Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1971 m.

Europos Sąjungos istorija - 1971 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Įsigaliojo Antroji Jaundės konvencija ir Arušos susitarimai.

11–13 d.

Jaundėje (Kamerūne) surengtas metinis EEB ir asocijuotųjų Afrikos valstybių bei Madagaskaro (AASM) parlamentinės konferencijos susitikimas.

Vasaris

12 d.

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Komisijos pažangos, padarytos įgyvendinant Tarybos direktyvas dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas, ataskaitos. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad valstybės narės turėtų įgyvendinti direktyvas, o Komisija turėtų prižiūrėti, kad jos būtų taikomos tinkamai.

Kovas

22 d.

Taryba priėmė Wernerio planą stiprinti ekonomikos politikos koordinavimą. Valstybės narės turi imtis priemonių derinti savo biudžeto politiką ir mažinti valiutų kurso svyravimo ribas.

31 d.

Sprendimas dėl Europos kelių transporto susitarimo (AETR). Europos Teisingumo Teismas nustatė principus, pagal kuriuos atskiriamos Bendrijos ir valstybių narių galios. Jis išaiškino, kad, nustačius bendras taisykles, tik Bendrija gali – visos Bendrijos teisinės sistemos atžvilgiu – prisiimti ir vykdyti įsipareigojimus jai nepriklausančių valstybių atžvilgiu.

Gegužė

12 d.

Taryba įdiegė valstybių narių tarpusavio prekybos žemės ūkio produktais kompensuojamųjų pinigų sumų sistemą, kad bendroji žemės ūkio rinka liktų vieninga.

25 d.

Sprendimas Defrenne byloje. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad senatvės pensija, kuri yra įstatymu numatytos socialinės apsaugos sistemos dalis, nėra išmoka, kurią netiesiogiai darbuotojui dėl jo darbo moka darbdavys.

Birželis

3 d.

Liuksemburge pirmą kartą susitiko Bendrijos teisingumo ministrai. Jie pasirašė du protokolus, kuriuos ratifikavus valstybėms narėms, Teisingumo Teismui bus suteikta naujų galių.

7 d.

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl konkurencijos taisyklių ir Bendrijos įmonių padėties bendrojoje rinkoje bei pasaulio ekonomikoje. Rezoliucija Komisija buvo paraginta Parlamentui pateikti specialią konkurencijos politikos raidos metinę apžvalgą.

30 d.

Į Europos Bendrijas siekiančios įstoti šalys kandidatės – Airija, Danija, Jungtinė Karalystė ir Norvegija – apibrėžė savo derybines pozicijas.

Liepa

1 d.

Italija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Rugsėjis

21–28 d.

Vienoje (Austrija) surengta 15-oji atominės energetikos generalinė konferencija. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl garantijų susitarimo su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA).

Lapkritis

16–26 d.

Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) šalių 27-oji sesija.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija
Back to top