Europska unija

Povijest Europske unije - 1971.

Povijest Europske unije - 1971.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Siječanj

1.

Francuska preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica. Na snagu stupaju Druga konvencija iz Yaoundéa i sporazumi iz Arushe.

11. – 13.

U Yaoundéu (Kamerun) održan godišnji sastanak parlamentarne konferencije EEZ-a i Pridruženih afričkih država i Madagaskara (AASM).

Veljača

12.

Europski parlament donosi rezoluciju o izvješću Komisije o napretku u provedbi direktiva Vijeća o slobodi poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga. U rezoluciji se naglašava obveza država članica da provedu direktive te obveza Komisije da nadzire njihovu pravilnu primjenu.

Ožujak

22.

Vijeće donosi Wernerov plan za jačanje usklađenosti gospodarskih politika. Države članice moraju poduzeti mjere za usklađivanje svojih proračunskih politika i smanjenje granica fluktuacije među njihovim valutama.

31.

Presuda Europskog suda u predmetu Europskog sporazuma o cestovnom prijevozu (AETR). Sud razvija načela koja razgraničavaju ovlasti Zajednice i ovlasti država članica. Jasno daje do znanja da uvođenjem općih pravila samo Zajednica može preuzeti i ispuniti obveze preuzete prema zemljama izvan EU-a s učinkom na cjelokupno područje primjene pravnog poretka Zajednice.

Svibanj

12.

Vijeće uvodi sustav novčanih kompenzacijskih iznosa u trgovini poljoprivrednim proizvodima među državama članicama kako bi se održalo jedinstvo zajedničkog poljoprivrednog tržišta.

25.

Presuda Europskog suda u predmetu Defrenne. Sud odlučuje da starosna mirovina iz sustava socijalne sigurnosti predviđena zakonom nije primitak koji poslodavac neizravno plaća radniku na temelju njegova radnog odnosa.

Lipanj

3.

U Luxembourgu se prvi put sastaju ministri pravosuđa Zajednice. Potpisuju dva protokola kojima se, nakon ratifikacije država članica, Sudu dodjeljuju nove ovlasti.

7.

Europski parlament donosi rezoluciju o pravilima tržišnog natjecanja i položaju poduzeća Zajednice na zajedničkom tržištu i u svjetskom gospodarstvu. Parlament rezolucijom poziva Komisiju na podnošenje posebnog godišnjeg pregleda razvoja politike tržišnog natjecanja.

30.

Države podnositeljice zahtjeva za članstvo u Europskim zajednicama, tj. Danska, Irska, Norveška i Ujedinjena Kraljevina, objavljuju nacrte svojih pregovaračkih stajališta.

Srpanj

1.

Italija preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica.

Rujan

21. – 28.

U Beču (Austrija) održana 15. opća konferencija o atomskoj energiji. Vijeće ovlašćuje Komisiju da pregovara o sporazumu o jamstvima s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Studeni

16. – 26.

27. zasjedanje država potpisnica Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vidi također: 
Back to top