an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1972

Stair an Aontais Eorpaigh - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann Lucsamburg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

22

Síníonn an Danmhairg, Éire, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe na Conarthaí aontachais do na Comhphobail Eorpacha.

Márta

14

Déantar an tUasal Walter Behrendt a atoghadh mar uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

21

Éiríonn Franco Maria Malfatti, uachtarán an Choimisiúin as oifig agus téann an leas-uachtarán Sicco Mansholt ina ionad. Glacann an Chomhairle rún atá bunaithe ar choimre ginearálta ag an gCoimisiún de na coinníollacha chun an chéad chéim d’aontas eacnamaíochta agus airgeadaíochta a bhaint amach.

Aibreán

13-21/5

Reáchtáiltear tríú Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Chomhdháil agus Forbairt (UNCTAD) i Santiagó na Sile.

24

Bunaítear an “nathair” airgeadra: aontaíonn an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír an lamháil luaineachta idir a gcuid airgeadraí a theorannú go 2.25%.

24-25

Faomhann an Chomhairle an Comhaontú Comhlachais a thugann cead isteach d’Oileán Mhuirís don Choinbhinsiún idir an CE agus Stáit Chomhlachaithe na hAfraice agus Malagáise (AASM).

Bealtaine

1

Tagann Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE), arna leasú ag cinneadh na Comhairle ó Fheabhra 1971, i bhfeidhm.

10

Reáchtáiltear reifreann in Éirinn chun a fháil amach cé acu an rachaidh an tír isteach sna Comhphobail Eorpacha. Tá formhór mór na ndaoine ar son an aontachais.

Meitheamh

5-6

Cinneann an Chomhairle raon feidhme na bhfabhar ginearálta a leathnú chun na tíortha forbraíochta a chuaigh le grúpa na seachtó-seacht a chlúdach, chomh maith le roinnt tíortha agus críoch eile, le héifeacht ó Eanáir 1973. Aontaíonn sé freisin ar an treo a leanfaidh an Comhphobal chun Conradh Aontachais an Chomhaontaithe Ghinearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) a scrúdú.

Iúil

1

Téann an Ísiltír i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Meán Fómhair

12

Tagann airí airgeadais na Beilge, na Fraince, na Gearmáine, na hIodáile, Lucsamburg, na Danmhairge, na hÉireann, na hIorua agus na Ríochta Aontaithe le chéile sa Róimh, an Iodáil. Aontaíonn siad Ciste Eorpach um Chomhar Airgeadaíochta a bhunú mar an gcéad chéim d’aontas eacnamaíochta agus airgeadaíochta.

18

Sínítear comhaontuithe faoi thrádáil fhabhrach leis an Éigipt agus an Liobáin.

19

Sínítear comhaontú faoi thrádáil fhabhrach leis an gCipir.

25

Reáchtáiltear reifreann san Iorua chun a fháil amach an rachaidh an tír isteach sna Comhphobail Eorpacha. Tá formhór mór na ndaoine i gcoinne aontachais.

Deireadh Fómhair

2

Reáchtáiltear reifreann sa Danmhairg chun a fháil amach an rachaidh an tír isteach sna Comhphobail Eorpacha. Tá formhór mór na ndaoine ar son an aontachais.

9

Tar éis an vóta neamhfhabhraigh sa reifreann, dearbhaíonn rialtas na hIorua nach dtógfaidh an Iorua an bille um dhaingniú aontachais os comhair na Parlaiminte. Ritheann Parlaimint na hEorpa rún ina bhfuil moltaí cinnte agus iarratais chinnte um dhíothú seiceálacha ag teorainneacha laistigh den Chomhphobal.

16

Daingníonn an Ríocht Aontaithe na hachtanna maidir le haontachas leis na Comhphobail Eorpacha.

19-21

Reáchtáiltear cruinniú mullaigh i bPáras na Fraince. Sainíonn cinn stáit nó rialtais réimsí nua de ghníomh Comhphobail (a bhaineann le beartais réigiúnacha, chomhshaoil, shóisialta, fhuinnimh agus tionscail) agus dearbhaíonn siad arís gurb í an bhliain 1980 an spriocdháta chun aontas eacnamaíochta agus airgeadaíochta a bhaint amach.

Samhain

1-14

Reáchtáiltear cruinniú maidir leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) i nGinéiv na hEilvéise.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin: 
Back to top