Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1972

Europeiska unionens historia - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Luxemburg tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

22

Danmark, Irland, Norge och Storbritannien undertecknar Anslutningsfördragen till Europeiska gemenskaperna.

Mars

14

Walter Behrendt omväljs till Europaparlamentets talman.

21

Franco Maria Malfatti, kommissionens ordförande, avgår och ersätts av vice ordföranden Sicco Mansholt.  Rådet antar en resolution som grundas på en allmän översikt från kommissionen om villkoren för att klara av den första etappen av den ekonomiska och monetära unionen. 

April

13-21/5

FN:s tredje konferens för handel och utveckling (UNCTAD) hålls i Santiago i Chile.

24

"Valutaormen" upprättas: De sex medlemsstaterna enas om att begränsa fluktuationsmarginalen mellan sina valutor till 2,25 %.

24-25

Rådet godkänner Associeringsavtalet som ger Mauritius rätt till att ansluta sig till konventionen mellan EG och de associerade afrikanska staterna och Madagaskar.

Maj

1

Europeiska socialfonden (ESF), i dess ändrade form efter rådets beslut från februari 1971, börjar arbeta.

10

En folkomröstning hålls i Irland i frågan om landet skall bli medlem i Europeiska gemenskaperna. En stor majoritet är för medlemskap.

Juni

5-6

Rådet beslutar att utvidga det allmänna preferenssystemet till de utvecklingsländer som har gått med i gruppen av sjuttiosju länder, tillsammans med ett antal andra länder och områden, från och med januari 1973. Rådet beslutar också om gemenskapens inriktning då Anslutningsfördraget till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) skall undersökas.

Juli

1

Nederländerna tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

September

12

Finansministrarna för de sex medlemsstaterna och de fyra länder som har ansökt om medlemskap möts i Rom. De kommer överens om att under den första etappen av den ekonomiska och monetära unionen måste en europeisk fond för monetärt samarbete inrättas.

18

Avtal om preferenshandel undertecknas med Egypten och Libanon.

19

Ett avtal om preferenshandel undertecknas med Cypern.

25

En folkomröstning hålls i Norge i frågan om landet skall bli medlem i Europeiska gemenskaperna. Majoriteten är mot medlemskap.

Oktober

2

En folkomröstning hålls i Danmark i frågan om landet skall bli medlem i Europeiska gemenskaperna. Majoriteten är för medlemskap.

9

Efter det negativa resultatet i folkomröstningen förklarar den norska regeringen att Norge inte kommer att lägga fram lagförslaget om ratificering av Anslutningsakten för parlamentet.  Europaparlamentet antar en resolution som innehåller tydliga förslag och krav på avskaffande av kontroller vid gränser inom gemenskapen. 

16

Storbritannien ratificerar akterna för anslutning till Europeiska gemenskaperna.

19-21

Ett toppmöte hålls i Paris. Stats- och regeringscheferna fastställer nya områden för gemenskapens åtgärder (om regional-, miljö-, social-, energi- och industripolitik) och bekräftar igen att 1980 är slutdatum för fullföljandet av den ekonomiska och monetära unionen.

November

1-14

Ett GATT-möte (Allmänna tull-och handelsavtalet) hålls i Genève.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också
Back to top