Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1971

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jannar

1

Franza tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej. Jidħlu fis-seħħ it-tieni Konvenzjoni ta' Yaoundé u l-Ftehimiet ta' Arusha.

11-13

Issir f'Yaoundé, il-Kamerun, il-laqgħa annwali tal-Konferenza Parlamentari tal-KEE-Assoċjazzjoni tal-Istati Afrikani u l-Madagaskar (AASM).

Frar

12

Il-Parlament Ewropew jadotta riżoluzzjoni dwar ir-rapport tal-Kummissjoni fuq il-progress fl-implimentazzjoni tad-direttivi tal-Kunsill rigward il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà ta' forniment tas-servizzi. Ir-riżoluzzjoni tisħaq li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw id-direttivi u li l-Kummissjoni għandha tissorvelja l-applikazzjoni korretta tagħhom.

Marzu

22

Il-Kunsill jadotta l-pjan Werner sabiex tissaħħaħ il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi. L-Istati Membri jridu jieħdu miżuri sabiex jarmonizzaw il-politiki baġitarji tagħhom u jnaqqsu l-marġini ta' varjazzjoni bejn il-muniti tagħhom.

31

Sentenza dwar il-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport bit-Triq (AETR). Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiżviluppa l-prinċipji li jiddistingwu bejn il-poteri tal-Komunità u dawk tal-Istati Membri. Hija tagħmilha ċara li, hekk kif jiġu introdotti regoli komuni, il-Komunità biss se tkun f'pożizzjoni li tassumi u twettaq l-obbligi meħuda fil-konfront ta' Stati mhux membri fir-rigward tal-ordni legali kollu tal-Komunità.

Mejju

12

Il-Kunsill jintroduċi sistema ta' ammonti kumpensatorji monetarji għall-kummerċ fi prodotti agrikoli bejn l-Istati Membri bil-għan li jżomm l-għaqda tas-suq agrikolu komuni.

25

Sentenza Defrenne. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tistabbilixxi li pensjoni tal-irtirar li tifforma parti minn sistema tas-sigurtà soċjali prevista mil-liġi ma tikkostitwix benefiċċju mħallas indirettament mill-impjegatur lill-ħaddiem minħabba l-impjieg ta' dan tal-aħħar.

Ġunju

3

Il-Ministri tal-Ġustizzja tal-Komunità jiltaqgħu għall-ewwel darba fil-Lussemburgu. Huma jiffirmaw żewġ protokolli li jagħtu setgħat ġodda lill-Qorti tal-Ġustizzja wara r-ratifika mill-Istati Membri.

7

Il-Parlament Ewropew jadotta riżoluzzjoni dwar ir-regoli tal-kompetizzjoni u l-pożizzjoni tal-intrapriżi Komunitarji fis-suq Komuni u l-ekonomija dinjija. Ir-riżoluzzjoni titlob lill-Kummissjoni sabiex tissottometti lill-Parlament valutazzjoni annwali speċjali tal-iżviluppi fil-politika dwar il-kompetizzjoni.

30

Il-pajjiżi applikanti għall-Komunitajiet Ewropej, jiġifieri d-Danimarka, l-Irlanda, in-Norveġja u r-Renju Unit, jispjegaw il-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom tan-negozjar.

Lulju

1

L-Italja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

Settembru

21-28

Tiġi organizzata fi Vjenna, l-Awstrija, il-15-il konferenza ġenerali dwar l-enerġija atomika. Jitħabbar il-mandat tal-Kunsill lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja ftehim dwar il-garanziji mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA).

Novembru

16-26

Is-27 sessjoni tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ara wkoll: