Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1972

Euroopa Liidu ajalugu - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Luksemburg.

22

Iirimaa, Norra, Taani ja Ühendkuningriik kirjutavad alla ühinemislepingule Euroopa ühendustega.

Märts

14

Walter Behrendt valitakse tagasi Euroopa Parlamendi presidendiks.

21

Euroopa Komisjoni president Franco Maria Malfatti astub tagasi. Teda asendab asepresident Sicco Mansholt. Nõukogu võtab vastu resolutsiooni, mis tugineb komisjoni üldülevaatele majandus- ja rahaliidu esimese etapi rakendamistingimustest.

Aprill

13/4–21/5

Kolmas ÜRO kaubanduse ja arengu konverents (UNCTAD) Tšiilis Santiagos.

24

Moodustatakse nn valuutamadu: Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa lepivad kokku, et nende valuutade vahetuskursside omavaheline kõikumispiir ei ületa 2,25%.

24–25

Nõukogu kiidab heaks assotsiatsioonilepingu, mis käsitleb Mauritiuse ühinemist EÜ ning Aafrika riikide ja Madagaskari vahel sõlmitud konventsiooniga.

Mai

1

Nõukogu 1971. aasta otsusega reformitud Euroopa Sotsiaalfond alustab tööd.

10

Rahvahääletus Iirimaal. Valdav enamus on Euroopa ühendustega ühinemise poolt.

Juuni

5–6

Nõukogu otsustab alates 1973. aasta jaanuarist laiendada üldist soodustuste süsteemi nn G-77sse kuuluvatele arengumaadele (s.o 77 Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riiki) ning mitmele muule riigile ja territooriumile. Nõukogu lepib ka kokku põhimõtetes, mida ühendusel tuleb järgida üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega ühinemise lepingu läbivaatamisel.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saavad Madalmaad.

September

12

Belgia, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Norra, Saksamaa, Prantsusmaa, Taani ja Ühendkuningriigi rahandusministrite kohtumine Roomas. Otsustatakse asutada Euroopa Valuutakoostöö Fond majandus- ja rahaliidu esimeses etapis.

18

Kirjutatakse alla sooduskaubanduse kokkulepetele Egiptuse ja Liibanoniga.

19

Kirjutatakse alla sooduskaubanduse kokkuleppele Küprosega.

25

Rahvahääletus Norras. Enamus on riigi Euroopa ühendustega ühinemise vastu.

Oktoober

2

Rahvahääletus Taanis. Enamus on Euroopa ühendustega ühinemise poolt.

9

Pärast rahvahääletuse läbikukkumist teatab Norra valitsus, et ta ei esita ühinemist käsitleva lepingu eelnõud parlamendile ratifitseerimiseks. Euroopa Parlament võtab vastu resolutsiooni, mis sisaldab lõplikke ettepanekuid ja nõudeid ühendusesisese piirikontrolli kaotamiseks.

16

Ühendkuningriik ratifitseerib Euroopa ühendustega ühinemist käsitleva akti.

19–21

Tippkohtumine Pariisis. Riigipead ja valitsusjuhid määratlevad ühenduse uued tegevusvaldkonnad (sh regionaal-, keskkonna-, sotsiaal-, energia- ja tööstuspoliitika) ning taaskinnitavad 1980. aasta kui majandus- ja rahaliidu saavutamise tähtaja.

November

1–14

Üldist tolli- ja kaubandusekokkulepet (GATT) käsitlev kohtumine Genfis.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …: 
Back to top