Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1971

Zgodovina Evropske unije - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Francija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Začetek veljavnosti druge konvencije iz Yaoundéja in sporazumov iz Arushe.

11-13

V kamerunski prestolnici Yaoundé je potekalo letno srečanje parlamentarne konference združenja Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in pridruženih afriških držav in Madagaskarja (AASM).

Februar

12

Evropski parlament je sprejel resolucijo o poročilu Komisije o izvajanju direktiv Sveta glede pravice do ustanavljanja in zagotavljanja storitev. V njej so poudarili, da morajo države članice uveljaviti direktive, Komisija pa mora nadzirati njihovo pravilno uporabo.

Marec

22

Svet je sprejel Wernerjev načrt za boljše usklajevanje gospodarskih politik. Državam članicam je naložil, naj uskladijo proračunske politike in omejijo nihanja vrednosti valut.

31

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Evropski sporazum o cestnem prevozu opredelilo ločitev pristojnosti Skupnosti in držav članic. Razložilo je, da ima glede na postopno uvajanje skupnih pravil samo Evropska skupnost možnost prevzeti in izpolniti, z učinkom za celotno področje uporabe pravnega reda Skupnosti, pogodbeno prevzete obveznosti do tretjih držav.

Maj

12

Svet je uvedel sistem denarnih odškodnin za trgovanje s kmetijskimi proizvodi med državami članicami, da bi tako ohranil enotnost skupnega kmetijskega trga.

25

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Defrenne razsodilo, da prispevki za starostno pokojnino, ki je del zakonsko določenega sistema socialne varnosti, ne štejejo za prejemek, ki ga delodajalec posredno plačuje delojemalcu iz naslova zaposlitve.

Junij

3

V Luxembourgu so se prvič sestali ministri za pravosodje držav članic. Podpisali so dva protokola, ki sta Sodišču Evropskih skupnosti dodelila nove pristojnosti.

7

Evropski parlament je sprejel resolucijo o pravilih konkurence in položaju podjetij Skupnosti na skupnem in svetovnem trgu. Pozval je Komisijo, naj pripravi poseben letni pregled politike konkurence.

30

Države, ki so zaprosile za članstvo v Evropskih skupnostih (Danska, Irska, Norveška in Združeno kraljestvo), so predstavile svoja pogajalska izhodišča.

Julij

1

Italija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

September

21-28

Na Dunaju, Avstrija, je bila organizirana 15. splošna konferenca o jedrski energiji. Svet je Komisijo pooblastil, naj se z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) dogovori o sporazumu o varnostnih ukrepih.

November

16-26

27. zasedanje podpisnic Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi: 
Back to top