an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1971

Stair an Aontais Eorpaigh - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Tagann an dara Coinbhinsiún Yaoundé agus na Comhaontuithe Arusha i bhfeidhm.

11-13

Reáchtáiltear cruinniú bliantúil Chomhdháil Pharlaiminteach an CEE – Stáit Chomhlachaithe na hAfraice agus Malagáise (AASM) i Yaoundé, Camarún.

Feabhra

12

Glacann Parlaimint na hEorpa rún maidir le tuarascáil an Choimisiúin faoi threoracha na Comhairle maidir le saoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a chur i bhfeidhm. Cuireann an rún i bhfios go láidir gur cheart do na Ballstáit na treoracha a chur i bhfeidhm agus gur cheart don Choimisiún maoirseacht a dhéanamh orthu chun a chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm i gceart iad.

Márta

22

Glacann an Chomhairle plean Werner chun comhordú beartas eacnamaíochta a neartú. Tá ar na Ballstáit bearta a ghlacadh chun a gcuid beartas buiséadacha a chomhchuibhiú agus chun na lamhálacha i leith malartú idir a gcuid airgeadraí a laghdú.

31

Rialú an Chomhaontuithe Eorpaigh faoi Iompar de Bhóthar (AETR). Forbraíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach cumhachtaí a dhéanann deighilt idir cumhachtaí an Chomhphobail agus na mBallstát. Cuireann sé in iúl, de réir mar a thabharfar comhrialacha isteach, nach mbeidh sé ar chumas ach ag an gComhphobal oibleagáidí ar tugadh fúthu maidir le Stáit nach baill iad i dtaobh ord dlí an Chomhphobail iomláin a ghabháil de láimh agus a chomhlíonadh.

Bealtaine

12

Tugann an Chomhairle isteach córas de shuimeanna cúiteacha airgeadaíochta i leith trádála i dtáirgí talmhaíochta idir Ballstáit d’fhonn aontacht an chómhargaidh talmhaíochta a choimeád.

25

Rialú Defrenne. Rialaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach nach ionann pinsean scoir atá mar chuid de chóras slándála sóisialta, a bhfuil foráil déanta dó ag an dlí comhionann, agus sochar a íocann an fostóir go hindíreach leis an bhfostaí mar gheall ar a chuid fostaíochta.

Meitheamh

3

Tagann Airí Dlí agus Cirt an Chomhphobail le chéile den chéad uair i Lucsamburg. Síníonn siad dhá phrótacal a dheonóidh cumhachtaí nua do Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach nuair a dhéanfaidh na Ballstáit iad a dhaingniú.

7

Glacann Parlaimint na hEorpa rún maidir le rialacha iomaíochta agus le seasamh fhiontair an Chomhphobail sa Chómhargadh agus sa gheilleagar domhanda. D’iarr an rún ar an gCoimisiún athbhreithniú bliantúil speisialta ar fhorbairtí ar bheartas iomaíochta a chur faoi bhráid na Parlaiminte.

30

Tugann tíortha is iarrthóirí do na Comhphobail Eorpacha, is iad sin ná an Danmhairg, Éire, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe, cuntas ar a gcuid seasaimh idirbheartaíochta faoi seach.

Iúil

1

Téann an Iodáil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Meán Fómhair

21-28

Reáchtáiltear an 15ú comhdháil ghinearálta ar fhuinneamh adamhach sa Vín, an Ostair. Fógraítear sainordú na Comhairle don Choimisiún chun teacht ar chomhaontú faoi ráthaíochtaí leis an International Atomic Energy Association (IAEA).

Samhain

16-26

An 27ú seisiún den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin
Back to top