Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1972

Dějiny Evropské unie - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Lucembursko.

22

Dánsko, Irsko, Norsko a Spojené království podepisují Smlouvy o přistoupení k Evropským společenstvím.

Březen

14

Předsedou Evropského parlamentu je opětovně zvolen Walter Behrendt.

21

Odstupuje předseda Komise Franco Maria Malfati a ve funkci jej nahrazuje místopředseda Sicco Mansholt. Rada přijímá rezoluci vycházející z obecného konceptu Komise týkajícího se podmínek dosažení první etapy hospodářské a měnové unie.

Duben

13–21/5

V chilském Santiagu se koná třetí konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

24

Je zaveden kurzový mechanismus tzv. měnového řetězu: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko souhlasí s tím, že omezí fluktuační pásmo mezi svými měnami na 2,25 %.

24–25

Rada schvaluje dohodu o přidružení, kterou se přijímá přistoupení Mauricia k úmluvě mezi ES a Sdružením afrických států a Madagaskaru (AASM).

Květen

1

Začíná fungovat Evropský sociální fond (ESF), reformovaný rozhodnutím Komise z února roku 1971.

10

V Irsku se koná referendum o přistoupení země k Evropským společenstvím. Drtivá většina se vyslovuje pro přistoupení.

Červen

5–6

Rada rozhoduje o rozšíření působnosti všeobecných preferencí o rozvojové země, které se připojily ke skupině sedmdesáti sedmi, společně s řadou dalších zemí a území, a to s platností od ledna 1973. Rada se rovněž shoduje na hlavních směrech, kterými se bude Společenství řídit při posuzování přístupové smlouvy k Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT).

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Nizozemsko.

Září

12

Jednání ministrů financí Belgie, Francie, Německa, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Dánska, Irska, Norska a Spojeného království v Římě. Ministři rozhodují o tom, že v první etapě hospodářské a měnové unie vznikne Evropský fond pro měnovou spolupráci.

18

Podpis dohod o preferenčním obchodu s Egyptem a Libanonem.

19

Podpis dohody o preferenčním obchodu s Kyprem.

25

V Norsku se koná referendum o přistoupení země k Evropským společenstvím. Většina se vyslovuje proti přistoupení.

Říjen

2

V Dánsku se koná referendum o přistoupení země k Evropským společenstvím. Většina se vyslovuje pro přistoupení.

9

V důsledku nepříznivého výsledku referenda norská vláda prohlašuje, že parlamentu nepředloží návrh ratifikace přistoupení. Evropský parlament schvaluje rezoluci obsahující jasné návrhy a požadavky na zrušení kontrol na vnitřních hranicích Společenství.

16

Spojené království ratifikuje právní akty spojené s přístoupením k Evropským společenstvím.

19–21

Summit v Paříži. Hlavy států a vlád stanoví nové oblasti činnosti Společenství (regionální, environmentální, sociální, energetická a průmyslová politika) a znovu potvrzují rok 1980 jako termín pro dokončení hospodářské a měnové unie.

Prosinec

1–14

V Ženevě se koná zasedání Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také
Back to top