Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1973

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Το Βέλγιο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Τίθεται σε ισχύ η κοινοτική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστρία, την Ελβετία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

6

Ο κ. Francois Xavier Ortoli αναλαμβάνει καθήκοντα ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Φεβρουάριος

8

Δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Συνδικάτων.

21

Απόφαση Continental Can. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συμφωνεί ότι, κατά την έννοια της Συνθήκης ΕΟΚ, αποτελεί κατάχρηση για τις επιχειρήσεις η απόκτηση δύναμης, μέσω συγκεντρώσεων, που θα μπορούσε ουσιαστικά να εξαλείψει κάθε δυνατότητα ανταγωνισμού.

Μάρτιος

13

Ο κ. Cornelis Berkhouwer εκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απρίλιος

1

Τίθεται σε ισχύ η βιομηχανική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της Κοινότητας με την Ισλανδία.

6

Η μεικτή επιτροπή ΕΟΚ-Ισπανίας πραγματοποιεί την τρίτη συνεδρίασή της στη Μαδρίτη, Ισπανία. Η ισπανική αντιπροσωπεία παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησής της σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας και της Κοινότητας, κυρίως ενόψει των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας συμφωνίας.

Ιούνιος

1

Τίθεται σε ισχύ η συμφωνία συνδέσεως και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο μεταξύ της Κοινότητας και της Κύπρου.

Ιούλιος

1

Η Δανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Τίθεται σε ισχύ η βιομηχανική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Νορβηγίας.

3-7

Πραγματοποιείται στο Ελσίνκι, Φινλανδία, η εναρκτήρια σύνοδος της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ).

Σεπτέμβριος

12-14

Πραγματοποιείται στο Τόκιο, Ιαπωνία, υπουργική σύνοδος της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT). Τα συμμετέχοντα μέρη συμφωνούν ως προς την ανάγκη δημιουργίας ενός νομισματικού συστήματος που θα προστατεύει την παγκόσμια οικονομία από τις αναταραχές και τις ανισορροπίες· αναγνωρίζουν επίσης ότι το νέο στάδιο της ελευθέρωσης του εμπορίου θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του νομισματικού συστήματος.

Οκτώβριος

5

Η Φινλανδία υπογράφει βιομηχανική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις Κοινότητες.

6-27

Πόλεμος του Κιπούρ. Οι χώρες πετρελαιοπαραγωγής αποφασίζουν να μειώσουν ή να απαγορεύσουν τις εξαγωγές προς ορισμένες δυτικές χώρες και η Οργάνωση Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) αποφασίζει τη μαζική αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

15

Το Συμβούλιο εγκρίνει σύνολο μέτρων για τη βελτίωση των σχέσεών του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Συμβουλίου στις εργασίες του Κοινοβουλίου για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, καθώς και τη βελτίωση της διαδικασίας διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο.

Νοέμβριος

6

Τα εννέα κράτη μέλη δηλώνουν τη δέσμευσή τους να επιδιώξουν ειρηνική επίλυση του Μεσανατολικού προβλήματος.

20

Το Συμβούλιο συζητεί λεπτομερώς τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για την αναδιοργάνωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη 1977.

Δεκέμβριος

14-15

Πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη, Δανία, διάσκεψη κορυφής. Η ενεργειακή κρίση ωθεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν στην εφαρμογή κοινής ενεργειακής πολιτικής. Εκδίδεται δήλωση για την ευρωπαϊκή ταυτότητα που συντάσσεται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων πολιτικής συνεργασίας και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top