Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1972 r.

Историята на Европейския съюз - 1972 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските общности.

22

Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство подписват Договорите за присъединяване към Европейските общности.

Март

14

Валтер Беренд е преизбран за председател на Европейския парламент.

21

Председателят на Комисията Франко Мария Малфати подава оставка и е заменен от заместник-председателя Сико Мансхолт. Съветът приема резолюция въз основа на основно изложение на Комисията за условията за постигане на първия етап от икономически и паричен съюз.

Април

13-21/5

В Сантяго, Чили, се провежда третата Конференция на ООН за търговия и развитие (УНКТАД).

24

Създава се „валутната змия“: Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия се договарят да намалят колебанията между своите валути до 2,25 %.

24-25

Съветът одобрява споразумението за асоцииране на Мавриций към Конвенцията между ЕО и Асоциацията на африканските държави и Мадагаскар (ААДМ).

Май

1

Започва да функционира Европейският социален фонд (ЕСФ), реформиран с решение на Съвета от февруари 1971 г.

10

В Ирландия се провежда референдум за присъединяването на страната към Европейските общности. Мнозинството одобрява присъединяването.

Юни

5-6

Съветът решава от януари 1973 г. да разшири обхвата на общите преференции, които да включват както развиващите се страни, които са се присъединили към Групата на 77-те, така и голям брой други държави и територии. Също така е договорено какви насоки трябва да следва Комисията при прегледа на Договора за присъединяване към общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ).

Юли

1

Нидерландия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Септември

12

В Рим, Италия, се провежда среща на министрите на финансите на Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство. Те се договарят за създаването на Европейски фонд за валутно сътрудничество като първи етап от икономическия и паричен съюз.

18

Подписват се споразуменията за преференциална търговия с Египет и Ливан.

19

Подписва се споразумение за преференциална търговия с Кипър.

25

В Норвегия се провежда референдум за присъединяването на страната към Европейските общности. Мнозинството не одобрява присъединяването.

Октомври

2

В Дания се провежда референдум за присъединяването на страната към Европейските общности. Мнозинството одобрява присъединяването.

9

Вследствие на неблагоприятните резултати от референдума правителството на Норвегия декларира, че няма да внесе законопроекта за присъединяване за ратифициране в парламента. Европейският парламент приема резолюция с ясни предложения и искания за премахването на проверките по вътрешните граници на Общността.

16

Обединеното кралство ратифицира актовете, свързани с присъединяването към Европейските общности.

19-21

В Париж, Франция, се състои среща на високо равнище. Държавни и правителствени ръководители определят нови области на действие на Общността (свързани с регионалната и социалната политика, политиките в областта на околната среда и енергетиката и промишлената политика) и отново потвърждават 1980 г. като краен срок за постигане на икономически и паричен съюз.

Ноември

1-14

В Женева, Швейцария, се провежда заседание на страните по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top