta nó má bhaineann siad leibhéal cumhachta amach a dhéanann iomaíocht a dhíchur.

Márta

13

Toghtar an tUasal Cornelius Berkhouwer ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

Aibreán

1

Tagann an comhaontú maidir le saorthrádáil tionscail idir an Comhphobal agus an Íoslainn i bhfeidhm.

6

Reáchtálann comhchoiste an CEE-na Spáinne a thríú cruinniú i Maidrid na Spáinne. Tugann toscaireacht na Spáinne a cuntas ar thuairim an rialtais maidir lena bhfuil i ndán don chaidreamh idir an Spáinn agus an Comhphobal, maidir le comhaontú nua a idirbheartú ach go háirithe.

Meitheamh

1

Tagann an comhaontú comhlachais agus an prótacal breise idir an Comhphobal agus an Chipir i bhfeidhm.

Iúil

1

Téann an Danmhairg i gceann uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Tagann an comhaontú saorthrádála tionscail idir an Comhphobal agus an Iorua i bhfeidhm.

3-7

Reáchtáiltear seisiún oscailte na Comhdhála um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (CSCE) i Heilsincí na Fionlainne.

Meán Fómhair

12-14

Reáchtáiltear cruinniú airí maidir leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí (CGTT) agus Trádáil i dTóiceo na Seapáine. Aontaíonn na páirtithe atá rannpháirteach go bhfuil sé riachtanach córas airgeadaíochta a bhunú a chosnóidh an geilleagar domhanda ó thurraingí agus ó mhíchothromaíochtaí; aithníonn siad freisin gur cheart go n-éascódh an chéim nua i léirscaoileadh trádála feidhmiú ordúil an chórais airgeadaíochta.

Deireadh Fómhair

5

Síníonn an Fhionlainn comhaontú saorthrádála tionscail leis na Comhphobail.

6-27

Cogadh Kippour. Cinneann tíortha a tháirgeann peitriliam onnmhairí chuig roinnt tíortha iartharacha a laghdú nó a thoirmeasc agus cinneann an Organisation of Petrol-Producers (OPEP) praghsanna peitriliam a mhéadú go mór.

15

Glacann an Chomhairle sraith beart chun a caidreamh le Parlaimint na hEorpa a fheabhsú. Samhlaítear sna bearta sin ionchur méadaithe ag an gComhairle in obair na Parlaiminte agus comhaontuithe trádála á tabhairt chun críche, chomh maith le feabhas ar an nós imeachta comhairliúchán leis an bParlaimint.

Samhain

6

Dearbhaíonn tíortha an AE a dtiomantas do réiteach síochánta ar an ngéarchéim sa Mheán-Oirthear.

20

Pléann an Chomhairle bearta a mhol an Coimisiún maidir le hatheagrú ar an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) atá le cur i bhfeidhm faoi dheireadh na bliana 1977.

Nollaig

14-15

Reáchtáiltear cruinniú mullaigh i gCóbanhávan na Danmhairge. Mar thoradh ar an ngéarchéim fuinnimh aontaíonn na Ballstáit comhbheartas fuinnimh a thabhairt isteach. Scaoiltear ráiteas faoi fhéiniúlacht Eorpach, arna dhréachtú mar chuid de chomhaontuithe um chomhar polaitiúil agus arna fhaomhadh ag airí eachtracha.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin: