Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1972

Den Europæiske Unions historie - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Luxembourg overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

22

Danmark, Irland, Norge og Det Forenede Kongerige undertegnede traktaterne om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

Marts

14

Walter Behrendt blev genvalgt som formand for Europa-Parlamentet.

21

Franco Maria Malfatti, formand for Kommissionen, trådte tilbage og blev erstattet af næstformanden, Sicco Mansholt. Rådet vedtog en resolution, som var baseret på Kommissionens generelle oversigt over betingelserne for at realisere det første trin af den økonomiske og monetære union.

April

13-21/5

De Forenede Nationers tredje Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) blev afholdt i Santiago, Chile.

24

"Valutaslangen" blev indført: Fællesskabets seks medlemsstater aftalte at begrænse marginen for kurssvingninger mellem deres valutaer til 2,25%.

24-25

Rådet godkendte associeringsaftalen, som gav Mauritius ret til at deltage i konventionen mellem EF og De Associerede Afrikanske Stater og Madagaskar (AASM).

Maj

1

Den Europæiske Socialfond (ESF) påbegyndte arbejdet i sin ændrede form efter Rådets beslutning fra februar 1971.

10

Ved folkeafstemningen i Irland stemte et overvejende flertal ja til tiltrædelse af Fællesskaberne.

Juni

5-6

Rådet besluttede at udvide de generelle præferencer til at omfatte de udviklingslande, som er med i Gruppen af De 77 Lande, samt en række andre lande og områder fra januar 1973. Rådet fastlagde desuden Fællesskabets retningslinjer for undersøgelsen af tiltrædelsestraktaten til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT).

Juli

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

September

12

Finansministrene fra de seks medlemsstater og de fire ansøgerlande afholdt møde i Rom og aftalte at oprette en europæisk fond for monetært samarbejde under det første trin af den økonomiske og monetære union.

18

Præferencehandelsaftaler med Egypten og Libanon blev undertegnet.

19

Præferencehandelsaftalen med Cypern blev undertegnet.

25

Ved folkeafstemningen i Norge stemte flertallet nej til tiltrædelse af Fællesskaberne.

Oktober

2

Ved folkeafstemningen i Danmark stemte flertallet ja til tiltrædelse af Fællesskaberne.

9

Efter det negative resultat af folkeafstemningen i Norge erklærede den norske regering, at den ikke ville fremsætte lovforslaget om ratificering af tiltrædelsestraktaten for det norske parlament. Europa-Parlamentet vedtog en resolution med konkrete forslag og krav om at afskaffe kontrollen ved grænserne inden for Fællesskabet.

16

Det Forenede Kongerige ratificerede akterne om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

19-21

På topmødet i Paris fastlagde stats- og regeringscheferne regional-, miljø-, social-, energi- og industripolitik som Fællesskabets nye aktivitetsområder og bekræftede på ny, at 1980 var fristen for fuldførelse af den økonomiske og monetære union.

November

1-14

GATT-møde i Genève.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også
Back to top