Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1972

Eiropas Savienības vēsture - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Luksemburga pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

22

Apvienotā Karaliste, Dānija, Īrija un Norvēģija paraksta līgumus par pievienošanos Eiropas Kopienām.

Marts

14

Valteru Bērentu atkārtoti ievēl par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju.

21

Komisijas priekšsēdētājs Franko Marija Malfati atkāpjas no amata, un viņa vietā stājas priekšsēdētāja vietnieks Siko Mansholts. Padome pieņem rezolūciju, kuras pamatā ir Komisijas vispārējais pārskats par nosacījumiem ekonomikas un monetārās savienības izveides pirmā posma sasniegšanai.

Aprīlis

13-21/5

Santjago (Čīlē) notiek trešā ANO Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD).

24

Tiek izveidota "valūtas čūska" — Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija vienojas savu valūtu kursu svārstības ierobežot līdz 2,25 %.

24-25

Padome apstiprina asociācijas nolīgumu, ar ko Maurīcija var pievienoties konvencijai starp EK un asociētajām Āfrikas valstīm un Madagaskaru.

Maijs

1

Sāk darboties Eiropas Sociālais fonds (ESF), kas reformēts ar Padomes 1971. gada februāra lēmumu.

10

Īrijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Kopienās. Lielais vairums dalībnieku nobalso par pievienošanos.

Jūnijs

5-6

Padome nolemj paplašināt vispārējo preferenču sistēmas darbības jomu, tajā ietverot jaunattīstības valstis, kas pievienojušās 77 valstu grupai, kā arī vairākas citas valstis un teritorijas, un šī sistēma stāsies spēkā 1973. gada janvārī. Tā vienojas arī par vadlīnijām, kas jāievēro Kopienai, izskatot līgumu par pievienošanos VVTT (Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību).

Jūlijs

1

Nīderlande pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Septembris

12

Romā (Itālijā) tiekas Beļģijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Dānijas, Īrijas, Norvēģijas un Apvienotās Karalistes finanšu ministri. Viņi vienojas ekonomikas un monetārās savienības pirmā posma ietvaros izveidot Eiropas Monetārās sadarbības fondu.

18

Tiek parakstīti preferenciālas tirdzniecības nolīgumi ar Ēģipti un Libānu.

19

Tiek parakstīts preferenciālas tirdzniecības nolīgums ar Kipru.

25

Norvēģijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Kopienās. Vairākums nobalso pret pievienošanos.

Oktobris

2

Dānijā notiek referendums par valsts iestāšanos Eiropas Kopienās. Vairākums nobalso par pievienošanos.

9

Pēc negatīvā balsojuma referendumā Norvēģijas valdība paziņo, ka Norvēģija neiesniegs Parlamentā pievienošanās ratifikācijas likumprojektu. Eiropas Parlaments iesniedz rezolūciju, kas ietver konkrētus ierosinājumus un prasības atcelt pārbaudes pie Kopienas iekšējām robežām.

16

Apvienotā Karaliste ratificē dokumentus, kas attiecas uz pievienošanos Eiropas Kopienām.

19-21

Parīzē (Francijā) notiek augstākā līmeņa sanāksme. Valstu vai to valdību vadītāji nosaka jaunas Kopienas rīcības jomas (attiecībā uz reģionālo, vides, sociālo, enerģētikas un rūpniecības politiku) un vēlreiz apstiprina 1980. gadu kā termiņu ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanai.

Novembris

1-14

Ženēvā (Šveicē) notiek Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) sanāksme.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī
Back to top