Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1972

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

22

Η Δανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν τις συνθήκες προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Μάρτιος

14

Ο κ. Walter Behrendt επανεκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

21

Παραιτείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Franco Maria Malfatti και αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο Sicco Mansholt. Το Συμβούλιο εκδίδει ψήφισμα βάσει γενικής επισκόπησης της Επιτροπής για τους όρους υλοποίησης του πρώτου σταδίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Απρίλιος

13-21/5

Πραγματοποιείται στο Σαντιάγκο, Χιλή, η τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

24

Δημιουργία του νομισματικού «φιδιού»: οι Έξι συμφωνούν να περιορίσουν τα περιθώρια διακύμανσης ανάμεσα στα νομίσματά τους στο 2,25%.

24-25

Το Συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία συνδέσεως για την αποδοχή της Νήσου Μαυρικίου στη σύμβαση μεταξύ της ΕΚ και των συνδεδεμένων αφρικανικών κρατών και της Μαδαγασκάρης (AASM).

Μάιος

1

Τίθεται σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αναμορφώθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 1971.

10

Διενεργείται δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για την ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της προσχώρησης.

Ιούνιος

5-6

Το Συμβούλιο αποφασίζει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των γενικευμένων προτιμήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες έχουν ενταχθεί στην ομάδα των 77, μαζί με ορισμένες άλλες χώρες και εδάφη, με ισχύ από τον Ιανουάριο 1973. Συμφωνεί επίσης για τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει η Κοινότητα κατά την εξέταση της συμφωνίας προσχωρήσεως στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT).

Ιούλιος

1

Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σεπτέμβριος

12

Συνέρχονται στη Ρώμη, Ιταλία, οι Υπουργοί Οικονομίας των έξι κρατών μελών και των τεσσάρων χωρών που υπέβαλαν αίτηση προσχώρησης. Συμφωνούν ότι, κατά το πρώτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης απαιτείται η δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊκής Νομισματικής Συνεργασίας.

18

Υπογράφονται συμφωνίες προτιμησιακών συναλλαγών με την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

19

Υπογράφεται συμφωνία προτιμησιακών συναλλαγών με την Κύπρο.

25

Διενεργείται δημοψήφισμα στη Νορβηγία για την προσχώρηση της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται κατά της προσχώρησης.

Οκτώβριος

2

Διενεργείται δημοψήφισμα στη Δανία για την ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της προσχώρησης.

9

Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η νορβηγική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα φέρει στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο επικύρωσης της προσχώρησης.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα που περιέχει οριστικές προτάσεις και ζητεί την κατάργηση ελέγχων στα ενδοκοινοτικά σύνορα.

16

Το Ηνωμένο Βασίλειο επικυρώνει τις πράξεις προσχώρησής του στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

19-21

Σύνοδος κορυφής στο Παρίσι, Γαλλία. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καθορίζουν νέους τομείς της κοινοτικής δράσης (όσον αφορά την περιφερειακή, περιβαλλοντική, κοινωνική, ενεργειακή και βιομηχανική πολιτική) και επαναβεβαιώνει το 1980 ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Νοέμβριος

1-14

Συνέρχεται στη Γενεύη, Ελβετία, σύνοδος της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979