Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1972

Historia Unii Europejskiej - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Luksemburg przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

22

Dania, Irlandia, Norwegia i Wielka Brytania podpisują traktaty o przystąpieniu do Wspólnot Europejskich.

Marzec

14

Walter Behrendt zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

21

Franco Maria Malfatti rezygnuje z funkcji przewodniczącego Komisji, a jego miejsce zajmuje wiceprzewodniczący Sicco Mansholt. Rada przyjmuje rezolucję na podstawie ogólnej propozycji Komisji dotyczącej warunków osiągania pierwszego etapu unii gospodarczej i walutowej.

Kwiecień

13-21/5

Trzecia Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Santiago (Chile).

24

Ustanowienie „węża" walutowego: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy zgadzają się ograniczyć zakres wahań kursowych między ich walutami do 2,25%.

24-25

Rada zatwierdza układ o stowarzyszeniu, na podstawie którego Mauritius dołącza do konwencji między WE a Stowarzyszonymi Państwami Afrykańskimi i Madagaskarem .

Maj

1

Rozpoczęcie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zreformowanego decyzją Rady z lutego 1971 r.

10

W Irlandii odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Ogromna większość głosujących jest za akcesją.

Czerwiec

5-6

Rada podejmuje decyzję o rozszerzeniu zakresu ogólnych preferencji na kraje rozwijające się, które dołączyły do grupy siedemdziesięciu siedmiu, wraz z kilkoma innymi krajami i terytoriami, ze skutkiem od stycznia 1973 r. Rada uzgadnia również kierunek działań Wspólnoty w ramach analizy Traktatu o przystąpieniu do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT).

Lipiec

1

Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Wrzesień

12

Ministrowie finansów Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Holandii, Danii, Irlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii spotykają się w Rzymie we Włoszech. Uzgadniają, że w ramach pierwszego etapu unii gospodarczej i walutowej ustanowiony zostanie Europejski Fundusz Współpracy Walutowej.

18

Podpisanie umów o handlu preferencyjnym z Egiptem i Libanem.

19

Podpisanie umowy o handlu preferencyjnym z Cyprem.

25

W Norwegii odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Większość głosujących jest przeciwna akcesji.

Październik

2

W Danii odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Większość głosujących jest za akcesją.

9

Po niekorzystnych wynikach referendum rząd norweski oświadcza, że Norwegia nie przedłoży parlamentowi ustawy o ratyfikacji aktu przystąpienia. Parlament Europejski wydaje rezolucję zawierającą ostateczne sugestie i wnioski dotyczące zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach Wspólnoty.

16

Wielka Brytania ratyfikuje akt przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

19-21

Szczyt w Paryżu we Francji. Szefowie państw lub rządów określają nowe obszary działań Wspólnoty (polityka regionalna, ochrona środowiska, polityka społeczna, energetyczna i przemysłowa) i potwierdzają, że ostatecznym terminem realizacji unii gospodarczej i walutowej jest rok 1980.

Listopad

1-14

Posiedzenie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) w Genewie w Szwajcarii.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: 
Back to top