Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1973

Dějiny Evropské unie - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Belgie. K Evropským společenstvím přistupuje Dánsko, Irsko a Spojené království. V platnost vstupuje dohoda o volném obchodu mezi Společenstvím a Rakouskem, Švýcarskem, Portugalskem a Švédskem.

6

Předsedou Evropské komise se stává François Xavier Ortoli.

Únor

8

Je založena Evropská konfederace odborových svazů.

21

Rozhodnutí ve věci Continental Can. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora představuje koncentrace a dosažení určitého stupně vlivu, způsobující neexistenci konkurenčního prostředí, zneužití svobody podnikání.

Březen

13

Předsedou Evropského parlamentu je zvolen Cornelis Berkhouwer.

Duben

1

V platnost vstupuje dohoda o volném obchodu v průmyslu mezi Společenstvím a Islandem.

6

V Madridu se koná zasedání společného výboru EHS–Španělsko. Španělská delegace předkládá přehled stanovisek své vlády k budoucím vztahům mezi Španělskem a Společenstvím, a to především se zřetelem k jednáním o nové dohodě.

Červen

1

V platnost vstupují dohoda o přidružení a dodatečný protokol uzavřené mezi Společenstvím a Kyprem.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Dánsko. V platnost vstupuje dohoda o volném obchodu v průmyslu mezi Společenstvím a Norskem.

3–7

V Helsinkách se koná zahajovací zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE).

Září

12–14

V Tokiu se koná zasedání Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) na úrovni ministrů. Zúčastněné strany se shodují na nutnosti zavedení takového měnového systému, který by chránil světové hospodářství před otřesy a nestabilitou. Potvrzují také, že nová etapa liberalizace obchodu by měla usnadnit běžné fungování měnového systému.

Říjen

5

Finsko podepisuje se Společenstvími dohodu o volném obchodu v průmyslové oblasti.

6–27

Jomkipurská válka. Země produkující ropu přijímají rozhodnutí o omezení nebo zákazu vývozu ropy do některých západních zemí a Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) rozhoduje o masivním zvýšení jejích cen.

15

Rada přijímá řadu opatření ke zlepšení svých vztahů s Evropským parlamentem. Opatření předpokládají, že Rada zapojí ve větší míře parlament do své práce při uzavírání obchodních dohod, a také zlepšený postup při konzultacích s parlamentem.

Prosinec

6

Země EHS vyjadřují svou oddanost mírovému řešení krize na Středním východě.

20

Rada projednává opatření předložená Komisí v rámci reorganizace společné zemědělské politiky (SZP), ke které má dojít koncem roku 1977.

Prosinec

14–15

V Kodani se koná zasedání na nejvyšší úrovni. Energetická krize vede členské státy k dohodě o zavedení společné energetické politiky. Je vydáno prohlášení o evropské identitě, které bylo navrženo jako součást dohod o politické spolupráci a které schválili ministři zahraničí.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také
Back to top