Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1973

Euroopa Liidu ajalugu - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Belgia. Iirimaa, Taani ja Ühendkuningriik ühinevad Euroopa ühendustega. Jõustub ühenduse, Austria, Portugali, Rootsi ja Šveitsi vabakaubandusleping.

6

Euroopa Komisjoni presidendiks saab François Xavier Ortoli.

Veebruar

8

Luuakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon.

21

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Continental Can. Kohus otsustab, et EMÜ asutamislepingu tähenduses on valitseva seisundi kuritarvitamine see, kui ettevõtjad saavutavad omavahel koondudes turuvõimu, mis sisuliselt kõrvaldab konkurentsi.

Märts

13

Euroopa Parlamendi presidendiks valitakse Cornelis Berkhouwer.

Aprill

1

Jõustub ühenduse ja Islandi tööstustoodete vabakaubandusleping.

6

EMÜ ja Hispaania ühiskomitee kolmas istung Madridis. Hispaania delegatsioon tutvustab oma valitsuse seisukohti Hispaania ja ühenduse edaspidiste suhete kohta eeskätt silmas pidades uue lepingu läbirääkimisi.

Juuni

1

Jõustub ühenduse ja Küprose assotsiatsioonileping ja lisaprotokoll.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Taani. Jõustub ühenduse ja Norra tööstustoodete vabakaubandusleping.

3–7

Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi (CSCE) avaistung Helsingis.

September

12–14

Üldist tolli- ja kaubandusekokkulepet (GATT) käsitlev ministrite kohtumine Tokyos. Osapooled lepivad kokku vajaduses luua valuutasüsteem, mis kaitseks maailmamajandust kriiside ja tasakaalutuse eest. Samuti tunnistatakse, et kaubanduse liberaliseerimise uus etapp peaks hõlbustama valuutasüsteemi sujuvat toimimist.

Oktoober

5

Soome ja ühendus kirjutavad alla tööstustoodete vabakaubanduslepingule.

6–27

Yom Kippuri sõda. Naftat tootvad riigid otsustavad piirata eksporti mõnda lääneriiki või see täielikult keelustada. OPECi liikmesriigid otsustavad naftahinda oluliselt tõsta.

15

Nõukogu võtab vastu meetmed suhete parandamiseks Euroopa Parlamendiga. Nendega nähakse ette nõukogu suurem osalemine parlamendi töös kaubanduslepingute sõlmimisel ning täiustatud konsultatsioonikord nõukogu ja parlamendi vahel.

November

6

Liikmesriigid deklareerivad tahet lahendada Lähis-Ida kriis rahumeelselt.

20

Nõukogu arutab komisjoni kavandatavaid meetmeid seoses ühise põllumajanduspoliitika ümberkorraldamisega 1977. aasta lõpuks.

Detsember

14–15

Tippkohtumine Kopenhaagenis. Energiakriis sunnib liikmesriike kokku leppima ühise energiapoliitika kehtestamises. Avaldatakse deklaratsioon Euroopa identiteedi kohta. See on koostatud poliitilise koostöö osana ning selle on heaks kiitnud ühenduse liikmesriikide välisministrid.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …
Back to top