Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1970

Zgodovina Evropske unije - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Belgija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Marec

4

Komisija je Svetu predstavila predlog načrta za uvedbo ekonomske in monetarne unije.

6

Svet je imenoval strokovni odbor pod vodstvom luksemburškega politika Pierra Wernerja in mu naložil pripravo predlogov za uvedbo ekonomske in monetarne unije. Imenoval je tudi strokovni odbor pod vodstvom belgijskega politika Etienna Davignona, ki je bil zadolžen za pripravo predlogov o političnem sodelovanju.

10

Italijanski politik Mario Scelba je bil znova izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta.

April

22

Podpis Luksemburške pogodbe. Svet se je odločil postopno uvesti sistem lastnih sredstev: v proračun Evropske skupnosti naj bi se poslej stekale vse carinske dajatve na proizvode, uvožene iz držav zunaj Evropskih skupnosti, vse dajatve na uvoz kmetijskih proizvodov in prihodki iz davka na dodano vrednost. Razširile so se tudi proračunske pristojnosti Evropskega parlamenta.

Maj

13

Slovesnost ob dvajseti obletnici Schumanove deklaracije.

Junij

30

V Luxembourgu so se začela pogajanja s štirimi kandidatkami za članstvo (Dansko, Irsko, Norveško in Združenim kraljestvom).

Julij

1

Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

2

Začetek dela nove komisije pod vodstvom italijanskega politika Franca Marie Malfattija.

Oktober

8

Končno poročilo Sveta o uvedbi ekonomske in monetarne unije.

26

Svet je sklenil dogovor o načelih in postopkih izvajanja regionalne politike Evropske skupnosti.

27

Države članice so odobrile Davignonovo poročilo o političnem sodelovanju. Poslej naj bi imela Evropa enotno stališče o najpomembnejših mednarodnih vprašanjih.

November

26

Svet se je odločil prenoviti Evropski socialni sklad (ESS). Evropska skupnost naj bi tako lažje zagotovila usklajenost socialne politike z drugimi politikami Skupnosti.

December

17

V sodbi o zadevi Internationale Handelsgesellschaft je Sodišče Evropskih skupnosti pojasnilo pojem temeljnih pravic v pravu Skupnosti: varstvo teh pravic, ki sicer temelji na ustavnih tradicijah držav članic mora biti zagotovljeno v okviru Skupnosti.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi: 
Back to top