Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1973

Euroopan unionin historia - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Belgiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyvät Euroopan yhteisöihin. Yhteisön vapaakauppasopimus Itävallan, Sveitsin, Portugalin ja Ruotsin kanssa tulee voimaan. 

6.

François-Xavier Ortolista tulee Euroopan komission puheenjohtaja. 

Helmikuu

8.

Euroopan vapaiden ammattiyhdistysten liitto perustetaan. 

21.

Asiassa Continental Can annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että ETY:n perustamissopimuksen mukaisesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä on se, että yritys voi keskittymisen kautta saada sellaisen aseman, ettei markkinoilla ole käytännöllisesti katsoen mahdollisuutta kilpailuun.

Maaliskuu

13.

Cornelis Berkhouwer valitaan Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Huhtikuu

1.

Yhteisön ja Islannin välinen teollisuustuotteiden vapaakauppasopimus tulee voimaan. 

6.

ETY:n ja Espanjan sekakomitea kokoontuu kolmannen kerran Madridissa. Espanjan valtuuskunta esittää hallituksensa näkemyksen Espanjan ja yhteisön suhteiden tulevaisuudesta erityisesti uusien sopimusneuvottelujen kannalta.

Kesäkuu

1.

Yhteisön ja Kyproksen välinen assosiaatiosopimus ja lisäpöytäkirja tulevat voimaan.

Heinäkuu

1.

Tanskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Yhteisön ja Norjan välinen teollisuustuotteiden vapaakauppasopimus tulee voimaan. 

3.-7.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYK) avausistunto pidetään Helsingissä.

Syyskuu

12.-14.

Tokiossa järjestetään tullitariffeja ja kauppaa koskevaa yleissopimusta (GATT-sopimus) käsittelevä ministerikokous. Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä perustaa valuuttajärjestelmä maailmantalouden suojaamiseksi kriiseiltä ja suhdannevaihteluilta. Osapuolet tunnustavat myös, että kaupan vapauttamisen uusi vaihe edistää valuuttajärjestelmän moitteetonta toimintaa.

Lokakuu

5.

Suomi allekirjoittaa teollisuustuotteiden vapaakauppasopimuksen yhteisöjen kanssa. 

6.-27.

Jom Kippurin sota. Öljynviejämaat päättävät vähentää öljyn vientiä tiettyihin länsimaihin tai kieltää sen kokonaan ja öljynviejämaiden järjestön (OPEC) jäsenmaat päättävät korottaa öljyn hintoja huomattavasti.

15.

Neuvosto hyväksyy toimenpiteitä suhteidensa parantamiseksi Euroopan parlamenttiin. Toimenpiteillä pyritään laajentamaan neuvoston osallistumista kauppasopimusten tekemiseen liittyvään parlamentin toimintaan ja tehostamaan parlamentin kuulemismenettelyä. 

Marraskuu

6.

Yhdeksän jäsenvaltiota ilmoittavat sitoutuvansa Keski-idän kriisin rauhanomaiseen ratkaisuun. 

20.

Neuvosto käsittelee yksityiskohtaisesti komission ehdottamia toimenpiteitä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamiseksi. Uudistus olisi toteutettava vuoden 1977 loppuun mennessä. 

Joulukuu

14.-15.

Kööpenhaminan huippukokous. Energiakriisin johdosta jäsenvaltiot sopivat yhteisen energiapolitiikan käyttöönotosta. Euroopan identiteetistä annetaan lausunto, joka on laadittu osana poliittista yhteistyötä ja jonka ulkoministerit ovat hyväksyneet.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top