Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1972 m.

Europos Sąjungos istorija - 1972 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Liuksemburgas perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

22 d.

Airija, Danija, Jungtinė Karalystė ir Norvegija pasirašė Stojimo į Europos Bendrijas sutartis.

Kovas

14 d.

Walteris Behrendtas perrinktas Europos Parlamento pirmininku.

21 d.

Atsistatydino Komisijos Pirmininkas Franco Maria Malfatti, jį pakeitė pirmininko pavaduotojas Sicco Mansholtas. Taryba priėmė rezoliuciją, grindžiamą Komisijos ekonominės ir pinigų sąjungos pirmo etapo įgyvendinimo sąlygų bendrąja apžvalga.

Balandis

Balandžio 13 d.–gegužės 21 d.

Santjage (Čilė) surengta trečioji Jungtinių Tautų prekybos ir vystymosi konferencija (UNCTAD).

24 d.

Įsteigta vadinamoji „valiutų gyvatė“: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija sutiko riboti savo valiutų kurso svyravimo ribas iki 2,25 %.

24–25 d.

Taryba pritarė Asociacijos susitarimui, kuriuo Mauricijus prisijungė prie EB ir asocijuotųjų Afrikos valstybių bei Madagaskaro konvencijos.

Gegužė

1 d.

Pradėjo veikti 1971 m. vasario mėn. Tarybos sprendimu reformuotas Europos socialinis fondas (ESF).

10 d.

Airijoje surengtas referendumas dėl šalies stojimo į Europos Bendrijas. Narystei pritarė didžioji dauguma gyventojų.

Birželis

5–6 d.

Taryba nusprendė nuo 1973 m. sausio mėn. išplėsti bendrųjų tarifų lengvatų sistemą ir ją taikyti ir į „77-ių šalių grupę“ įstojusioms besivystančioms šalims bei tam tikram skaičiui kitų šalių ir teritorijų. Be to, ji sutarė dėl gairių, kurių turi laikytis Bendrija nagrinėdama Prisijungimo prie Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos sutartį.

Liepa

1 d.

Nyderlandai perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Rugsėjis

12 d.

Romoje (Italija) susitiko Airijos, Belgijos, Danijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministrai. Jie sutarė pirmajame ekonominės ir pinigų sąjungos etape įsteigti Europos bendradarbiavimo pinigų srityje fondą.

18 d.

Pasirašyti lengvatinės prekybos susitarimai su Egiptu ir Libanu.

19 d.

Pasirašytas lengvatinės prekybos susitarimas su Kipru.

25 d.

Norvegijoje surengtas referendumas dėl šalies stojimo į Europos Bendrijas. Dauguma gyventojų narystei nepritarė.

Spalis

2 d.

Danijoje surengtas referendumas dėl šalies stojimo į Europos Bendrijas. Narystei pritarė dauguma gyventojų.

9 d.

Atsižvelgdama į neigiamus referendumo rezultatus, Norvegijos vyriausybė pareiškė, kad Norvegija parlamentui neteiks įstatymo dėl stojimo ratifikavimo projekto. Europos Parlamentas priiėmė rezoliuciją, kurioje pateikė galutinius pasiūlymus ir prašymus panaikinti Bendrijos vidaus sienų kontrolę.

16 d.

Jungtinė Karalystė ratifikavo įstatymus, susijusius su stojimu į Europos Bendrijas.

19–21 d.

Aukščiausiojo lygio susitikimas Paryžiuje (Prancūzija). Valstybių ar vyriausybių vadovai apibrėžė naujas Bendrijos veiklos sritis (regioninės, aplinkos, socialinės, energetikos bei pramonės politikos) ir dar kartą patvirtino, kad ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo terminas – 1980 m.

Lapkritis

1–14 d.

Ženevoje (Šveicarija) surengtas Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) šalių susitikimas.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija: 
Back to top