Európska únia

História Európskej únie - 1972

História Európskej únie - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Luxembursko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

22.

Dánsko, Írsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo podpisujú zmluvy o pridružení k Európskym spoločenstvám.

Marec

14.

Pán Walter Behrendt je znovu zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

21.

Franco Maria Malfatti, predseda Komisie, odstupuje z funkcie a nahrádza ho podpredseda Sicco Mansholt. Rada prijíma uznesenie založené na všeobecnom zhrnutí podmienok na dosiahnutie prvej etapy hospodárskej a menovej únie Komisiou.

Apríl

13. - 21. 5.

V Santiagu (Čile) sa koná tretia Konferencia OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD).

24.

Ustanovuje sa "menový had": Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko schválili obmedzenie fluktuačného rozpätia medzi svojimi menami na 2,25 %.

24. - 25.

Rada schvaľuje dohodu o pridružení, na základe ktorej sa Mauríciu povoľuje pristúpenie k Dohovoru medzi ES a pridruženými africkými štátmi a Madagaskarom (AASM).

Máj

1.

Európsky sociálny fond (ESF), reformovaný rozhodnutím Rady z februára 1971, začína pôsobiť.

10.

V Írsku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskych spoločenstiev. Veľká väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

Jún

5. - 6.

Rada sa rozhodla rozšíriť rozsah všeobecných preferencií tak, aby sa vzťahovali na rozvojové krajiny, ktoré vstúpili do skupiny sedemdesiatsedem, spolu s mnohými ďalšími krajinami a teritóriami, s účinnosťou od januára 1973. Schválila aj línie, ktoré má Spoločenstvo uplatňovať pri preskúmaní Zmluvy o pristúpení ku Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT).

Júl

1.

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

September

12.

Ministri financií Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Luxemburska, Holandska, Dánska, Írska, Nórska a Spojeného kráľovstva sa schádzajú v Ríme (Taliansko). Schválili zriadenie Fondu pre európsku menovú spoluprácu v prvej etape hospodárskej a menovej únie.

18.

Podpisujú sa dohody o preferenčnom obchode s Egyptom a Libanonom.

19.

Podpisuje sa dohoda o preferenčnom obchode s Cyprom.

25.

V Nórsku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskych spoločenstiev. Väčšina sa vyslovuje proti pristúpeniu.

Október

2.

V Dánsku sa koná referendum o vstupe krajiny do Európskych spoločenstiev. Väčšina sa vyslovuje za pristúpenie.

9.

Nórska vláda po neúspešnom hlasovaní v referende vyhlasuje, že Nórsko nepredloží parlamentu návrh zákona o ratifikácii pristúpenia. Európsky parlament vydáva uznesenie obsahujúce konečné návrhy a požiadavky na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach Spoločenstva.

16.

Spojené kráľovstvo rafitikuje zákony týkajúce sa pristúpenia k Európskym spoločenstvám.

19. - 21.

V Paríži (Francúzsko) sa koná samit. Hlavy štátov a vlád stanovujú nové oblasti činnosti Spoločenstva (týkajúce sa regionálnych, environmentálnych, sociálnych, energetických a priemyselných politík) a opätovne potvrdzujú rok 1980 ako konečný termín dosiahnutia hospodárskej a menovej únie.

November

1. - 14.

V Ženeve (Švajčiarsko) sa koná zasadnutie Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...: 
Back to top