Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1972

Istoria Uniunii Europene - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Luxemburg preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

22

Semnarea de către Danemarca, Irlanda, Norvegia şi Regatul Unit a tratatelor de aderare la Comunităţile Europene.

Martie

14

Walter Behrendt este reales preşedinte al Parlamentului European.

21

Franco Maria Malfatti, preşedintele Comisiei, demisionează şi este înlocuit de vicepreşedintele Sicco Mansholt. Consiliul adoptă o rezoluţie bazată pe un studiu general al Comisiei privind condiţiile de realizare a primei etape a uniunii economice şi monetare.

Aprilie

13-21/5

La Santiago (Chile) este organizată cea de-a treia Conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD).

24

Este instituit sistemul „şarpelui monetar”: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos limitează marja de fluctuaţie dintre ratele de schimb ale monedelor proprii la 2,25%.

24-25

Consiliul aprobă Acordul de asociere prin care Mauritius aderă la Convenţia dintre CE şi Statele africane asociate şi Madagascar (AASM).

Mai

1

Devine operaţional Fondul social european (FSE), astfel cum a fost reformat prin decizia Consiliului din februarie 1971.

10

În Irlanda este organizat un referendum privind aderarea ţării la Comunităţile Europene. Marea majoritate a electoratului votează în favoarea aderării.

Iunie

5-6

Consiliul decide să extindă sfera preferinţelor generalizate începând din ianuarie 1973, pentru a include ţările în curs de dezvoltare care au aderat la grupul celor 77, împreună cu alte state şi teritorii. De asemenea, stabileşte liniile generale ale politicii comunitare privind examinarea Tratatului de aderare la Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT).

Iulie

1

Ţările de Jos preiau preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Septembrie

12

Miniştrii de finanţe din Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Danemarca, Irlanda, Norvegia şi Regatul Unit se reunesc la Roma (Italia). Aceştia decid înfiinţarea unui Fond European de Cooperare Monetară, care să reprezinte o primă etapă către o uniune economică şi monetară.

18

Sunt semnate acorduri comerciale preferenţiale cu Egipt şi Liban.

19

Semnarea unui acord comercial preferenţial cu Cipru.

25

În Norvegia este organizat un referendum privind aderarea ţării la Comunităţile Europene. Electoratul votează în majoritate împotriva aderării.

Octombrie

2

În Danemarca este organizat un referendum privind aderarea ţării la Comunităţile Europene. Majoritatea electoratului votează în favoarea aderării.

9

După votul nefavorabil de la referendum, guvernul norvegian declară că nu va prezenta parlamentului naţional proiectul de lege privind ratificarea tratatului de aderare. Parlamentul European adoptă o rezoluţie conţinând sugestii şi solicitări de desfiinţare a controalelor la frontierele intracomunitare.

16

Regatul Unit ratifică actele de aderare la Comunităţile Europene.

19-21

La Paris (Franţa) are loc un summit în cadrul căruia şefii de stat sau de guvern stabilesc noi domenii de acţiune comunitară (pentru politici regionale, de mediu, sociale, energetice şi industriale) şi confirmă anul 1980 ca termen limită al realizării uniunii economice şi monetare.

Noiembrie

1-14

La Geneva (Elveţia) are loc o reuniune a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri
Back to top