Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1972

Euroopan unionin historia - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Luxemburgista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

22.

Tanska, Irlanti, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittavat sopimuksen liittymisestä Euroopan yhteisöihin. 

Maaliskuu

14.

Walter Behrendt valitaan uudelleen Euroopan parlamentin puhemieheksi.

21.

Komission puheenjohtaja Franco Maria Malfatti eroaa ja hänen tilalleen siirtyy varapuheenjohtaja Sicco Mansholt. Neuvosto antaa päätöslauselman, joka perustuu komission yleiskatsaukseen talous- ja rahaliiton ensimmäisen vaiheen toteuttamisedellytyksistä. 

Huhtikuu

13.-21.5

Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kolmas kokous järjestetään Santiagossa, Chilessä. 

24.

"Valuuttakäärme" perustetaan. Yhteisön kuusi jäsenvaltiota päättävät rajoittaa valuuttojensa keskinäisten vaihteluvälin 2,25 prosenttiin.

24.-25.

Neuvosto hyväksyy assosiaatiosopimuksen, jolla Mauritius liittyy EY:n ja assosioituneiden Afrikan valtioiden sekä Madagaskarin (AASM) väliseen sopimukseen. 

Toukokuu

1.

Helmikuussa 1971 tehdyllä neuvoston päätöksellä uudistettu Euroopan sosiaalirahasto (ESR) aloittaa toimintansa. 

10.

Irlanti järjestää kansanäänestyksen liittymisestä Euroopan yhteisöihin. Suuri enemmistö kannattaa jäsenyyttä.

Kesäkuu

5.-6.

Neuvosto päättää laajentaa yleisen tullietuusjärjestelmän koskemaan "ryhmä 77:ään" liittyneitä kehitysmaita ja useita muita maita ja alueita tammikuusta 1973 alkaen. Se päättää myös suuntaviivoista, joita yhteisö noudattaa tarkastellessaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) liittymissopimusta.

Heinäkuu

1.

Alankomaista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Syyskuu

12.

Yhteisön kuuden jäsenvaltion ja jäsenyyttä hakeneiden neljän maan valtiovarainministerit tapaavat Roomassa. Ministerit sopivat, että talous- ja rahaliiton ensimmäisessä vaiheessa on välttämätöntä perustaa Euroopan raha-asiain yhteistyörahasto.

18.

Suosituimmuuskohteluun perustuvaa kauppaa koskeva sopimus allekirjoitetaan Egyptin ja Libanonin kanssa. 

19.

Suosituimmuuskohteluun perustuvaa kauppaa koskeva sopimus allekirjoitetaan Kyproksen kanssa.

25.

Norja järjestää kansanäänestyksen liittymisestä Euroopan yhteisöihin. Enemmistö äänestää liittymistä vastaan. 

Lokakuu

2.

Tanska järjestää kansanäänestyksen liittymisestä Euroopan yhteisöihin. Enemmistö äänestää liittymisen puolesta.

9.

Kansanäänestyksen kielteisen tuloksen jälkeen Norjan hallitus ilmoittaa, ettei Norja esitä parlamentille liittymistä ratifioivaa lakia. Euroopan parlamentti antaa päätöslauselman, joka sisältää ehdotuksia ja pyyntöjä rajatarkastusten poistamiseksi yhteisön sisärajoilla.

16.

Yhdistynyt kuningaskunta ratifioi Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevat lait.

19.-21.

Pariisin huippukokous järjestetään. Valtion- ja hallitusten päämiehet päättävät uusista yhteisötoiminnan aloista (alue-, ympäristö-, sosiaali-, energia- ja teollisuuspolitiikka) ja vahvistavat vuoden 1980 talous- ja rahaliiton toteuttamisen määräajaksi. 

Marraskuu

1.- 14.

Genevessä pidetään tullitariffeja ja kauppaa koskevaa yleissopimusta (GATT-sopimus) käsittelevä kokous.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top