Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1971

Istoria Uniunii Europene - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Franţa preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Intră în vigoare cea de-a doua Convenţie de la Yaoundé şi Acordurile de la Arusha.

11-13

La Yaoundé (Camerun) este organizată reuniunea anuală a Conferinţei parlamentare a CEE - Statele africane asociate şi Madagascar (AASM).

Februarie

12

Parlamentul European adoptă o rezoluţie privind raportul Comisiei referitor la evoluţia punerii în aplicare a directivelor Consiliului privind libertatea de stabilire şi libertatea de prestare a serviciilor. Rezoluţia subliniază că statele membre trebuie să aplice directivele, iar Comisia trebuie să supravegheze corectitudinea acestei aplicări.

Martie

22

Consiliul adoptă planul Werner, care prevede întărirea coordonării politicilor economice. Statele membre trebuie să adopte măsuri pentru a armoniza politicile bugetare şi a reduce marjele de fluctuaţie ale propriilor monede.

31

Hotărârea referitoare la Acordul european privind transportul rutier (AETR). Curtea Europeană de Justiţie elaborează principii care separă prerogativele Comunităţii de cele ale statelor membre. Aceasta arată că, în contextul introducerii de norme comune, numai Comunitatea poate prelua şi îndeplini obligaţiile asumate vis-à-vis de statele terţe în ceea ce priveşte întreaga ordine juridică comunitară.

Mai

12

În vederea menţinerii unităţii pieţei agricole comune, Consiliul introduce un sistem de plăţi compensatorii pentru comerţul cu produse agricole între statele membre.

25

Hotărârea Defrenne. Curtea Europeană de Justiţie hotărăşte că o pensie plătită în cadrul unui regim legal de securitate socială nu constituie o prestaţie plătită indirect de către angajator lucrătorului ca o consecinţă a angajării celui din urmă.

Iunie

3

Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg. Aceştia semnează două protocoale care, după ratificarea de către statele membre, acordă noi competenţe Curţii de Justiţie.

7

Parlamentul European adoptă o rezoluţie referitoare la normele privind concurenţa şi poziţia întreprinderilor comunitare în cadrul pieţei comune şi al economiei mondiale. Rezoluţia invită Comisia să prezinte Parlamentului o analiză anuală specială cu privire la evoluţia politicii în domeniul concurenţei.

30

Ţările candidate la aderarea la Comunităţile Europene (Danemarca, Irlanda, Norvegia şi Regatul Unit) îşi prezintă poziţiile de negociere.

Iulie

1

Italia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Septembrie

21-28

La Viena (Austria) este organizată cea de-a cincisprezecea conferinţă privind energia atomică. Este anunţat mandatul prin care Consiliul autorizează Comisia să negocieze un acord de garantare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Noiembrie

16-26

Cea de a 27-a sesiune a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri
Back to top