Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1972

Zgodovina Evropske unije - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Luksemburg je prevzel predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

22

Danska, Irska, Norveška in Združeno kraljestvo so z Evropskimi skupnostmi podpisali pristopne pogodbe.

Marec

14

Nemški politik Walter Behrendt je bil znova izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta.

21

Odstop predsednika Komisije, italijanskega politika Franca Marie Malfattija. Nadomestil ga je podpredsednik, nizozemski politik Sicco Mansholt. Svet je sprejel resolucijo, ki je temeljila na dokumentu Komisije o začetku uvajanja ekonomske in monetarne unije.

April

13-21/5

V čilski prestolnici Santiago je potekala III. konferenca ZN o trgovini in razvoju.

24

Uvedba mehanizma deviznih tečajev: Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska so se dogovorili, da bodo omejili medsebojno nihanje tečajev valut z največjim odstopanjem 2,25 %.

24-25

Svet je potrdil pridružitveni sporazum, s katerim se je Mauritius pridružil konvenciji med Evropsko gospodarsko skupnostjo (EGS) ter pridruženimi afriškimi državami in Madagaskarjem (AASM).

Maj

1

Začetek delovanja prenovljenega Evropskega socialnega sklada (ESS) po reformi, ki jo je Svet uvedel februarja 1971.

10

Irski volivci so na referendumu z veliko večino potrdili pristop države k Evropskim skupnostim.

Junij

5-6

Svet se je odločil razširiti obseg splošnih preferencialov: od januarja 1973 naj bi veljali za države v razvoju, ki so se pridružile skupini G-77, ter številne druge države in ozemlja. Sprejel je tudi smernice Skupnosti za pripravo pristopne pogodbe k Splošnemu sporazumu o tarifah in trgovini (GATT).

Julij

1

Nizozemska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

September

12

Finančni ministri Belgije, Francije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Danske, Irske, Norveške in Združenega kraljestva so zasedali v italijanski prestolnici Rim. Dogovorili so se o vzpostavitvi Evropskega sklada za monetarno sodelovanje, prvem delu uvedbe ekonomske in monetarne unije.

18

Podpis sporazumov o preferencialni trgovini z Egiptom in Libanonom.

19

Podpis sporazuma o preferencialni trgovini s Ciprom.

25

Norveški volivci so na referendumu zavrnili pristop države k Evropskim skupnostim.

Oktober

2

Danski volivci so na referendumu potrdili pristop države k Evropskim skupnostim.

9

Po negativnem izidu referenduma o pridružitvi Evropskim skupnostim se je norveška vlada odločila, da predloga o ratifikaciji pristopne pogodbe ne bo poslala v parlament. Evropski parlament je sprejel resolucijo s konkretnimi predlogi in zahtevami glede odprave nadzora na notranjih mejah Skupnosti.

16

Združeno kraljestvo je ratificiralo akt o pristopu k Evropskim skupnostim.

19-21

Srečanje na vrhu v Parizu, Francija. Voditelji držav so opredelili nova področja ukrepov Skupnosti (regionalna, okoljska, socialna, energetska in industrijska politika) in znova potrdili, da bo do leta 1980 uvedla ekonomsko in monetarno unijo.

November

1-14

Srečanje podpisnic Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) v švicarski Ženevi.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi: 
Back to top